Keressük Kollégánkat!

Hiányzik iskolánkból az az ének-zene szakos pedagógus, aki felső tagozatos diákok oktatását tűzte ki szakmai céljául.

Csatlakozz egy jó hírű iskola kiváló tanári közösségéhez!

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zgnb1rfye6

Dél-Budai Tankerületi Központ

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Domokos Pál Péter Általános Iskola 

ének-zene tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 22-től 2020. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 Budapest, Sopron út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső tagozaton ének-zene tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Ének-zene szakos tanári végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes szakmai önéletrajz

         motivációs levél

         végzettséget igazoló okiratok másolata

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

         3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Tapolcsányi Valéria - Igazgató nyújt, a 06-1/204-1201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1119 Budapest, Domokos Pál Péter Általános Iskola, Sopron út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/01116-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ének-zene tanár.

         Elektronikus úton Kovácsné Tapolcsányi Valéria - Igazgató részére a info@domokossuli.ujbuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A jogviszony a Kjt. 21. § (2) alapján helyettesítés céljából, legfeljebb a helyettesített közalkalmazott távollétének idejéig kerül létesítésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.