NEMESSZEGHYNÉ SZENTKIRÁLYI MÁRTA ILONA EMLÉKÉRE

(1923-1973)

 

Képtalálat a következőre: „nemesszeghyné szentkirályi márta”

Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta férjével

 

Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta, az országban elsőként Kecskeméten elindított ének-zenei általános iskola alapítójának, egykori igazgatónőmnek a nevét és munkásságát szeretném felidézni születésének 95. és halálának 45. évfordulója alkalmából (Budapest, 1923. III. 17. – Kecskemét, 1973. VII. 13. Kecskemét).

 

       Szentkirályi Márta a Budapesti Csalogány utcai Tanítóképzőben 1942-ben szerezte meg elemi iskolai tanítói oklevelét, amely magyar és német tannyelvű iskolákban való tanításra képesítette.  Pedagógiai pályáját a Kecskeméti Református Tanítóképző Intézetben kezdte. Az 1946-47-es évben tanulmányi szabadságot kapott, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán megszerezte az ének- szaktanítói képesítést.

 

       1947. december 16-án a Kodály Zoltán 65. születésnapja tiszteletére rendezett ünnepi hangversenyen többek között a Református Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolájának énekkara és zeneóvodája is szerepelt a vezetésével. Kodály Zoltán tetszését elnyerte az óvodások éneklése, és így buzdította a fiatal énektanárnőt: „Ez jó, csak nem szabad abbahagyni a hatéveseknél. Így folytassák ezt az iskolában is.”

 

     … És Nemesszeghyné Szentkirályi Márta minden nehézséget és hivatalos akadályt leküzdve 1950 őszén elindította a Kecskeméti Ének-zenei Általános Iskolát, egyetlen osztállyal. Küzdött az iskola megalapításáért, megtartásáért és vezette haláláig.

 

Képtalálat a következőre: „Psalmus  Humanus könyv”

 

 

      Szőnyi Erzsébet tanárnő szavait idézve munkássága Bibliai értelemben mustármag, kovász lett a Kodály Zoltán által megálmodott zenei nevelés - embernevelés megvalósításában, az életre hívott zenei általános iskolának, mint oktatási formának a létrehozásában.  Tervei megvalósításához biztos támaszt jelentett számára Kodály Zoltán elismerő támogatása, aki az iskola munkáját „féltő gonddal figyelte és egyengette.” A kecskeméti iskola példájára alakultak sorra hasonló iskolák az országban, majd hírük elment a nagyvilágba, és világhírt szereztek a magyar ének-zeneoktatásnak, követendő példaként tekintve az eredményeikre.  

 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kecskemet/pages/ebredezo_varosreszek/images/033.jpg

Kodály Zoltán többször is meglátogatta az ének-zenei iskolát az Erkel Ferenc utcában.
Balról az iskolaalapító Nemesszeghyné Szentkirályi Márta ((Forrás: Heltai, 2008.) 

 

 

     Nemesszeghy Márta számára sajnálatosan rövid élet jutott. Naplójából egyrészt kitűnik elhivatottsága, küzdeni akarása, másrészt a nagy pontossággal és rendszerességgel lejegyezett napi iskolai események, igen fontos kortörténeti és módszertani dokumentumok. A napi bejegyzések hitelesen őrizték meg Kodály Zoltánnak iskolai óralátogatásaihoz látogatásaihoz fűződő tanácsait és véleményét.

 

 

     Nemesszeghy Márta nevéhez fűződik a Kodály által már egy 1952-ben tett  javaslat megvalósítása is, hogy „mérjék fel a magasabb ének többletórák hatását a közismereti tárgyak tanításában” Így került sor  a mai napig legnagyobb léptékű, négy éves időtartamú felmérésre, a Barkóczi Ilona és. Pléh Csaba professzorok vezette Kodály Zoltán zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálatára.

 

Képtalálat a következőre: „nemesszeghy márta”

Kodály Zoltán az Erkel Ferenc utcai ének-zenei iskolában.
Jobbról az iskolaalapító Nemesszeghyné Szentkirályi Márta

 

 

(A jelentős költségekkel járó munka anyagi és erkölcsi feltételnek megteremtése Kodály Zoltánné nevéhez fűződik.) A hatásvizsgálat jelentőségét bizonyítja, hogy a vizsgálati eredmények 25 évvel később „más életkorban és más intelligencia, valamint kreativitás teszttel mérve is” megismételhetőek voltak, így a hatásvizsgálat eredményeit tényként kell elfogadnunk.” (PSALMUS HUMANUS NAPOK Országos Művészetpedagógiai Konferencia Budapest, 2004.március 6-7.)

(Részlet dr. Barkóczi Ilona professor emeritus előadásából.)

 

      Nemesszeghy Márta emlékét őrzi a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Kecskeméti Ének-zenei Általános Iskola,  emléktábla egykori lakóházán  Kecskeméten, a Budai utca 14-es számú ház falán, illetve  a Kecskeméten róla elnevezett utca.

