Bántainé Sipos Éva (1919-2019)

 

I.

 

Utolsó telefonhívás Sípos Éva nénihez

 

Bántainé Sípos Éva búcsúztatásának szerkesztett változata[1]

 

Immár hiába várok olyan telefonhívást, amelynek kezdetén érces hang tudatja: „Bántainé Sípos Éva beszél Gyuláról”. Mindig ilyen precízen, holott egyetlen szó, akár egy szótag elegendő lett volna, hogy az összetéveszthetetlen kedves hangra ráismerjek, és mint mindig, lelkesen köszöntsem. A helyszín megnevezésének addig volt jelentősége, amíg előfordulhatott, hogy Pannonhalmára vagy épp külhoni hegyláncokra a kedves rokon Andriskával menet Budapestről is megsimítson a szeretett dallam. Hosszú ideje már csak a nyugdíjba vonulás után meglelt, a családi kör melegével bélelt Gyula lehetett a hívás kiindulópontja. A „hogy tetszik lenni” valódi érdeklődésre eleinte röviden jót, később semmit nem kaptam válaszul. Helyette nyomban, hogy milyen zenéket hallgat Éva néni, mi foglalkoztatja. A nyugállomány ugyanis nem a szellem nyugalma, s végképp nem annak elpihenése volt. Szólt nála a zeneirodalom – legkivált Bach – CD-n, rádión, később néha televízióból, DVD-ről. Művek elemzését kaptam csontok és szervek kopásának részletezése helyett. Mindezt erőteljes, vitális hangon, pontos fogalmazással, manírok nélkül, szabatos hangsúlyozással. Műveken kívül előadások is méltatásra kerültek, leggyakrabban Gouldé. S a kompozíciók nem ám „könnyülő” sorrendben, az évek folyamán egyre kisebbet markolóan. 90-ik évéhez közeledvén mélyült el Éva néni Richard Straussban és Wagnerben. Amikor a tízkilós bevásárlószatyor helyett már a kétkilóssal is óvatosan kellhetett volna bánni, ő a mázsás súlyzót vette kézbe…

 

Vérbeli tanár volt, művi didaxis, tanároskodás jelei nélkül. A beszédmodor, a közlendőt hangsúlyozó gesztusok az ízig-vérig pedagógusé. De a „program” nem a szokványos. Szigorú volt, vagy nem? A téma komolyan vételében az. Senki sem „úszhatta meg” a tanulást. De nem is akarta, mert a számonkérés bölcsen megengedő volt. Csak azt tartotta nyilván Sípos Éva, hogy az adott pillanatban ki mit tud. Amit szolfézsból, zeneelméletből nem tudott, nem került a naplóba. Később, más alkalommal lehetett belőle felelni, amikorra beérett a gyakorlás. A zongoratanár Sípos Éva ceruzával írta a kottába a hibákat, hogy ki lehessen radírozni. „A tanár ne hívja fel lila tintával a figyelmet a múló hibára; a hibát nem javítgatni kell, hanem megelőzni” – vallotta. Ez a pozitív értékrend „az életnek tanító” jó iskoláé. Így közelíthetett a tarhosi „vadregényességben” az oda beömlő „nyers” kamaszokhoz, akiknek még tankönyv sem igen állt a rendelkezésére. Eljátszották hát a zenetörténetet. Nem beszéltem egyetlen egykori tarhosi diákkal, aki ne nosztalgiával emlékezett volna a hőskorra. Ott „termett meg” Sípos Éva inspirációjára és segítségével a zeneszerző Szokolay Sándor. Az igazi tanár minden iskolatípusban és helyzetben megtalálja a módszert. Sípos Éva vidéki városok általános és zeneiskoláitól zeneművészeti szakközépiskolákon át a budapesti „Bartók konziig”, majd a Zeneakadémián a metodikáig és gyakorlati tanításig is megtalálta. A jelöltekkel kollégaként beszélt: gyakran érdeklődött zeneelméleti kérdésekről való véleményük iránt. Nem „közölte” hogy mit tegyünk, bevezetett minket a tanításba, s az év végére úgy éreztük, mintha évtizedes praxis állna mögöttünk. „Minden az enyémtől eltérő véleményt elfogadok, miután megvizsgáltam, hogy milyen szempontból igaz.” (Milyen jó lenne, ha ezt nemcsak a zenészvilág tanulná meg tőle!) Rendszeresség áradt belőle, egyetlen kapkodó vagy bizonytalan mondatára sem emlékszem. Elgondolkodó, megoldást keresőre annál inkább, de az igényes kérdés éppen hogy a folytonos nyitottság biztonságának jele. Aki úgy találkozik ezekkel az emlékező szavakkal, hogy nem ismerte Sípos Évát, most kemény szobrot képzelhet maga elé. De ha valaha meglátogatta őt Zebegényben, ahol férjével szívesen időztek, s a vasútállomástól a házukig fákra kiszögezett összhangzattani feladatokat követve kellett haladnia, a játékos Éva nénit ismerhette meg. Akkor határozta el, hogy Bántai Vilmoshoz, az Állami Hangversenyzenekar kitűnő művészéhez hozzámegy, amikor az azt mondta, az egész világot meg szeretné tanítani fuvolázni.

