UNGÁR ISTVÁN*

 

Alkonyat

 

Kodály Zoltán: Öregek c. kórusművéről

 

http://www.kotta.info/media/32/3243/b1_tn_f.jpg

 

Nem, nem természeti képre gondolok, hanem az emberi élet dallamba szedett alkonyára. Hetvenegy esztendős lettem, és óhatatlanul rám köszön Kodály Zoltán mesterműve az Öregek c. a cappella kórusalkotás, amely már a zeneszerző életében legendává vált.

 

Egy nyilatkozatában Kodály meghatottan idézte fel Weöres Sándor megrendítő diákkori költeményét. Ő maga érett, idősödő felnőttként komponálta meg a darabot. De hol volt még a hetven évtől, amelyre a vers utal?! Majd’ húsz évnyire. A mű egy tizenhatodik életévében járó, ifjú kamasz és az ötvenen éppen csak túli férfi drámai látomása az öregségről. Lehangoló, szomorú, mégis szép és felemelő.

 

Kodály Zoltán a 30-as évektől kezdve írta a legfajsúlyosabb hangszer kíséret nélküli kórusait.

 

https://media1.britannica.com/eb-media/73/67573-004-F5030857.jpg

www.britannica.com

 

Közöttük vegyeskarra az anyanyelvű motettaként is értelmezhető Jézus és a kufárokat valamint az addigi népdalfeldolgozásait megkoronázó Mátrai képeket. 1940-ben készült el, ugyancsak Weöres Sándor vers ihletésében a Norvég leányok.

 

Sajnos a nem-muzsikus értelmiség nagyrészt alig tud valamit ezekről az énekkari csodákról, kivéve közülük azon keveseket, akik aktív tagjai egy-egy színvonalas kórusnak. Kodály Zoltán közel öt évtizede nincs velünk, ám számukra a neve csak a róla elnevezett módszerrel, az ének-zene tagozatos iskolák megteremtőjével, a magyar népdalénekléssel, jobb esetben a Háry Jánossal s talán még a Psalmus hungaricus komponistájával egyenlő. Mondhatnánk, ez nem is kevés. Jaj, dehogynem! Ma Kodály tényleges zeneköltői nagysága a saját hazájában fájdalmasan nincs a helyén.

 

Az Öregek mindkét alakjában poézis. Weöres Sándor szavakba, Kodály Zoltán énekhangokba öntött poézisa. Weöres Sándor maga mögött hagyva a gyermekkort kimagaslóan érzékeny és érzelem gazdag, lírai vallomást vetett papírra, Kodály Zoltán pedig valódi remekművé nemesítette. A művészet nyelvén talált egymásra két távoli generáció. Az Öregek az egyetemes kóruskultúra – a XVI. századi Palestrina, Lassus, Monteverdi művein át napjainkig – egyik hegycsúcsa.

 

„Oly árvák ők mind, az öregek.” – a szoprán egyszólamú, simogató, együtt érző dallama indítja a kórusművet. Nincs szándékomban elemezni a minden ízében súlyos kompozíciót – megtették azt nálam jóval avatottabbak – csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, azt a békés, megváltó halálvárást, amellyel a Kodály-kórusalkotás révbe ér.

 

Hihetetlen színgazdagsága, az elénk tárt, megénekelt képek változatossága, ugyanakkor melankóliája jut el a végső megpihenés szorongató, ám egyben feloldozó, örök nyugalmáig.

 

Azonban nem hagyhatok szó nélkül néhány különösen átszellemült részletet, mint például a »tikkadt nyárban« fáradt egyhangúságát, „téli estén” magányának megfestését, az „És ha az uccán bottal bandukolnak,” szeretetteljes imitációját.

 

 

http://nemzetismeret.hu/little/a_327a.jpg

Weöres Sándor

 

A „Jó napot bácsi!” katartikus unisonója előzi meg a kórusmű legborzongatóbb ütemeit, amelyek a szoprán és tenor szólam vészjósló e-hang repeticiója alá helyezik az alt és a basszus két ütemenként felbukkanó motívumait.

 

Az egyre erőteljesebbé váló, rémisztően monoton, recitáló e hangok sora vitathatatlanul a mű legdrámaiabb egységét képezi: „Életkatlanban régi étek, / Életszekéren régi szalma, / Életgyertyán lefolyt viasz,” A magas szólamok oktáv felugrásával éri el a tetőpontot: „te már elégtél!”

 

Szinte mosolygósan szelíd ellentétként kerül elő az a rövid A-dúr szakasz, amely meghitt melegséget hoz a kórusműbe: „És néha, hogyha agg kezük játszik egy szőke gyermekfejen,”. Annál inkább sajog majd a szoprán g hangja a „fáj” szóra. Tragikus hangulat felé viszi a kompozíciót a gondolat: „hogy e kézre, dolgos kezükre, áldó kezükre” – majd az ebből következő kirobbanó B-dúr vigasztalhatatlan panasza: „Senkinek sincsen szüksége többé,”. Nyomatékul még egyszer felhangzik ez a keserű felismerés. Nem folytatom, bár ezután kerül sorra az ugyancsak recitáló „És rabok ők már,” szánakozó, gyötrelmes szakaszát követve a „Hetven nehéz év” kezdetű mondat – amely így hetvenegy évesen azért szíven üti az embert.

 

Nem kérdés, hogy Kodály remekének leginkább torokszorító és egyúttal legvarázslatosabb pillanata az a piapianissimóba ágyazott, sejtelmes G-dúr hármas, amely a maga csendjével, vigasztaló finomságával jeleníti meg a végállomásra figyelmeztető halált. A G-dúr hármashangzat utáni esz-moll, majd annak domináns B-dúrja egy jóságos, de vitát nem ismerő bölcs megrázó, baráti kéznyújtása a végső nyugalomra. Biztató és könyörtelen. „várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát: No, gyere, tedd le!” A „no” G-dúrja a kodályi életmű egyik legmeghökkentőbb és így is szívmelengető harmóniája. Az élet néha még oly súlyos terhétől búcsút venni a legnehezebb felszólítás, amelyet halandó kaphat. Igaz, nem tudni, mi van odaát. Ez a halk szavú, ám kíméletlen felhívás különböző árnyalatokban ismétlődik, amelyre a basszus és a tenor rákontráz: „Gyere, tedd!” Félelmetes, miközben az elkerülhetetlen biztonságát is átnyújtja. Bizonyos tekintetben ünnepélyes pillanat. Az alapjaiban e-moll tonalitású alkotás az V. fokú H-dúrra nyílik szét, így bocsát az ismeretlen útra. Legtöbbször lehetetlen felkészülni rá, mert bármikor szólíthat, és akkor menni kell.

 

Egyelőre én még nem pakolok.

 

Kodály Zoltán-Weöres Sándor: Öregek

(Cantate vegyeskar, LFZE, 2006. december 22.)

Vezényel: Bácsi Zoltán László

https://www.youtube.com/watch?v=rF1q2v9j0kg

 

 

 

 

 * Az írás szerzője a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ny. ének-zene tanára, szaktanácsadó, karnagy, a PARLANDO állandó munkatársa.