UNGÁR ISTVÁN*

 

A pompa árnyékA

 

Valahol a síron túl, az út mellett áll egy öreg koldus, és egykedvűen, a semmibe révedve forgatja elnyűtt verklijét. Egyhangú, monoton kongó üres kvintek fölött a szomorú, mesterien együgyű dalocska fájdalmasan céltalanul ismétli minduntalan önmagát. Schubert: Téli utazás (Winterreise – Wilhelm Müller verseire) c. ciklusának ez a dal a végállomása. Dalkoszorú a magányról, az időtlen reményvesztettségről. A 24 darabból álló, összefüggő – ám külön-külön is teljes értékű – sorozat a halál közeliség és az azon való átlépés megrendítő költészete. Megkeseredett záródala „A kíntornás” (Der Leiermann) a kilátástalanság homályába vész. Schubert verklise tragikus és nyomasztó látomásában rendületlenül tekeri ládikáját. A zeneköltő is odaállna mellé, hogy immár ketten osztozzanak elhagyatottságukban, nyomorúságukban. Ezt a sötétséget csak egy valami képes oldani, széppé varázsolni: a zene. A dal magas szólamfekvésű hangneme a-moll. Az a-moll a C-dúr pompa árnyékában, szinte rejtőzködve húzódik meg. A fényes C-dúr párhuzamos mollját egyszerűsége teszi titokzatossá.

 

A C-dúr dicső, magabiztos ragyogása mögé bújva az a-moll felfedezőkre vár. Az elmúlt századok mesterei – kiváltképp a klasszicizmus korában – mintha óvatos távolságtartással lettek voltak iránta. Talán dísztelensége okán. Nem igazán tűri a csillogást, minden mellébeszélés/mellémuzsikálás nélküli – olykor szelíd, máskor vad – egyenességet követel magának. Természetesen így is páratlan remekművek öltötték magukra az a –moll hangnemet.

 

BEETHOVEN - Symphony No. 7 - Leonard Bernstein (2)

 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) Symphony no. 7 in A major, Op. 92 II Allegretto Wiener Philharmoniker Leonard Bernstein  Tá-ti-ti, tá-tá, tá-ti-ti, tá-tá – tonika-domináns domináns-tonika lecsupaszított motívuma indítja azt a méltóságteljes gyászvonulást, amely Beethoven VII. szimfóniájának második (a-moll) tétele. A menetbe – miként a IX. szimfónia zárótételében – egyre magasabb regiszterek kapcsolódnak be. Egyre jobban duzzad, és válik erőteljesebbé a zenekari szövet. Mind ünnepélyesebb és ünnepélyességében egyre inkább szívfacsaró lesz, amit aztán a teljes hangszeres együttes fölé emelkedve az üstdob koronáz meg. A tétel elkalandozik más irányba is, de végül csendben visszaérkezik az ünnepi szertartásba s abban is pihen meg. Az A-dúr – amúgy derűt, boldogságot sugárzó – VII. szimfóniának egy tételnyi komorsága ez a fejedelmi gyászzene. Ránehezül a nyitótétel mosoly teli, áradó vidámságára, elébe furakodik a ficánkoló Scherzónak, amely előfutára a zárótételnek, Beethoven egyik leginkább felszabadult, tomboló, a bajokat az útjából elsöprő mámorának. Ez a lassú tétel megállít, elgondolkodtat, elcsendesít és felemel. Minden tekintetben megfelel az a-moll elvárásainak.

 

Beethoven Quartet in A minor Op. 132 "Heiliger Dankgesang" - Alban Berg Quartet

 

A zeneirodalom egyik legszebb lírai vallomása Beethoven Op. 132. kései a-moll vonósnégyesének lassú tétele. Az örök csatázó „vadóc”, a nyughatatlan lelkű, mindannyiszor a győzelem kivívásáig megállni képtelen hős könnyes hálaadása ez a kvartett tétel. Kíméletlen sorscsapásán – hallása végső elvesztése – igyekezett enyhíteni, segítséget nyújtani az az orvos, aki egy amatőr vonósnégyes primáriusa volt, akinek köszönetként készült ez a gyönyörű kamaramű, Beethoven utolsó előtti vonósnégyese. A lázongó lélek lecsitul a gyógyulás halvány, de valamelyest biztatást adó reményével. „Egy felgyógyult beteg szent hálaéneke” – írta a mű fölé Beethoven. A befelé forduló, legszemélyesebb imádságnak nyújt otthont az a-moll hangnem. Beethoven soha nem épült fel, ahogyan több mint egy évszázaddal később Bartók Béla sem abból a gyilkos kórból – leukémia – amely halálát okozta. Bartók élete utolsó alkotásában – III. zongoraverseny – felidézi e vonósnégyes költői lassú tételét. A hála egyiküknél sem maradt el. Beethoven orvosának, Bartók a róla teljes odaadással gondoskodó, imádott, zongoraművész feleségének – a hajdani tanítvány Pásztory Dittának – mond hálaszót az ő számára komponált, befejezetlenül maradt III. zongoraverseny II. tételében.