 

90-en túl fejzúgás zavarta hallását. De Éva néni nem roppant meg: olvasásra szánt több időt. Aztán a szem is tompult. Vissza a zenéhez: ha hallgatva nem, hát emlékezetből. Éva néni a kotta nélkül tudott repertoárt gondolta végig – volt mit… Az utolsó hónapokban már hallhatóan reszketegebb volt a hangja. De a gondolat tisztasága, az emlékezés pontossága, a fogalmazás mívessége nem rendült meg, sőt, még az artikuláció plaszticitása sem.

 

A Máramaros szigetről meneküléssel, viszontagságokkal indult élet négy hónappal a századik születésnap előtt zárult le. „Vége van – de szép volt” – hangzott summázatta. „Nem terméketlenül élni” – idézte tőle kolléga-barátom. S hogy ő nem élt terméketlenül, a seregnyi tanítványon túl férjével és egyedül jegyzett kotta-közreadások sora őrzi. A nagy pedagógust a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Weiner Leó-díjával, a Kardos Pál Alapítvány és a Magyar Művészeti Akadémia díjával tüntették ki, mindhárommal aktív tanársága után évtizedekkel. Tehát a kollektív emlékezetben is ott ragyog a magát „mesterek nélküli mester”-nek nevező Sípos Éva szellemi öröksége.

 

Miként bennünk, tanítványaiban, akik ha beszélgetünk róla, a közös tapasztalásokon kívül mindig felfedezünk sajátokat is. Mert mint a jelentős alkotások a mindenkinek közösen közvetített mondanivalón túl személyes érintést is nyújtanak, ő is egyénenként más-mást is adott valamennyiünknek. Szívesen idézte Varró Margitot: „A tanár igazi művészete az, hogy nélkülözhetővé tegye magát.”

 

A tanítás nagy művésze volt Sípos Éva, tehát „ismerjük el”, nélkülözhetővé tette magát. De emberként mindig is nélkülözni fogjuk.

 

Gyuláról már nem beszél hozzánk Éva néni. De örökre megszólíttatva érezzük magunkat általa.

 

Hollós Máté


 

II.

