ANTAL-LUNDSTRÖM ILONA

 

A hangok játéka és A zene titkos nyelve

Új zenélő képes tankönyvek az élményszerű ének-zene órákhoz

 

 A Parlando 2019/2. számában olvashatták írásomat a fejlesztő/befogadó zenei tanítás lépéseiről (Dr. Antal-Lundström Ilona: James Cuskelly viziója a zeneoktatásról – egy pedagógiai értelmezésben (pdf)). Örömömre szolgál, hogy végre a munkához szükséges taneszközök megjelenéséről is hírt adhatok. Elérhető a korábbi, kísérletben már kipróbált kommunikációt fejlesztő óvodai program szemléletén alapuló folytatás az általános iskolák számára.

 

Az OFI SNI taneszköz-projektje keretében elkészült 1-2 osztályos tankönyv és munkalap-gyűjtemény erőssége, hogy megfelel a kerettantervi követelményeknek és ugyanakkor új szemléletű tankönyvcsaládot indít el. A hallásfejlesztés, a játékos  hang-jel kapcsolatot alakító és tudatos zenehallgatásra épülő tananyag szemlélete, megvalósítása a bírálók szerint is egyedülálló az eddigi ének-zene oktatásban. Változatos munkaformákkal, dalokkal, játékos feladatokkal és eszközökkel szolgálja a zeneszeretetre nevelést, az élményszerű ének-zeneoktatást. Választékos zenehallgatási anyagokat csatol a tankönyv és a munkalapok feladataihoz, így erősíti a befogadói attitűdöt és emeli az énekoktatás színvonalát. A tankönyv összefésüli a zenepedagógiai módszereket a zeneterápiás elemekkel: Kodály szellemében tanít”, játékosan előkészítve a relatív szolmizációt, hogy minden gyermeket gazdagíthasson a zene nyelvének használata. Az első-másodikos könyv címe: A hangok játéka, fejezetei: A hallható világ, A látható dallam és  Az elrejtett zene. Folytatásaként már készül a 3. és a 4. osztályos könyv.

 

 Az 5. osztály számára az idén jelenik meg és már a katalógusban szerepel A zene titkos nyelve című tankönyvkönyv és munkafüzete. Ebben a Dalok reggeltől estig, Ünnepi dalaink és Körutazás Európában címmel a gyermekek kiskamasz életkorának megfelelő zenei anyag szerepel az órákon, ami sok játékkal, tánccal és mozgással elvezeti őket az élményt adó közös muzsikálás iskolai keretek között megvalósítható formájáig. Mindennek alapja szintén a zenei írás-olvasás és a kottaolvasás fejlesztése, mely egyben a további évek munkáját is megalapozó zenei készség és az ének-zenei oktatás fontos célja. Kialakításával adhatunk eszközt a zene belső értékeinek megértéséhez, a csoportos zenei élmények korosztálynak megfelelő formáihoz. Ugyanakkor a zene befogadásának elmélyültebb, esztétikai szintjét is előkészíthetjük a zene belső összefüggéseinek megértésével és gyakorlati alkalmazásával.

 

E célból mindhárom könyvhöz zenei szemelvények és Munkalapok/Munkafüzet is tartozik, változatos használatra alkalmas segédanyagokkal és kártyákkal. A heti 2 órás tantervre anyagot kínáló, igényes grafikával készült tankönyvek a pót - rendelés folyamán megrendelhetőek a hozzájuk tartozó zenei anyagokkal és eszközökkel együtt, normál tantervű osztályok számára is.

 

Szerzőként számomra nagy élményt jelentett és erőt adott a munkához, hogy minden résztvevő nagy lelkesedéssel és szeretettel dolgozott a könyveken, amelyeknek a megjelenése sok gyermeket és zenét szerető pedagógus kívánsága volt. Ezért köszönöm mindenkinek, aki a folyamatnak részese volt és segített a sorozat kialakításában. Ha elkészül, akkor 3-tól 12 éves korig lépésenként követhetjük és segíthetjük a gyermekek útját a zenéig és egy boldogabb emberi közösség felé.

2019. május 15-én, Budapesten

 

 

·       Szerző: Antal-Lundström Ilona

·       Műfaj: tankönyv mellékletekkel

·       Iskolatípus: SNI

·       Évfolyam: 1. évfolyam, 2. évfolyam

·       Tantárgy: ének-zene

·       Tankönyvcsalád: -

·       Tankönyvjegyzék: Felkerült

·       Kiadói kód: NT-98710

Kedves Gyerekek!

Első ének-zene tankönyveteket tartjátok a kezetekben, amely első és második évfolyamon is végigkísér benneteket. Útmutatásával megfigyelhetitek a környezetetek hangjait, a természet neszeit, az élőlények hangját, a gépek zörejeit, a hangszerek hangját. Legfőképpen pedig az emberekét, amelynek különleges formája az ének. Sokat énekelhettek, játszhattok, mozoghattok, és magatok is alkothattok dallamokat, együtt muzsikálhattok. A tankönyv megmutatja azt is, hogyan kapcsolódik össze a hang és a kép, valamint a mozgás. A láthatatlan hangokat láthatóvá varázsolhatjátok, azaz leírhatjátok. Az óra ismerős dalok éneklésével és hangjátékkal indulhat. Az új dalokat tanítótok segítségével tanulhatjátok meg. Sokféle hangfelvételt, érdekes zenét kínálunk a tankönyvi anyaghoz. Külön találjátok a munkalapokat, amelyekre rajzolhattok, és a tankönyvet is színezhetitek. A könyvben színes ábrák jelzik, milyen tevékenységeket javaslunk: éneklés hangszeres zene zenehallgatás ritmusgyakorlat rajzolás, írás, 130 hangfelvétel, mozgás, játék feladat a munkalapon. Figyeljétek meg a hangok sokféleségét! Használjátok képzeleteteket! Legfőképpen pedig azt kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat a közös játékban, és váljon az éneklés, muzsikálás a mindennapotok részévé.