 

Béla Bartók: Concerto for Piano and Orchestra No. 3/2. 1981

Béla Bartók: Concerto for Piano and Orchestra No. 3 (1945) II. Adagio religioso Zoltan Kocsis, Janos Ferencsik 1981 25th September Budapest Erkel Theatre

 

Beethoventől nem volt idegen a hálaének. Megindító példák vannak erre a VI. (Pastorale),

 

Beethoven "Pastoral" Symphony - 5th Movement

Conducted by Carlo Maria Giulini and performed by the New Philharmonia Orchestra. This is one of my favorite movements from Beethoven, illustrated by Scot Miller's photographs of Walden pond. This is gratefully dedicated to Beethoven and Thoreau, who wrote about nature as passionately as Beethoven

 

 

a IX. szimfónia utolsó tételében, a Fidelio c. operában. Szerzőjük dacos indulatai lehiggadnak, amikor leborul jótevői előtt, legyen az orvos vagy akár a Mindenható. Talán a legbensőségesebb hálaadása ebben az a-moll hangnemű vonósnégyesben ölt testet.

 

Beethoven: Fidelio - Leonora-Rocco duett (Kasza Katalin, Szalma Ferenc)

 

Ugyancsak a-mollban énekli a sírásó kettőst a Fidelio borzongató börtönjelenetében Rocco (basszus), az engedelmes, megfélemlített szolga és segédje, a fiúként fáradhatatlanul dolgozó s férje kiszabadításáért semmitől meg nem hátráló, bátor hitves Leonóra (szoprán). A hangnem misztikumát a mélyvonósok kísérteties aláfestése adja. Rocco munkadalának monotonsága mintha rokona lenne a majdani öreg verklisnek, csakhogy a gödör kiásása parancsra történik. A kötelességét végző Rocco mit sem sejt a valóságról. Kettejüket egy világ választja el egymástól. Mialatt az öreg ismételgetve mormolja a rárótt feladat sürgős mivoltát, Leonóra az ott fekvő, meggyötört rabot figyelve, egeket ostromló motívumában arról énekel, bárki legyen, meg fogja menteni ebből a rettenetből, a készülődő gyilkosságtól. Rocco észre sem veszi, hogy társát elszántsága már egy másik dimenzióba repítette, oda, ahova az ő képzelete soha nem jut el. A lezáró unisono ismét összeköti kettejüket. Rettentő drámát foglal magában a duett. Baljós záró pianói rosszat sejttetnek. Az a-moll hangnem rejtélyes ködfüggönyt bocsát rájuk.

 

Maria Callas "Act III Scene I" La Traviata

Maria Callas sings "Act III. Scene I (from Prelude to Addio del passato) from La Traviata by
Giuseppe Verdi
Ines Marietti(Annina)
Mario Zorgniotti(Il dottore Grenvil)
Orchestra Sinfonica di Torino della RAI
Gabriele Santini, conductor

 

A lemondás, a megbékélés az elkerülhetetlennel, egy mindenen túli bölcs nyugalom jellemzi a fiatal, nagybeteg Violetta (szoprán) fáradt, minden bravúrtól mentes hatnyolcados ringatású a-moll áriáját Verdi Traviata c. operájában. Egy oboa vigasztaló, simogató dallama szegődik mellé. A hajdan ledér hölgyet, a nagyvilági, üres fényűzésből a szerelem emeli ki. Az operairodalom egyik legszeretettebb alakjává vált. Képes lett felnőni sorsa kihívásaihoz. Amikor az a-moll dal néhány ütemre a felhőtlen A-dúrba lép, az ifjú Violetta szinte már kezét nyújtja a földi szenvedésétől megváltó túlvilágnak. Búcsúária ez, amelyet az utolsó ütemekig áthat a szeretett férfi iránti érzelem. Ezért siratjuk el. A leheletfinomságú ária úgy kúszik fel végül az a’’-ra, mint az olasz mester Requiemjének szoprán szólója a Libera me tételben. Hangulatában rokon Desdemona Ave Mariájával az Otellóból. Hiába veszik körül Violettát az érte aggódók, mégis egyedül van. Csak az oboa és az a-moll érinthetetlen szépsége sír vele. A kivívott megtisztulással várja a halált.

