2019. május 7.

 

Megújítjuk népszerű Gitáriskolánkat!

T. Olvasó!

A Nagy Erzsébet - Mosóczi Miklós szerzőpáros népszerű ötkötetes Gitáriskolájának első három kötete már új, bővített változatban kapható webáruházunkban és a zeneműboltokban.

A zeneiskolai növendékek érdeklődésének megfelelően, gyakorlási lehetőségeikhez alkalmazkodva részint bővítettük, részint megszűrtük iskolánk zenei és technikai anyagát. Valamennyi nehézségi fokon bővítettük az előadási darabok számát, azért, hogy növendékeink hosszabb ideig, változatos repertoáron keresztül foglalkozhassanak egy-egy technikai szinttel.

Iskolánk I. és II. kötetében jelentős helyet szántunk a magyar nép- és gyermekdaloknak és bővítettük a kötetek végén található kamarazenei anyagot is.

További információért kérjük, látogassa meg weboldalunkat: Főoldal – Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.Üdvözlettel,

Editio Musica Budapest

Nagy: Gitáriskola 1

Gitár

Nagy: Gitáriskola 2

Gitár

Nagy: Gitáriskola 3

Gitár