Az elveszett szerelem hangjai I-II.: Mosonyi Mihály zongorakíséretes dalai

I.kötet: német dalok, II. kötet: magyar dalok – cd melléklettel (Közreműködik: Miksch Adriennszoprán, Kiss Tivadar - tenor Elek Szilviazongora)

Könyvszöveg: Sziklavári Károly

2018

 

 

Egy  zenetörténeti ritkaság, a XIX. századi Magyarország viharos évtizedeiben alkotó, méltánytalanul háttérbe szorított zeneszerző, Mosonyi Mihály  magyar és német nyelvű zongorakíséretes dalait tartalmazó két kötet került a kezembe nemrég a győri Magyar Kultúra Kiadó gondozásában.

 

Igazi  világpremier, de mint ilyen miért nem tudunk róla? A kötetekben  található hanglemezt Sziklavári Károly (a magyar zeneművészet utóbbi két évszázadának avatott kutatója, a MMA ösztöndíjasa) igényes, kimerítő tájékoztatója egészíti ki, amelyből részletesen megismerhetjük a zeneszerző életpályáját, gazdagítva ezzel a magyar szerzők sorát.

 

Alaposságát dícséri a források felkutatása és közlése, korabeli dokumentumokkal, képekkel, kottapéldákkal illusztrálva. Mosonyi kottaírása művészi igényű volt, erről tanúskodik a könyvben közölt, Mosonyi Mihály: Gyászhangok  Széchenyi István halálára c. művének (azóta már elveszett partitúra) egy kottaoldala. A lélekben magyarrá lett német szerző így nyilatkozott a Zenészeti Lapok 1861. júl. 17.-i számában: "Nem tehetek róla, de én azt hiszem, hogy a gondviselés  mintegy ujjal mutat reá, hogy a magyar zenének művészi értelemben vett kifejlesztése által (a német, olasz s francia zeneirály s iskola mellett) alapítsuk meg a 4-ik világhírű zeneírmodort is: a magyart."

 

Pest egyik elismert zeneszerző tanára minden műfajban alkotott: kisebb és nagyobb szabású dalművek, egyházi darabok, kantáták, a capella és kíséretes kórusművek, kamarazenei darabok, átiratok, szimfóniák és operák jellemzik munkásságát. A zeneművek teljes jegyzéke megtalálható a kiadványban.

 

Mint énekes, érdeklődve nyitottam ki a  Mosonyi dalok összkiadását tartalmazó  esztétikus megjelenésű könyveket. Az első kötet a német dalokat tartalmazza.  Eddig publikálatlan hat korai dalt, további hat, op.5. jelzésű dalt Emanuel Geibel, Robert Burns, Heinrich Heine  és a Schilflieder ciklust  (Dalok a nádasból, op.6) Nikolaus Lenau verseire.

 

A dalok részletes leírása és elemzése, valamint az eredeti szöveg és annak fordítása is megtalálható a kiadványban. Két rokonlelkű művész szerencsés találkozása ez, a magyarországi születésű, német ajkú költőnek és a német családi háttérrel rendelkező, de magyarrá lett zeneszerzőnek. Lenau romantikus,

kitárulkozó lírája schuberti, schumanni magaslatokba emelte Mosonyi dalköltészetét, amelyet hallhatunk a mellékelt lemezen. A Miksch Adrienne szopránénekesnő által  megszólaltatott An Irma és a Wiegenlied c. dalok kiemelkedőek. Tökéletes szöveg, érzékletes, szép hangulati ábrázolás. A tenor Kiss Tivadart talán operai beidegződései vezérlik az előadásban, ezért sok, a daléneklésre jellemző finomság nem jelenik meg interpretációjában.

 

A magyar költészet nagyjainak (többek közt Petőfi S. Arany J.) verseire komponált dalokat a 2. kötet tartalmazza. 32  kompozíció hallható a lemezen, köztük a 25 magyar népdalt (népies műdal) tartalmazó Füredy Mihály operaénekes által kötetbe gyűjtött dalok. Hat népdal Tóth Kálmán költeményeire, valamint olyan nagy formátumú művek, mint a Mátyás anyja, Letészem a lantot (Arany J.)  vagy a Gara Mária.

 

Ábrányi Kornél remek recenziót írt a magyar nyelvű dalokról, amely szintén olvasható a kötetben, ezért ennek ismertetésétől most eltekintenék.

 

Külön említésre méltó, talán legsokoldalúbb zeneművészünk, – a szintén MMA-ösztöndíjas – Elek Szilvia a stílust  tökéletesen  ismerő, érzékeny, néha már szinte túl  szerényen háttérbe húzódó kísérete a Schmidt  Károly pozsonyi mester által 1844 körül épített zongorán.

 

Végezetül álljon itt a  Sziklavári Károly által írt beköszöntő utolsó sora: "Szolgáljanak végre mindenki örömére az Elődök szellemi hagyatékának eme kincsei!"

 

Szeretettel ajánlom az olvasók szíves figyelmébe ezt az érdekes, tanulságos kiadványt, amely sajnálatos módon csak internetes megrendelés útján érhető el: https://www.mkkiado.hu/ujdonsagok-132/zenei-konyvek-140 

 

 

Zádori Mária