2015 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

Szerkesztő: dr. habil Vas Bence

 


Zongora hangszeres tanításmódszertani jegyzet

 

TARTALOM:

 

A szerkesztő előszava 9

 

 

Zenepedagógia 13

 

Bevezetés 15

 

Fő feladatunk az oktatás 15

A tanár, a pedagógus jellemzői 15

Hogyan foglalkozzunk a különböző korú növendékekkel? 19

A szülő hogyan segítheti építő módon gyermekét a tanulás folyamatában? 21

A növendékek egyéb tulajdonságai: az értelmi képességek, domináns képzelő típusok, magatartástípusok 22

Hogyan motiválhatjuk a tanítványainkat? 23

 

Befejezésül a közösségi összefogásról 28

 

 

Tanításmódszertan 31

 

Bevezetés 33

 

Fontosabb alapelvek 33

Az érthetőség elve 33

 

A rend és rendszeresség elve 35

Rend 35

Rendszeresség 35

Új tanulandók 36

A számonkérés 36

A következetesség elve 37

A fokozatosság elve 37

Az élményszerűség elve 38

 

Fejlesztendő készség-területek 39

A zenei hallás fejlesztése – ritmikai, metrikai, melódiai, harmóniai aspektusok 39

Ritmus és metrum 39

Melódia és harmónia 40

Természetesség a hangképzésben, játéktechnikai és zenei vonatkozásban 40

A „hogyan” problémája 43

A „mennyit” problémája 43

A mozgás problémája 44

Zenei ízlés és stílusérzék 44

A gyakorlás 45

A memorizálás 46

Az önállóság 47

A muzikalitásról avagy a tehetségről, s annak gondozásáról érintőlegesen 47

A muzikalitás 48

A dallamformálás 48

A jó légzés 48

 

Óvodáskortól a továbbképzőig – hangszeres didaktikai anyag, tanmenet-javaslat 49

 

 

Bibliográfia 55

 

 

Nyelvi lektor: Sipos Erzsébet Kertészné Márky Gabriella

Szakmai lektor: dr. Holics László

Szerkesztő: dr. habil. Vas Bence

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

Tipográfia: molnARTamás

A kiadvány jogvédelem alatt áll! A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” digitális kiadvány ISBN 978-963-642-773-3

 

 

Megyimóreczné Schmidt Ildikó (pecsma.hu), a

Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola tanára