 

HOLLÓS MÁTÉ

 

Mesterek nélküli mester[2]

 

B. Sipos Éva tanári pályájának összegzése

 

     Sajnos nem tartozhattam azok közé, akik évek hosszú során át lehettek a legendás zenetanár, Bántainé Sipos Éva növendékei. Egy esztendő adatott meg nekem a Zeneakadémia IV. évfolyamában: egész év módszertan, fél év hospitálás, fél év gyakorlati tanítás. Mindennek 18 éve már, de most is oly elevenen él bennem, mintha épp az imént álltam volna csak föl a főiskolai pad mellől. Éva ”néni” – egy tanárnál a tűnő korkülönbség ellenére megmaradhat e ”gyermeki” távolság – tehát azok közé tartozik, akik mély nyomot hagytak a tanítványban. Általánosíthatok, hiszen tudom, nem az én személyes elfogultságom ez az értékítélet. Sokan vagyunk, akik évtizedeken át úgy gondolkodunk, úgy cselekszünk tanítás közben, ahogyan tőle tanultuk, s ha a nevét mondjuk egymásnak, azonos emlékek áramába kerülünk.

     B. Sipos Éva 1982 óta nyugdíjban van. Férje, Bántai Vilmos, a kiváló fuvolaművész s ugyancsak közkedvelt tanár – aki tán azzal hódította meg hitvesét, hogy úgy érezte, mindenkit meg akar tanítani fuvolázni – elvesztése után családi magányba Gyulára költözött. Most azonban mintha megtört volna a jég. Sipos Éva elfogadta azok hívását, akik "Éva néniből" egyenesen is származtatni akarnak valamit azoknak, akiket tanítanak. Az, aki Békés-Tarhoson száznál több gyereket tanított zongorázni, zenetörténetre és társas zenére, kórust korrepetált, aki Gyulán általános iskolában és gimnáziumban ének-zene órákat adott, a zeneiskolában pedig zongorát, szolfézst tanított, majd ezt folytatta Szegeden, a Pedagógiai Főiskolán való zenetörténet és partitúraolvasás oktatással kiegészítve, aki Pécsett tanított először zeneművészeti szakiskolában – az eddig említettek mellett népzenét is palettájára véve – s aki végül a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zeneszerző és orgona szakos diákjainak zongora, zeneelmélet és szolfézs tanára lett, miközben rendkívüli tehetségeket és külföldi hallgatókat bíztak rá a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahol Soproni József utódaként a zeneelmélet metodika és gyakorlati tanítás is az ő feladatkörévé vált, aki visszatérő vendégprofesszora volt egyebek között amerikai, svájci, portugáliai, angliai, olaszországi, finnországi kurzusoknak – tehát ez a szerteágazó tapasztalattal rendelkező, nagy tanáregyéniség most járja az országot: Békéscsabától Pannonhalmáig, Debrecentől Győrön, Pécsen, Szegeden, Miskolcon át Budapestig mondja el, mutatja meg, mit szűrt le az évtizedek során. Bíztattam: írja le mindezt, hadd olvassa az is, aki elkerüli e személyes találkozások alkalmát. Sipos Éva azonban hidegnek tartja a betűt, nem tudja átsugároztatni rajta azt, ami személyiségéből árad. Ezért vállaltam az íródeák szerepét, hogy legalább közvetítésemmel eljussanak szavai azokhoz is, akik azt kérdezik: vajon mit szerethetnek Sipos Évában a tanítványai?

*****

- Kitől, honnan származik mindaz, amit Éva néni átadott nekünk? 

- Zongora végzettségem van, abban voltak tanáraim, de zeneelméletből mesterem, akire hivatkozhatnék, nem volt. Ez meghatározta felfogásomat, gondolkodásmódomat, ami liberális. Nem politikai értelemben használom e jelzőt, hanem arra vonatkoztatva, hogy minden, az enyémtől eltérő véleményt elfogadok miután megvizsgáltam, hogy milyen szempontból igaz. Még a legostobábbnak tetsző kijelentés is valamilyen szempontból igaz lehet. Liberalizmusomnak látszólag ellentmondott ahhoz való ragaszkodásom, hogy a zeneelmélet metodika mellett a gyakorlati tanítást is én vezessem. De nem akartam hogy különböző tanárok eltérő módszereinek magyarázgatásával teljék az idő. A zeneelmélet tanításban számomra legfontosabb a formatan volt. Itt fogalmak sokaságába ütközünk: ahány mester, ahány könyv, annyi félébe. Ezeket mind ismertettem a tanítványokkal, megmagyaráztunk, megvédtünk minden megállapítást, s megegyeztünk, hogy melyiket fogadjuk el – pl. a zenei mondat kapcsán Schoenberg kategóriáját. Noha a zeneelmélet tudományokkal is határos – így a fizikával –, a zeneelméletben nincsenek axiómák, megdönthetetlen, megcáfolhatatlan igazságok. Mindent meg lehet védeni, illetve el lehet utasítani. Van olyan tanár, aki úgy vesz át növendékeket, hogy közli az osztállyal: felejtsenek el mindent, amit addig tanultak, mert az rossz. Meg sem vizsgálja, mit tanultak. Régebben ezt nehezen fogadtam el, később erre is találtam mentséget.

