DR. KÖVES PÉTER

 

ROBERT SCHUMANN, A ROMANTIKUS ZENESZERZŐ

 

Robert Schumann aláírása

 

Schumann - Symphony n°2 - Leonard Bernstein (live recording) (41:17)

I. Sostenuto assai (00:00) - Allegro ma non troppo (03:41) II. Scherzo. Allegro vivace (12:26) III. Adagio espressivo (19:20) IV. Allegro molto vivace (32:46) Bavarian Radio Symphony Orchestra (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), dir Leonard Bernstein (live recording 1983)

 

Vajon miféle konstellációnak köszönhető, hogy a XIX. század elejének néhány évén belül sok zenei lángelme született? Mendelssohn (1809), Chopin (1810), Schumann (1810), Erkel (1810), Liszt (1811), Verdi (1813), Wagner (1813). Nehezen megválaszolható kérdés…

 

Orvosi szempontból a legtalányosabb és legérdekesebb Robert Schumann életrajza. Zwickauban született 1810-ben, egy könyvkereskedő fia volt, járt a lipcsei, heldelbergi egyetemre. Szülői bíztatásra jogot tanult, de ez kevéssé elégítette ki. Inkább vonzották a művészetek, különösen az irodalom és a zeneművészet iránt érdeklődött. Zongoraművésznek indult, de előadóművészi karrierjét kettétörte egy bizarr eset. Mégpedig meg akarta nyújtani az jobb kezén a középső ujját egy szertelen kísérlettel, hogy virtuóz zongorajátékát javítsa, és ezzel a drasztikus beavatkozással az inak irreverzibilis károsodását okozta, melynek következtében előadói pályája kerékbe tört. Van azonban egy másik teória is, mely szerint higany mérgezés okozta perifériás neuritis következtében bénult meg az ujja. Ugyanis a fiatal Schumann meglehetősen szertelen életet élt, és szifiliszt akvirált, amit akkoriban higannyal kezeltek.

 

Így pályafutása középpontjába a zeneszerzés tartozott. De ezen a fő elfoglaltságán kívül irodalmi tevékenységet is folytatott, írt verseket, latinból fordított költeményeket, és Lipcsében szerkesztette a Neue Zeitschrift für Musik című folyóiratot. Jelentős szépirodalmi műveltségre tett szert. „Engem a kor minden gondolata megihlet, csak nekem mindezt zenében kell kifejeznem”- mondta. „A művészet legyen több mint játék, mint időtöltés! A művész legyen egyensúlyban az élettel, különben tarthatatlan a helyzete” – írta, az egyébként kiegyensúlyozatlan kedélyű Schumann. A folyóiratában zenekritikákat írt, melyben 1831-ben felfedezte Chopin zsenijét, és két évtizeddel később az ifjú Brahms-ot is.

 

Johannes Brahms & Robert Schumann

Johannes Brahms & Robert Schumann (Planet Hugil)l

 

Már kora ifjúságában megmutatkoztak hangulat-ingadozásai. Fivére halálakor súlyos depresszióba esett, mely több volt, mint gyász-reakció. Minden valószínűség szerint mániás-depresszióban szenvedett. Ez családi „örökség” volt. Mint Czeizel Endre: Sors és Tehetség című könyvében leírta, hogy mindkét szülője mániás-depressziós betegségben szenvedett. A családban ketten öngyilkosságban haltak meg, Schumann egyik fia is 30 évet töltött elmegyógyintézetben. Ő maga is már 23 éves korában öngyilkossági kísérletet követett el, majd élete alkonyán, 1854-ben Düsseldorfnál beugrott a Rajnába, de megmentették. Kedélybetegségét jól tükrözi, hogy alkotói tevékenységében voltak rendkívül aktív időszakok, és voltak periódusok, amikor nem tudott alkotni. A bifázisos elmebaj mániás fázisában, pl. 1840-ben és 1849-ben rendkívül sok művet alkotott, míg a lehangoltság időszakaiban alig jött létre szerzemény. 