 

A tankönyv alkotói

 

A pedagógus számára a tankönyv és segédanyagai: a hanganyag és a kézikönyv elérhetők elektronikus, letölthető formában is. A tankönyvi dalok kottáinak betűrendes listája az alábbi linken meg található:

Taneszközkereső --Válasszon iskolatípust-- alsó tagozat felnőttképzés ...

 

***

 

·       Szerző: Antal-Lundström Ilona

·       Műfaj: tankönyv

·       Iskolatípus: SNI

·       Évfolyam: 5. évfolyam

·       Tantárgy: ének-zene

·       Tankönyvcsalád: -

·       Tankönyvjegyzék: Felkerült

·       Kiadói kód: NT-98709

 

Kedves Lányok és Fiúk!

 

Az alsó tagozaton megismerkedtetek a bennünket körülvevő hangok sokféle formájával. Kiemeltétek közülük a zenei hangokat, és láthatóvá is tettétek őket mozdulatokkal, rajzokban vagy zenei írásjelekkel. Most továbbhaladunk a muzsika titkainak megismerésében. Követjük, hogyan épül fel a dallam, mitől izgalmas a ritmus, a hangszeres zene, mit jelent egy-egy zenei kifejezés. Így ti magatok is elkezdhettek játszani a hangokkal: kitalálhattok dallamokat, hangszereket szólaltathattok meg vagy zenekart szervezhettek. Az énekléssel összekapcsolva gyakorolni lehet a zenei olvasást és a közös zenélést is. Kánonénekléskor a többiekkel együtt szép hangzatokat tudtok létrehozni. Zenéléssel érdekesebbé tehetitek a meséiteket, történeteiteket, a népi játékokban és a táncokban régen élt emberek élményei születnek újjá bennetek. Sok élményt és felfedezést kívánok nektek az új tanévben!

 

A szerző

 

Kedves Kollégák!  

 

Az 5. osztály számára készült oktatócsomagunk (tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv és kiegészítő hanganyag) speciális tankönyvcsalád fejlesztése. A tankönyv három fejezetből áll, heti 2 órára kínál jól differenciálható tananyagot. Minden lecke ismétlő énekléssel és beszélgetésre motiváló kérdéssel indul, majd egy középpontba helyezett dal köré épül. A leckestruktúra jól követhető: a hallás utáni daltanulás és a rendszeres ritmikai fejlesztés mellett tartalmaz mozgásra, játékos táncra vagy dramatizálásra alkalmas feladatokat, gyakoroltatja a zenei írás-olvasást és felkínálja a közös muzsikálást is. A tananyaghoz szorosan kapcsolódnak a zenei befogadás újszerű lehetőségei: a tanulók szempontokat kapnak a zenehallgatáshoz, követik a dallamot a feldolgozásokban, mozoghatnak a zenére. A Dalok reggeltől estig című I. fejezet a magyar népzenei alapkészletből válogat. Alsó tagozatról ismert dallamok könnyítik meg az érzelmi azonosulást és készítik elő a szöveges és zenei tudatosítás lépéseit. E fejezet további célja a közösségi hagyományok megerősítése és a magyar gyermekjátékok felelevenítése. A II. fejezet – Ünnepi dalaink címen – a zenei élményekkel történő személyiség- és identitásformálást helyezi középpontba. A III. fejezetben – Zenei utazás Európában címen – más népek zenéjéből válogatott gyűjtemény gazdagítja a magyar gyermekdalkészletet, és segíti másféle zenei hangzások, ritmusok megismerését. A tanulók számára színes nyomású munkafüzet bővíti a feldolgozás lehetőségeit a fontosabb egységeknél. Helye van benne a rajzos, írásos gyakoroltatásnak és a kreatív munkának is. A ritmusgyakorlatokhoz, valamint a dallam- vagy hangszerfelismeréshez a befűzött melléklet tartalmaz kivágható kártyákat. A tankönyv és a munkafüzet leckéinek kapcsolódását mindkét kiadványban pontosan jelezzük a címsorba beírt leckeszámokkal. A dalok forrásjegyzéke a tankönyv utolsó oldalán található, a sorszámmal jelölt hangfelvételeket online lehet elérni a Nemzeti Közoktatási Portál felületén. Önökön múlik, hogyan alkalmazzák a széles kínálatot a helyi adottságokhoz. Eredményes és boldog énekórákat kívánunk tankönyvünkkel!

 

A szerkesztő és munkatársai

 

A tankönyv tartalomjegyzéke az alábbi linken elérhető:

A zene titkos nyelve. Ének-zene tankönyv 5. NT-98709