- Ugyan mit?

- Azt, hogy az illetőnek volt mestere, akire hivatkozott – ami nekem nem volt – s ő abban hitt, amit a mesterétől tanult, mindent elutasítva, ami attól eltért. – Én a legritkább esetben közöltem általam vélt igazságokat, inkább hagytam a növendékeket azon az úton végigjárni, ami számomra is oly kamatozónak bizonyult: ez az ősforrások, a kották, a nagy mesterek műveinek tanulmányozásából ered, s az azokból szerezhető felfedezések, a törvényszerűségek felismerésének örömét adja.

- A zongoragyakorlás örömét, sikerét mi adhatja?

- Szomorú, de fontos tapasztalatot szereztem első zongoravizsgámból, amivel nem dicsekedhetem, de mások okulására szívesen elmondom. Egy évig tartó helytelen gyakorlás miatt majdnem teljes kudarcba fulladt a vizsga, mert nem az jött elő, amit közvetlenül előtte tudtam, hanem az, ahogy elkezdtem a műveket megtanulni. Melléütés, vállvonás, kijavítás, továbbmenés... Ez az út nem járható, mert a produkció izgalmában, a stressz hatás alatt ez fog felszínre jönni. Ha ma találkozom egykori zongora növendékeimmel, ezt emlegetik: azért hálásak, hogy megtanultak koncentrálni. Szolfézsban is alkalmaztam a módszert zeneszerző növendékeimnél, akikkel munkánk gerincét Bach négyszólamú koráljai alkották. Egy belső szólamot vagy a basszust énekelni kellett, a másik hármat zongorázni. A zenei szövegtől való eltérés nem volt megengedett. Aki belebotlott, egy szót sem szólt, felállt, helyrement – tudta, úgysem fogadom el. Ha valaki csak nyolc ütemet tudott hibátlanul, azt elfogadtam, beírtam. De azt  koncentráltan kellett elővezetnie, hogy hibátlan legyen. Nálam mindenki akkor és abból felelt, amikor és amiből akart. Így az egész anyag állandóan mozgásban volt, hiszen nem mindenki egyszerre tanulta ugyanazt. A másoknál előforduló anyagot újra hallva valaki újból találkozott az adott zenével.

- Hogyan lehetett védekezni a növendék lustasága ellen?

- Volt egy nagy füzetem, amelybe minden beszámolót vagy bemutatást – nem feleletnek neveztem – bejegyeztem. Ezt az órák végén bárki megtekinthette. Akinek a neve mellett sok bejegyzés volt, az megnyugodhatott: amit választott magának, szereti és tudja csinálni, tehát erre a pályára való. Akinek a neve mellett hatalmas fehér folt tátongott, annak be kellett látnia, hogy akár gyenge idegzete, akár gátlásossága – amin úrrá lehetett lenni –, akár pedig lustasága miatt ez a pálya nem neki való. – Mostanában hallottam egy kollégáról, aki csak az egyeseket írja be. Ezzel szemben én csak azt jegyeztem, ami hibátlan, kifogástalan volt. Ez serkentette a diákokat. Két mondatot őrzök ezzel kapcsolatban volt növendékektől. Az egyik egy rokon gyerektől származik, akivel általános iskolás korában együtt tanultam. Mikor ennek az időszaknak vége lett, azt köszönte meg, hogy kíváncsi lett az anyagra. Ennek a kíváncsiságra ébresztésnek az ösztönös képessége kell, hogy meglegyen a tanárban! A másik tanítvány – Szunyogh Balázs zeneszerző, ma a Zeneakadémia tanára – azt köszönte meg annak idején: úgy lettek okosak, hogy észre sem vették. Ez az érzés pedig abból származik, hogy a tanítványok azt csinálhatták, amit éppen tudtak, s mindenkor sikereiket mutathatták be, nem pedig sikertelenségüket, azt, amit esetleg éppen nem tudtak.