 

Mozart Piano Sonata No 8 A minor K 310 Barenboim

 

Szinte robban Mozart a-moll zongoraszonátája (K 310). Édesanyja elvesztése sokkolta az épp hogy a gyermekkort maga mögött hagyó Mozartot. 19 zongoraszonátája közül csak kettő van mollban. A másik hangneme c-moll. Az a-moll szonáta belevág a zongorába. Zaklatott, feldúlt szélső tételei között némi nyugvópont az F-dúr lassú tétel, ám annak kidolgozási szakasza, amely pár ütem után c-mollból indul útnak, ugyancsak felkavaró viharzene. A szonáta nyitótételének férfias tömörsége, a zárótétel lihegő nyugtalansága, a közrefogott különös lassú tétellel Mozart egyik legsötétebb alkotása. Mégis ott lebeg fölötte az angyalok glóriája.

 

Rövid, pár ütemnyi halk szavú, fenyegető előkészület után leszakad az égbolt Chopin a-moll op. 25. „Vihar” etűdjében.

 

Tamas Vasary-F. Chopin: "Winter Wind" Etude op.25

Tamas Vasary-F. Chopin: Revolutionary Etude Op.10 N.12

Beethoven: Symphony No 6, 4th movement (Bernard Haitink, London Symphony Orchestra)

 

Ez a zongoradarab, szemben az op. 10-es sorozat c-moll „Forradalmi” etűdjével, a jobb kéz virtuozitására épít. Ember a viharban, akárcsak a Beethoven: VI. „Pastorale” szimfónia IV. tétele. Nem szalad fedél alá, hanem miként Jancsi Petőfi János vitézében, inkább vitéz módra „úgy tekint bele a vad zivatarba”. Az égi háború – akárcsak Petőfié – nem tar sokáig, de azalatt az ég haragja alaposan ránk ijeszt.

 

Másik, alapos tanulmányt igényelnének Chopin a-moll mazurkái, Schubert súlyos a-moll szonátája vagy Schumann a-moll zongoraversenye. Zongoranövendékek kedvence – s ennek gyakran áldozatává is esik – Beethoven bájos rondója az ugyancsak a-moll Für Elise. Térjünk vissza Mozarthoz! Ezúttal A varázsfuvola múlhatatlan bölcseletéhez, tanításához egy a-moll hangnemű jelenettel. Az I. felvonás fináléja egy accompagnato recitativóval kezdődik.

 

A Varázsfuvola, K.620, I. felvonás: No. 8 Finálé

Mozart: A Varázsfuvola, K.620, I. felvonás: No. 8 Finálé · Osváth Júlia · Fekete Pál · Koltay Valéria · Székely Mihály · Farkas Sándor · Mindszenti Ödön · Nagypál László · Gencsy Sári ·A Magyar Állami Operaház Zenekara · Magyar Állami Operaház Énekkara· Vezényel: Otto Klemperer

 

Sarastro szentéjének kapujában Tamino herceg egy pappal történt tanulságos párbeszédét követően végkép tanácstalanná válik. Miután magára maradt, a-mollban keres kiutat és vár csodát, ami be is következik. Kívülről jött szellemhangoktól – amelyek valójában őbenne belülről szólnak – kap biztató útmutatást. Előveszi a varázshangszert és azon nyomban szélesre tárul a C-dúr ragyogás ajtaja. Az erdő állatai megbabonázva hallgatják. Észrevétlenül átosontunk a párhuzamos C-dúr biztonságába. Tamino megtalálta a helyes utat a napfény birodalmához.

 

Mit mondhatunk Schubert kíntornásának? Talán azt: Jó ember, ne törődj te semmivel, tekerd tovább a verklit és zenélj!

 

Der Leiermann

Der Leiermann, 24th Lieder from Die Winterreise, Music by Franz Schubert to a poem by Wilhelm Müller, performed by Dietrich Fischer-Dieskau (baritone) and Alfred Brendel (pianist).

 

 



* Az írás szerzője a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ny. ének-zene tanára, szaktanácsadó, karnagy, a PARLANDO állandó munkatársa.