Fülep Márk

 

Ősbemutatók fuvolán

 

6 új fuvolamű

 

Hollós Máté

Hollós Máté

Madarász Iván

Madarász Iván

Nógrádi Péter

Nógrádi Péter

Kovács Szilárd Ferenc

Kovács Szilárd Ferenc

Fülep Márk

Fülep Márk

                                                                                                                         

Több okból szólítja meg a T. Olvasót e sorok írója. Elsősorban azért, mert hat, különböző műfajokban komponált új fuvolamű megszólaltatása fuvolások számára hasznos információként szolgálhat. Másodsorban azért, mert a művek ősbemutatói időben közel, három héten belül három koncerten szólaltak meg egymás után, tehát aktualitásuk erősen él bennem, aki egyben e zenei kalandnak részese.

I.

Altfuvola és fagott duóK

(Hollós Máté, Madarász Iván zeneszerzők és Fülep Márk művei)

 

E ritka hangszerpárosítást nem kell különösen megmagyarázni, ha egyszerűen arra gondolunk, milyen szép, amikor két instrumentum hangszíne éteri egységet teremt. Talán túl egyszerű, mondhatnánk, de mégis éppúgy figyelmen kívül maradt, mint az altfuvola saját fuvolacsaládján belül betöltött szerepéhez hasonló fafúvós rokonai, az angolkürt (altoboának még sosem hallottam) vagy a basszetkürt (altklarinétfajta, de valamiért – megmagyarázható –, ezt is kürtnek mondjuk), hogy a jellegzetesebbeket említsem. Bizonyosan hosszú lenne sorolni a méltatlanul alig foglalkoztatott hangszereket. Amint egy népi muzsikusnak minden hangszere egyaránt kedves és azokat mind önkifejezésének zenei szolgálatába állítja, muzsikáljunk mi is, fuvolások, bátran az altfuvolán is, nem csak fuvolakamara zenében alsó szólamot. Mert bár ez utóbbi dicséretre méltó módon virágzásnak indult, az altfuvola általában vett szerepeinek kihasználása még legalább olyan hasznos és lehetőségeket rejtő, mint a hagyományos szoprán fuvola, mint instrumentum véget nem érő versenyeztetése. Az alábbi duók ezért írattattak meg felkérésemre, Tiszteletbeli Fuvolás zeneszerzőink tollából. Apropóul pedig irodalmi alakok zenei vízióit hívtam segítségül, amely a két hangszer hangzásvilágának találkozását a földinél kicsit magasabb szintre emelni segítette.

Hollós Máté így ír művéről: „Fülep Márk és Ambrózy Attila Tóth Árpád halála 90. évfordulója alkalmából kért fel a költő verseihez kapcsolódó altfuvola–fagott duók komponálására. A négy aforisztikus tétel az Április, Az Öröm illan, az Esti kertben és az Új tavaszig vagy a halálig költemény reminiszcenciája, de hangsúlyozottan nem a versek illusztrációja! Azok sokkal súlyosabbak és differenciáltabbak, semmint hogy akár terjedelmesebben és nagyobb együttesre is hangokba áthelyezhetőek volnának. E rövid kettősök a versek egyes motívumaira távolian reflektálnak, azok hangulatára rímelnek, de kérem a hallgatót, ne „leltározza” bennük a költői képeket…”

Madarász Ivánnak a kompozíciójához írott szavai: „Fülep Márk felkérésére írtam meg a kompozíciót. A cím után következő  három pont arra utal, hogy nem egyetlen ember emlékére született e darab, hanem több személy - valóságos és fiktív- alakja áll a háttérben. A mű motívumvilágának  sokfélesége ezt tükrözi.

„Hangszeres előadóművészként csupán alkalomszerűen fogok komponálásba, megtisztelő számomra, hogy e neves zeneszerzők művei között helyet kínált a szerkesztő Lázár Eszter. Művemet Karinthy Frigyes (1887-1938) író, költő, műfordító emlékére írtam halálának 80. évfordulója alkalmából, az „Így írtok ti” stílusparódiának zenei megfelelőjeként Így fújunk mi! címmel pikolóra / fuvolára / altfuvolára és fagottra. Elkezdtem az író zenéhez fűződő kapcsolata után kutatni. A zenei stílusgyakorlat variációsorozat lett, amelynek témájául a költő A dúdoló című versében jegyzett, általa gyakran énekelgetett kedvenc magyar nótáját vettem alapul. Így hangzik: „Kár volna még meghalni, szeretőmet itt hagyni / Győrvárosi gyöngyvirágos akáclombos temetőben pihenni.” Előjáték, Téma és Variációk. Az egész mű egyfajta zenei játék, kérem, ne vegyék komolyan! Ajánlom Karinthy Márton író, színigazgató, színházrendező úrnak.” – Fülep Márk írása az ősbemutatóra.