- Hogyan alakul mindeközben a tanár és növendék viszonya?

- Amikor Szegeden, a Pedagógiai Főiskolán zenetörténetet adtam elő, elveszve éreztem magam. Kettesével ültek a hallgatók a padokban, nem tudtam befogni valamennyiük tekintetét. Nem éreztem, hogy mindegyikükre egy időben koncentrálhatok, s hogy ez kölcsönös lehet. Mi már akkor, amikor az még nem volt divatos, összetoltuk az asztalokat, és körülültük. Így olyan légkör keletkezhetett, amelyben nemcsak tőlem tanulhattak, hanem egymástól is, s én is tanulhattam tőlük. Leendő kollégáknak tekintettem a hallgatóimat, akik láthatták: nem feledkeztem meg arról, hogy valaha én is voltam növendék. Reményi Attila zeneszerző, ma a győri szakiskola tanára, egykori metodika dolgozatában ekképp ábrázolta e kapcsolat lényegét:

- Visszatérek még a korálok egyszerre éneklésére és zongorázására. Mielőtt még divat lett volna a challenge a kihívás – fogalma, mi már kitűztük ezt magunk elé. A lehetetlent kellett megpróbálni: olyan kantábilisan szóljon a hangszer, mint az énekhang. Az énekhang viszont vegye át a hangszertől a stabilitást, a szilárdságot, a tömörséget. Az eredménynek szép homogén hangzásnak kellett lennie, ami szinte megvalósíthatatlan. Mégis megteremtődött, sőt egyik rendkívüli tehetségű növendékem, Dénes István, aki három főtanszakot végzett egyszerre (zongorát, zeneszerzést és karmesterképzőt), egy önálló hangversenyén ráadásként ebben a formában mutatott be egy Bach-korált.

- Úgy tudom, hogy a zongoratanár Sipos Éva nemcsak a korábban említett módon hangsúlyozta a sikerélmény fontosságát a tanítás során.

- Valóban. Az a véleményem, hogy a tanár ne firkáljon a kottába, ahol hibát követ el a gyerek! Ne hívja föl lila tintával a figyelmet a – múló – hibára, mert a priusz ottmarad akkor is, amikor a diák már régen kijavította azt. Csak ceruzával jeleztem hibát, s annak kiküszöböltével kiradíroztam bejegyzésemet. Ide kapcsolódik – bár nem szorosan – egyik kedvenc témám: a dallamdiktálás. Ebben forradalmiak a nézeteim. Megengedtem, hogy a növendék lemásolja a dallamot, ha másképp nem tudja leírni. A lényeg az, hogy előtte legyen a hangzó zene hibátlan képe, bármi áron. A szomszédjával is megbeszélhette, vagy akár pillantást is vethetett a kottára. S ez a jellemre nevelésben is hasznosnak bizonyult. Az órán nem töltöttem időt azzal, hogy javítok, megbíztam a gyerekben. Évente kétszer-háromszor beszedtem a füzetet, s találkoztam a diák olyan saját bejegyzésével, hogy „nem önálló munka volt, másoltam". Nem puskázott tehát, vállalta a helyzetet – ez is öröm a tanárnak.