 

emléktábla

2003 októberében Kecskeméten hangversennyel és könyvbemutatóval egybekötött
emléktábla-avató ünnepséget rendeztek az iskolaalapító igazgatónő tiszteletére

 

      A budapesti székhelyű Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület is Nemesszeghy Márta szellemiségét és munkásságának eredményeit kívánja őrizni a fiatalabb nemzedékeknek való továbbadás szándékával, többek között az, ének-zenetanárok számára Tehetséggondozás Kodály szellemében” címmel kidolgozott integrált tanár-továbbképzési programjával.” A Kodályi zenepedagógiai örökségét képviselő, a Barkóczi-Pléh hatásvizsgálat megállapításaira alapozott, valamint a 21. század társadalmi és nevelési kihívásaira is választ kereső újszerű és modell értékű művészetpedagógiai metódusok bemutatásával kívánjuk megőrizni és továbbvinni Nemesszeghyné Szentkirályi Márta máig példát mutató és iskolateremtő munkásságát.

 

K. Udvari Katalin

gordonka és szolfézs tanár                                                                                                             

a Psalmus Humanus  Művészetpedagógiai

Egyesület alapító elnöke (2002),

a Kecskeméti Ének-Zenei Általános Iskola   

legelső osztályának egykor tanulója (1950-1958)

 

 

Függelék:

  

Tankönyvei a Kecskeméti Katona József Könyvtárban:

 

Énekeskönyv az ének-zenei általános iskolák I. osztálya számára. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1959

 

Énekeskönyv az ének-zenei általános iskolák V. osztálya számára. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1961

 

Énekeskönyv az ének-zenei általános iskolák 6. osztálya számára. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1965

 

Énekeskönyv az ének-zenei általános iskolák 7. osztálya számára. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1965

 

Bemutató tanítások. - Kecskemét : fel. kiad. Kodály Zoltánné, 1970. - (Kodály Szeminárium)

 

Egyéb zenepedgógiai munkái:

 

The Kodály-method in school practise / Márta Nemesszeghy. - Kecskemét : fel. kiad. Ujvári Lajos, 1970. - (Kodály Seminar)

 

A zene szerepe az oktatásban és nevelésben / Nemesszeghyné Szentkirályi Márta

In: Kodály szemináriumok / [szerk. Erdeiné Szeles Ida] . - Budapest : Tankönyvkiadó, 1982. - p. 51-53.

 

"Iskolaügyekben harcolni kell, nem szerénykedni." : Nemesszeghyné Szentkirályi Márta naplójából. - Kecskemét : Kodály Intézet, 2003

 

Róla szóló művek,  források:

 

In memoriam Nemesszeghy Márta / szerk. Ittzés Mihály. - Kecskemét : fel. kiad. Erdei Péter, 1978, p. [3]-5.

 

"... van itt egy iskola ... " : A kecskeméti ének-zenei iskola története a kezdetektől 1973-ig / Szögi Ágnes. - Kecskemét : Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, 1983

 

Kecskeméti életrajzi lexikon / Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné Kőrösi Ilona. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 1992, p. 194.

 

"Hát érdemes ennyi tortúrát végigszenvedni ezért az iskoláért?" : Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta - 1923-1973 -, a kecskeméti ének-zenei általános iskola alapító igazgatónője portréjához / Szögi Ágnes

In: Forrás. - 24. évf. 12. sz. (1992. dec.), p. 71-76.

 

"Ez az iskola valaha Kecskemétnek dicsősége lesz" : A kecskeméti énekzenei iskola első évtizedei, 1950-1973, összefüggésben a korszak művelődéspolitikai és zenepedagógiai törekvéseivel / Szögi Ágnes ; [közread. a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet]. - Kecskemét : Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, cop. 1994.

 

Pedagógiai lexikon / főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván. - Budapest : Keraban, 1997

2. köt., I - Ny. – p. 545-546.

 

Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta (1923. III. 17. - 1973. VII. 13.) emlékezete / Szögi Ágnes

In: A Magyar Kodály Társaság hírei. - 20. évf. 1. (1998), p 27-32.

 

Lexikon-szócikk helyett Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Mártáról (1923-1972) az ország elsőnek létesült ének-zene általános iskolájának igazgatójáról / Szögi Ágnes

In: A Kodály Intézet jubileumi évkönyve / [szerk. Ittzés Mihály] . - Kecskemét : Kodály Intézet, 2001. - p. 73-100.

In memoriam Nemesszeghy Márta : Éneklő Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek - Kecskemét 2003. ápr. 25-27. / Márkusné Natter-Nád Klára

In: Zeneszó. - 13. évf. 5. sz. (2003), p. 3-5.

"... ez az első iskola, amely szervesen beépíti a zenét az általános emberi műveltségbe" : Tévhitek és tények : Tiszteletadás Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Mártának, az ének-zenei iskola létrehozójának / Szögi Ágnes

In: Zeneszó. - 13. évf. 5. sz. (2003), p. 11-14.

A zene mindenkié ! - De hogyan tehetjük azzá? : Emléktáblát avattak Kecskeméten

In: Reformátusok lapja. - 47. évf. 46. sz. (2003. nov. 16.), p.4.

 

Nemesszeghyné Szentkirályi Márta zenepedagógus, iskolaalapító igazgató emlékére / R. Udvari Katalin

In: Parlando. - 46. évf. 1. sz. (2004), p. 9-12.

 

Forrás: Nemesszeghy Márta - Bácstudástár