Hollós Máté:  Tóth Árpád-reminiszcenciák (ősbemutató)
90 éve hunyt el Tóth Árpád (1886-1928) költő

 

Madarász Iván: In memoriam… (ősbemutató)

 

Fülep Márk: Így fújunk mi! – variációk Karinthy Frigyes kedvenc nótájára (zenei stílusgyakorlat) pikolóra / fuvolára / altfuvolára és fagottra (ősbemutató)

80 éve hunyt el Karinthy Frigyes (1887-1938) író, költő

 

Fülep Márk, altfuvola, pikoló, fuvola / Ambrózy Attila, fagott
Budapest, Fészek Művészklub, 2018. november 28. 19 óra

 

II.

Fuvolaverseny

(Nógrádi Péter műve)

 

Nógrádi Péter ismertetője a művéről: A címében Kodály Zoltán Nyári este c. zenekari darabjára utaló három tételes mű Fülep Márk fuvolaművész felkérésére készült 2018. nyarán. Az 1. tétel sárgarigó-énekre emlékeztető, szaggatott motívumokkal kezdődik, amelyet lassú zenekari közegben a fuvola hangja személyesít meg. A gyors szakasz vezérmotívuma Kodály:Jézus és a kufárok c. vegyeskarából való. A terjedelmes tétel vége felé, újra lassú mozgásban a szólóhangszeren egy magyar népdaltöredék ("Felülről fúj az őszi szél") is felsejlik. A dalformájú (A-B-A) 2. tétel egy sűrű felhőként vonuló zenekari anyag és az altfuvola szóló párbeszéde. A tétel eleje egy tömbszerű zenekari tutti (A) E-dúr akkordból szétágazó, majd B-dúr akkordba érkező vonulat, amely a B-dúr zárlat után rákfordításban, egyre összébb szűkülve visszatér E-dúrba. A középrészhez érve (B) az altfuvola kap szólisztikus szerepet. Az egyes zenekari szólamok itt a szólóhangszer társául szegődnek,- rövid motívumok felelgetnek egymásnak, egyfajta áttört polifóniának teret adva. Az első zenekari anyag (A) variált formában tér vissza. A heves, tarantella-mozgású gyors finálé szerkezeti felépítése szonátarondó formát sejtet. Egyik melléktémája az 1. tétel egyik motívumát idézi.”

Nógrádi Péter: Nyári hajnal (ősbemutató)

 

Fülep Márk, fuvola, altfuvola / Granik Anna, zongora (zongorakíséretes változat)
Budapest, Bartók Béla Emlékház, 2018. november 30. 18 óra

Fülep Márk, fuvola, altfuvola / Anima Musicae Kamarazenekar, koncertmester G. Horváth László műv. vez. (eredeti, zenekari változat)
Budapest, Balassi Intézet, 2019. január 22. 19 óra

 

III.

Ünnepkörök - Márványtermi hangverseny

(Kovács Szilárd Ferenc és Fülep Márk művei)

 

Kovács Szilárd Ferenc, a pécsi Bazilika orgonaművésze, Twinkle, twinkle című 20 perces orgonaművét írta át fuvolára és zongorára. A Hull a pelyhes fehér hó… kezdetű ismert, francia eredetű dal alapján 13 variációból álló variációsorozat született, amely a szerző stílusokban való zseniális jártasságát mutatja. Az eredeti orgonaváltozat ősbemutatója 2014-ben volt. A számos nyelven elterjedt dal eltérő szövegei ellenére kedvelt dallam a világ számos pontján. Kovács Szilárd Ferencet egyik − a minden elképzelésének és elméleti felkészültségének szárnyakat adó − orgona improvizációja alkalmával, parádés zenetörténeti kalandozás ihlette, aki hangszerének nemcsak virtuóza, hanem komponistája is. A mű zeneszerzőket és stílusokat utánzó variációit izgalmas kihívás megfejteni a hallgatóságnak.

Fülep Márk: „A Karácsonyi zene című művem szeretett budaörsi ifjú fuvolás növendékemnek és családjának, a budaörsi Hortobágyi Családnak ajánlottam, tehát családi zenélésre szánt ifjúsági darab fuvolára, hegedűre és csellóra. Az így megszületett trió három tételből áll: Családi kör − Gyertyaláng – Angyalhívogató. A harmadik tétel Gryllus Vilmos Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok… kezdetű népi szövegre írt dalának (növendékem kedvenc éneke) feldolgozása.”

Kovács Szilárd Ferenc: Variations on "Twinkle, twinkle" (2018) fuvolára és zongorára (eredeti orgonaváltozat 2014) (ősbemutató)


Fülep Márk: Karácsonyi zene (2016) fuvolára, hegedűre és csellóra (ősbemutató)

 

Fülep Márk, fuvola, altfuvola, pikoló, flóta / Granik Anna, zongora / Prőhle Katalin, hegedű / Vámos Marcell, cselló

Budapest, Rádió Márványterem, 2018. december 18. 19 óra
Adás: Bartók Rádió, Rádióhangversenyek „Karácsonyra és Új Évre hangolva”, 2018. december 29. 16:23