PROF. EMERITUS DR. GYULAI ÁKOS KÖLTEMÉNYEIBŐL

 

 

„Megszólal a lant”

 

A LANTOM

Pengjen a lantom dicsérni az Életet,

Várom, megszólaljon hallgatag szeretet.

Csendben remegjenek a lantnak húrjai,

Álomból felkelve tudjanak szólani.

 

Ismerik a kottát, mit századok véstek,

Szívemben van írva, hangok csendben élnek.

Megszólalnak húrok, ha egy sóhajt kapnak,

Lelkem parancsáig türelemmel vannak.

 

Pengetem a lantom, zenélnek a húrok

Zene csodájára sírdogálni tudok.

Örömkönnyek peregnek arcomon végig,

Hallgatom a zenét, eljutott a szívig.

 

Így álmodja zenét mind, aki szerezte,

Szüli a hangokat örömében lelke.

Megszületett zene a szépet hordozza,

Szépség erejével örömet fokozza.

 

Felszáll ez a zene egészen az égig,

Minden csodás zenét angyalok kísérik.

Angyalok viszik azt messzi országba,

Viszik a muzsikát távol Mennyországba.

 

Miskolc, 2019.02.12.      

 

 

„A dal álmot hoz nekem”

 

A KERTI FÁK ALATT

https://youtu.be/SWigqyFB6X0

 

Egyedül sétálok a kerti fák alatt,

egy kis rigó dalolgat ott nekem,

kedvesen figyeli álmodozásomat,

csendben hallgatom őt az árnyas fák alatt.

 

Daloló hangja megidézi Kedvesem,

álmot hoz zenéje a messzi világból,

a dal elringat engem mindig kegyesen,

hogy újra megtaláljam drága Kedvesem.

 

A lelkem szeret a zenére álmodni,

a madárdal hozza neki a szendergést,

dal szárnyain álomvilágba repülni,

ott tudjon zenétől csodáról álmodni.

 

Vágyódom a Kedvesem hangját hallani,

csak az álomból ne ébredjek fel,

mert  kedves hangját az álom fogja hozni,

daloló madártól szeretném hallani.

 

Szerelmes énekhang, mely keresi párját,

lelkemnek a vágyát újra feléleszti,

ölelni szeretné kedves madárkáját,

kábultan álomtól nem leli a párját.

 

A madárka ekkor hirtelen elröppen,

az éneket magával viszi tovább,

szerte foszlik a dal varázsa odalenn,

lelkemből az álom hirtelen elröppen.

 

Hiába szólt a dal, szép volt, de csak álom,

a dal szépségét továbbra is csodálom,

csoda országának varázslatát várom,

hallgatni muzsikát, mert az volt szép álom.

 

                                                        Miskolc, 2017. 09. 13.       

 

 

„Merengés a múltról”

A TÓ PARTJÁN

Ülök a tó partján, merengek a csendben,

Keresem a múltat távol, végtelenben.

Nézegetem vizet, ahogyan hullámzik,

Hívogatom múltat, mégis távolodik.

 

Kapaszkodna hozzám sok erős karjával,

De sodorja az idő, viszi el magával.

Sírdogál a múlt, mert semmit sem tehet,

Erősek hullámok, mik fodrozzák a vizet.

 

Tehetetlen vagyok, nem bírok idővel,

Elragadja múltam hatalmas erővel.

Megtörni a múltat nem sikerül neki,

Múltnak emlékeit tőlem nem veheti.

 

Szívembe bezárva maradnak emlékek,

Múltnak emlékei a gyönyörű képek.

Ameddig én élek, mind velem maradnak,

Múltnak darabkái soha meg nem halnak.

 

Az emlékek őrzik múltnak minden percét,

Dobogja a szívem szeretet emlékét.

Majd magammal viszem az égi országba,

Elszámolni, talán nem éltem hiába?

 

Miskolc, 2019. 01.24.