     A koncentrálás, a támpontozás, a nehéz helyek előre megtanulása, kiemelése, az, hogy nem kellett a tanítványnak saját hibáival beírások formájában folyton szembesülnie, tanításom legfőbb törvényét mutatja föl: a hibákat nem javítgatni kell, hanem megelőzni! Ösztönösen mindig ezt tettem, de csak most utólag fogalmazom így meg.   

- Tekintsünk vissza Éva néni pályakezdésére, a legendák övezte Békés-Tarhosra. Ha most az emlékek filmje pereg, hogyan láthatjuk annak kockáin a fiatal Sipos Évát?

- Tarhos fantasztikus iskola volt, amely szorosan kötődött igazgatójához, Gulyás Györgyhöz; csak vele létezhetett, és miatta szűnt meg. Sziget, amely addig volt szép, míg küzdeni kellett, míg semmi sem volt ott, se szék, se füzet, se hangszer. Tanár is csak egy volt – én. Amikor kidőltem, négy tanári státuszt szerveztek arra a munkára, amit addig végeztem. Az első napon közölte velem az igazgató, hogy 76 növendékem lesz zongorára – ami kicsit sok... Bár ahhoz képest, hogy a következő évben már százon fölül voltak, kevésnek tűnik föl. Ott ébredtem rá, hogy amikor bejön 14 gyerek, s azt mondja: mi vagyunk az ötödik osztály, nekünk most zongoraóránk van, arra olyan módszert kell kitalálni, amelyben mindenki mindenkitől tanul. Főként azt nem ellenőrizhettem már, hogy a 14-ből hány figyel arra, amit mondok. Nekem Békés-Tarhos volt a módszertan-tanárom: ott ismertem föl, hogy gerincének kell lennie az anyagnak, amelyet mindenki tanul. S arra, hogy a növendékeknek figyelniük kell egymásra: „én ezt nem így csinálnám"; „ezt nagyon jól csinálja, eltanulom tőle". Zenetörténetet is kellett tanítanom, amihez sem könyv, sem jegyzet nem állt rendelkezésre. Két középiskolás – líceumi – osztály tanulta ezt a tárgyat. Bartha Dénes Zenetörténeti antológiáját és Szabolcsi Bence: A régi muzsika kertje című könyvét tudtam használni. Kiültünk a fűbe és eljátszottuk a zenetörténetet. Egyszer trubadúrok, másszor mesterdalnokok voltunk. Csupán azt nem tudtuk, hogy kreatívak vagyunk.

- Hogy tetszett érteni azt, hogy Gulyás György miatt szűnt meg a tarhosi iskola?

- Úgy, hogy zseniális ám megoldhatatlan elgondolásai voltak. Együtt kellett élni a gyerekekkel: együtt reggelizni, utána fogni a széket és együtt menni az iskolába, ott leülni és a térdünkön írni... Ehhez én tudtam alkalmazkodni, mert a szomszédban laktam. Amint viszont a helyemre Budapestről utazó tanárokat vitt, azok leadván az órákat két-három nap múltán visszamentek a fővárosba. Gulyás a semmiből teremtett óriási dolgot, ami újraélesztve ma is működik. Ám míg így – nyári táborként, két hétig – megvalósítható ez az együttélés, egész tanéven át nem.

- A tankönyvnélküliségből eredő „kreativitás" a zeneelmélet órákba is átszüremlett, ha jól emlékszem...

- Jól emlékszik. Nem állt rendelkezésre kedvem szerint való könyv. Így ahhoz folyamodtunk, hogy a diákok maguk írják könyvüket. Zenéből indultunk ki – ezt ma már minden valamire való tanár így csinálja –, de a törvényszerűségeket soha nem közöltem, hanem rávezető kérdésekkel irányítottam az osztályt a következtetéshez, a szabályhoz. A közösen fogalmazottakat a gyerekek piszkozatfüzetbe írták, amelyből otthon szinte esztétikai élményt nyújtó tisztázatokat készítettek.         

- Könnyen érthető az összhangzattan törvényeire való ráébresztés módszere. De vajon ilyen magától értetődő-e a formatané is?

