Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2019.

·      Vajon miért kuncoghattak Mozart salzburgi ismerősei a „Haffner”-szerenád ma búbánatosnak hangzó menüettjét hallva?

·      Mi lehet az értelme annak, ha Haydn időskori miséjében a „Te elveszed a világ bűneit” szavakat A teremtés oratórium egy szexuális áthallásokkal is terhes dallamára kell énekelni?

·      A 98. szimfónia lassú tétele valóban Mozart halálára írott rekviem volna?

Mikusi Balázs huszonegy tanulmánya ilyen kérdések megválaszolása révén enged kivételesen intim bepillantást a bécsi klasszika remekműveibe – abba a gazdag jelentéshálóba, amelyet a nagyközönségnek, illetve a bennfentes szakmabelieknek szánt intertextuális utalások és a darabok hátterében felsejlő életrajzi összefüggések együttesen rajzolnak ki. A szövegek némelyikét egy-egy fontos új dokumentum felbukkanása inspirálta – így első ízben itt jelenik meg magyarul az Országos Széchényi Könyvtárban néhány éve felfedezett Mozart-kéziratról szóló részletes beszámoló. A tanulmányok többsége azonban inkább egy-egy remekmű zavarba ejtő pillanataira hívja fel a figyelmet, hogy ezek elemzéséből kiindulva a kompozíció egészét új megvilágításba helyező értelmezéseket villantson fel.

Mikusi Balázs (1972) zenetörténész Fulbright- és DAAD-ösztöndíjasként doktorált a Cornell Egyetemen (Ithaca, New York). Hétköznapokon az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának vezetője, munkaidőn kívül háromgyerekes családapa, fektetés után pedig (többek között) a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnöki és az International Association of Music Libraries alelnöki tisztségével járó feladatait látja el.

 

Beleolvasó