 

Robert Schumann és Clara (rtbf.be)

 

Schumann életrajzában figyelemreméltó romantikus történet a leendő feleségéért folytatott hat éven keresztül tartott kitartó küzdelme a leendő apósával, aki egyben a zongoratanára volt. Wieck Frigyes kiváló zenemester volt, akinek kislánya Róberttel történő megismerkedésükkor még csak kilenc éves volt, de bámulatos zenei képességével elkápráztatta Róbertet. Majd az évek múlásával rajongó szerelem hálózta be őket, ám a rideg papa hallani sem akart a fiatalok egybekeléséről. Klára 13 éves kora óta Európa egyik legünnepeltebb zongoraművésze volt. Wieck papa látta, hogy Róbert rendkívüli képességű zenei tehetség, és nagy karrier előtt áll, ám ezt nem tartotta elegendőnek ahhoz, hogy sikeres lányát hozzáadja egy bizonytalan reményekkel bíró romantikus fantasztához. Róbert bizonytani akart, és remekműveket alkotott, cikkeket írt a folyóiratába, doktorátust szerzett. Schumann borzasztóan rosszul viselte lelkileg az apa ellenállását (erről a romantikus kapcsolatról film is készült Róbert és Klára címmel). Végül apai hozzájárulás nélkül egybekeltek 1840-ben. Ekkor a feldühödött apa (após) küldött egy levelet, melyben leszögezi: 1. Az ifjú pár nem lakhat Szászországban. 2. Klára zongoraművészi pályája során keresett 700 tallért zálogként lefoglalja, csupán 4 és ˝ %-t kap meg belőle. 3. Schumann jövedelmét bíróságon kell bizonyítania. 4. Schumann semmiféle kapcsolatot nem tarthat a Wieck családdal. 5.Klára nem tarthat jogot apai örökségre.

 

Klára áldozatkész feleségnek és pompás művésztársnak bizonyult. Évekkel később aztán az apa belátta, hogy hibázott, és békülékeny hangú levélben áldását adta a frigyre.

 

Clara és Robert Schumann, 1850 (The New York Times)

 

A titokban történt esküvő után boldog évek következtek. 1843-ban a Lipcsei konzervatórium tanárává nevezték ki, és a fiatal pár koncert turnét tett Európa jelentős hangversenytermeiben. Még az orosz cárnál is óriási ünneplésben volt részük. Meg kell jegyezni az ováció általában Klárának szólt. Az előadóművésznek látványosabb volt sikere, mint a háttérben meghúzódó, befelé-forduló, szűkszavú komponistának.

 

Már ifjúkorától kezdve Róbertnek voltak hallucinációi (schizoid tünetek). Írásaiba is belevette Eusebiót, aki a forrongó, álmodozó Schumannt reprezentálta, és másfelől Florestant, aki a bölcs egyensúlyra törekvő személyiség volt. Volt még egy harmadik látomása: Raro mester. Az ő hatásukra alakult ki a fantasztikus Dávid-szövetség, mely harcra kel a filiszteusok, azaz a filiszterek ellen.. Ez a rögszeme végigkísérte Schumannt egész életén, hol mint ábránd, hol mint lidércnyomás, máskor boldogító menedék (Szabolcsi Bence).

 

A bifázisos kedélybetegség depressziós stádiumában már fel kellett hagynia irodalmi, folyóirat szerkesztői tevékenységével. Sőt, olykor a zenehallgatás kínzó szubjektív kellemetlenséget okozott neki (mintha késsel hasítanánk idegeimet). Mikor értesült az általa nagyon nagyra becsült Schubert haláláról, azt írta: Schubert nevét csak éjszaka, a természetben a csillagos ég alatt, madarak éneke közben, és csak suttogva szabad kiejteni.  Itt meg kell jegyezni, hogy a zenei világ óriási hálával kell, hogy adózzék Schumannak azért a tevékenységéért, amit Schubert posztumusz műveinek felkutatásáért tett. Schubert fivérétől kért engedélyt, hogy kutathasson a hagyatékban, és így bukkant rá a mennyei hosszúságú nagy C-dúr szimfóniájára egyéb művekkel együtt, melyek Schubert életében nem kerültek előadásra, és nyomtatásra. Valamint Schumann és Mendelssohn közös buzgólkodásának köszönhető, hogy 100 évvel J. S. Bach Máté passiójának első előadása után Mendelssohn vezényletével ismét előadták ezt a kolosszális remekművet.