- Formatant azért tanítunk, hogy a (jövendő) muzsikus világosan, értően tagolja a művet. Ahogyan a színészeknek szép, értelmes beszédet követelve meg tőlük, annak technikáját tanítják, úgy kell a formák alapos ismeretébe bevezetnünk a zenészeket. A fogalmak tisztázásának módja persze már a tanár dolga. A formatani ismeret a mű esztétikai feltárásának, a gyönyörködtetésnek eszköze, s mindemellett a kompozíció megtanulása, tudatos rögzítése során az előadó munkáját segíti. Amikor már tudja a darabot, nem kell erre figyelnie, nincs már szüksége ilyen éles tudatosságra, ösztönössé olvadhat az interpretáció.

- Éva néninek az 1996-os Bárdos Szimpóziumon tartott előadásáról Körber Tivadar ekképpen szólt a Rádió Új Zenei Újság-jában: „Bántainé Sipos Éva módszertani bemutatóján bebizonyosodott, hogy a sokszor száraznak tartott zenediktálás is lehet változatos, sőt – merem mondani – élvezetes, tanárnak és diáknak egyaránt." Ennek mi a titka?

- Ott egy általam felépített dallamdiktálási módszersorozatot mutattam be.  Számomra a zene oszthatatlan. Elképzelhetetlen tehát, hogy ha dallamdiktálás alkalmával érdekes harmóniára, harmóniai összefüggésre bukkanhatunk, azt ne vegyük észre, ne tudatosítsuk. A "mi a titka?" kérdésre nehezen tudok válaszolni, mivel – mint mondtam – mindent ösztönösen csináltam, s csak most, több éves szünet után kezdenek tudatosulni bennem a dolgok. Afféle hegycsúcsról tekintek ma a zenetanítás tájaira, s most látom az összefüggéseket: mit miért tettem? Mindig tudatosan készültem föl az óráimra, s azokon a célt elértük. De a hogyan a pillanatnyi intuíció eredménye volt. A "produkció" erejét pedig a hit adta meg, annak átélése, amit épp csináltam – ez szuggesztivitást teremt. A hogyan sokszor fontosabb a mit-nél.

     Ide idéződik egy olaszországi emlékem. Zenetanároknak tartottam kurzust, amelynek során sok nehézséget okozott az ott használatos abszolút szolmizáció (mindig a C a dó, a D a re – ahogyan Arezzói Guido hajdan megalkotta a rendszert). Rejtegették előlem az iskolai énekkönyvet, mert abban zene nem volt, csak szöveg. Leírások, meghatározások a hangközökről, a skáláról és egyéb fogalmakról. Azt mondtam nekik: rossz könyv nincs, csak szűkös fantáziájú tanár. Ha kezembe kapnék egy múlt századi, elavult trombitaiskolát, abból is megtaníthatnék mindent a legmodernebb elvek szerint: ritmus-, melódiai és formai elemeket. Példát követeltek. Múlt századi trombitaiskola nem lévén kéznél, Kodály – persze, cseppet sem elavult – 333 olvasógyakorlatához folyamodtam. Kiválasztottam egyetlenegy gyakorlatot, amelyet egy álló napon át 49 formában dolgoztunk föl! Annak az egy szál gyakorlatnak révén hat vagy hét osztály anyagát érintettük. A tanárnak variáló, kombináló képességgel és ötletekkel kell rendelkeznie!

- Milyen szerepet játszik a tanításban a mennyiség a célul kitűzött minőség elérése érdekében?

- Egy stílus elsajátításához – az idomítás elkerülhetősége végett – kell egy bizonyos mennyiséget tanítani hasonló stílusú és zsánerű dolgokból. Ha mondjuk egy zongoratanár Scarlatti-szonátát tanít, egyet előjátszással is közel hozhat a növendékhez, aki a hallásélmény alapján megpróbálhat könnyed és játékos lenni. Mind több Scarlatti-szonáta ismerete mindinkább fölöslegessé teszi ezt az "idomítást". A tízedik szonáta után pedig akár az egész gyűjteményt nyugodtan rábízhatjuk a tanítványra.

- 35 évi tanári pálya során tetszett-e tapasztalni nemzedéki különbségeket a növendékeken?

- '45 után kezdtem tanítani, amikor minden romokban hevert, ám az emberek, a gyerekek lelke nem. Így fogékonyságuk és lendületük sokkal erősebb volt, mint a maiaké, akiknek gyakorta hiányzik a jövőképük. De úgy tartom, hogy a tanáron múlik a gyerekek, fiatalok felrázása. Még tán ma is nagyobb eredményt érhet el az a tanár, akinek a szívében több van, mint a fejében.

- A közel másfél évtizedes „remeteség" ahhoz kellett, hogy a távlatot adó hegycsúcsra föl tessék jutni?

- Nem akarattal másztam ide föl. A családi tragédia költöztetett vidékre, ahol azonban a zene meghatározó maradt életemben, csak más formában. Olyan voltam, mint egy hordó, amely le akarja vetni abroncsait. El akartam felejteni a szabályokat, és úgy akartam a zenéhez viszonyulni, mint 6–8 éves koromban, amikor primer módon örülni vagy szomorkodni tudtam vele, munkára serkentett vagy épp pihentetett. 

- A zenész óhatatlanul „elemzően" hallgat zenét, akaratlanul is követi a formát, a harmóniai történéseket, ezekre "bennfentesen" ráismer. Éva néni tudatosan tartózkodott ebben az időszakban a szakember zenehallgatási módjától, s az átlagos zenekedvelő fülét igyekezett magára ölteni?

- Ez lett volna a célom, a zenéhez való kizárólag emocionális közelítés, de nem sikerült elérnem.

- Ha – megannyi elhangzott konkrétum után – általánosságban kérdezném, mi a tanári munka, hogy hangoznék az életművet summázó felelet?

- A legmagasabb rendű alkotómunka. Ami a festőnek, szobrásznak a festék, a kő, az nekünk az ember. Mi élő anyagot formálunk. Egykor, mikor növendékeim továbbtanulási tervei kerültek szóba, rendszerint készen állt válaszuk: természetesen a művészképzőbe felvételiznek, s ha nem sikerülne, legföljebb elmennek tanárnak. Mondtam ilyenkor: nem jó a sorrend, fordítsák meg! Egy tanár ugyanis alkot. Hatványozott az ereje ennek ma, amikor a kultúrára szánt anyagi források kiapadóban vannak. Ezt ellensúlyozni csak hittel, meggyőződéssel, szuggesztióval – s talán még azt is kimondhatom: idealizmussal – lehet. Fekete István író így önti ezt szavakba: „Szolgálni a jót, lobogásra és világosságra gyújtani azokat, akik keresik és várják a szépet, hogy világosságra, örömre és szeretetre gyúljanak önmaguk és gyújtsanak másokat is!" Erre hangolódik egy 17 éves pécsi kislány levele is, akivel egy kétnapos foglalkozáson voltam együtt. Így ír: „Hatalmas előnynek érzem, hogy mi, akik részesei voltunk ennek még diákként, már ezekre a letisztult, kikristályosodott tapasztalatokra építhetünk új, ezektől esetleg eltérő, de a lényeget mindig szem előtt tartó ötleteket. A lényeg pedig nem más, mint tudni, hogy azzal, amit csinálunk, egymást és önmagunkat tesszük boldogabbá."

 

III.

Bántainé Sípos Éva néni köszöntése 90
(Parlando 2009/4.)

 

IV.

KÖSZÖNTŐK BÁNTAINÉ SIPOS ÉVA 95

(Parlando 2014/3.)

 

 

 [1] A gyulai Szentháromság temetőben 2019. február 14-én elhangzott búcsúbeszéd szerkesztett változata

 

[2] Első megjelenés: Parlando 1996/4., 35-41. old.