 

A mániás periódusok egyre rövidebbek lettek, ámbár ezek alatt csodálatos remekművekkel ajándékozta meg az utókort. Megemlítendő az Asszonyszerelem-asszonysors című dalciklus, a hegedűverseny, a gordonkaverseny, az utolsó két szimfónia. Elmebetegsége oly mértékben elhatalmasodott, hogy önmaga beleegyezésével egy Bonn melletti elmegyógyintézetbe került, ahol még két évet vegetált. Nem érthető, hogy miért tiltották meg, hogy odaadó művész-felesége a tébolydában látogassa. Leveleket írtak, melyek között voltak olyanok, melyek nem utaltak elmebetegségre. Egyik levelében leírta, hogy álmában megjelent Schubert (aki 26 éve halott volt). De az egészséges emberrel is előfordulhat, hogy álmában találkozik, beszél elhunyt szeretteivel. Máskor azt írta, hogyha valakivel vele van a Biblia, Shakespeare és Goethe művei, akkor mi másra lehet még szüksége. Máskor álmatlanságra panaszkodott. Aztán enyhe stroke érte.

 

1856. július 23-án Schumann befejezte a földi szenvedését. Történt boncolás is, mely alapján a diagnózis szifiliszes eredetű paralízis progresszíva volt.

 

Összefoglalva Schumann betegségét: családi terheltségből adódóan mániás-depresszós kedélybetegségben szenvedett kora ifjúságától kezdve. Ezt színezték a különböző hallucinációk, majd fiatalkorában szerzett vérbaj IV. stádiumnak tünetei, a paralízis progresszíva okozta a halálát. Mindössze 46 évet élt.

 

Schumann igazi romantikus alkat volt, és zenéjét is a romantikus századra jellemző jegyek szövik át. Körülötte sűrüsödtek az árnyak, sőt sokszor teljesen besötétedett. Tragikus sorsa körül ott settenkedett a téboly. Sokszor misztikus kapcsolatokat keresett. Szólamai szövevényesek, ritmusa meglepően változatos. Harmóniái a díszítő, árnyaló hangok között sokszor elvesznek. A zongora stílusa csupa ideges kuszaság, csupa szeszélyes és laza színjátszás csupa érzékeny kaleidoszkóp figura, nyugtalan polifónia, írja Szabolcsi Bence. A romantika nem ismer békés megoldást, és harmonikus kiegyezést, a romantika nem kaland, nem kirándulás, hanem végzet, melybe bele kell halni, mert túl visz az élet határain, írta E. T. A. Hoffmann. Elsősorban zongora poéta volt, de figyelemre méltóak a dalai, melyekben újdonság a zongora szerepe. A zongora megkezdi és befejezi a gondolatot, kimondja, amit az ének elmondani képtelen. Legismertebb műve talán az A-moll zongoraversenye, de hegedűversenyt, gordonkaversenyt, és rengeteg kamarazenei művet is komponált. Írt egy világi oratóriumot (Paradicsom és Péri). Operájával, a Genovévával nem aratott sikert.

 

A róla kialakított kép nem volna teljes, ha nem tudnánk a boldog szélcsendes időszakokról, amikor a „démonok” nyugton hagyták. Ezekben a napsugaras időszakokban mosolygós, derűs, álomszerű műveket alkot (Pillangók, Gyermekjelenetek, Álmodozás). 

 

Schumann - Träumerei, "Kinderszenen" No. 7, Scenes from Childhood | Vladimir Horowitz (2:34)

 

Schumann Kinderszenen Traumerei (Álmodozás) play Cziffra György

Czifframusical (3:00)

 

Clara Schumann, 1896 (Herbert Rose Barraud /1845 – kb. 1896 / felvétele)  

(Art Prints On Demand)

 

Életét átívelte felesége iránti szenvedélye, aki negyven évvel túlélte őt, 1896-ban halt meg. Jellemzi az iránta való közmegbecsülést, hogy amikor Németországban még márka volt a fizető eszköz, a 100 márkás bankjegyen Clara Wieck arcképe volt látható. Klára haláláig ápolta zseniális férje emlékét.

 

 

 

 

 

A szerzőről

Főorvos, zenei író