Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
és anyagilag támogatott 2019/2020. tanévi művészeti tanulmányi versenyek felhívásai

 

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Versenyszabályzat

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye „Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata" közzétételéről

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumokba járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a kiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Az országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben – Nevezési lapok (szerkeszthető formátumban)

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakgimnázium tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Nevezési lapok (szerkeszthető formátumban)

·       X. Országos Ádám Jenő Dalverseny

·       VI. Országos Csembalóverseny

·       VII. Országos Drámajáték-színjátékverseny

·       VI. Országos Fém- és Zománcműves Verseny

·       XI. Országos Fuvola-duó Verseny

·       VII. Országos Klasszikus Balett-verseny

·       XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny

·       XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny

·       VI. Országos Néptáncverseny (kamara)

·       IX. Országos Népzenei Verseny

·       VII. Országos Szaxofonverseny

·       XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny

·       X. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára

·       II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny

·       X. Országos Zenekari Verseny

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok részére

A művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

Nevezési lapok (szerkeszthető formátumban)

·       VII. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny

·       VI. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny

·       III. Országos Festészetverseny

·       XVII. Országos Hegedűverseny

·       IX. Országos Kamarazene Verseny

·       XIV. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési Verseny

·       XXIII. Országos Mintázásverseny

·       IX. Országos Néptáncverseny (szólótánc)

·       XXIX. Országos Rajzverseny

·       XIV. Országos Starker János Gordonkaverseny

·       VIII. Országos Zeneszerzés-Verseny

 

                                                      

Forrás: logo honlapja (2019. július 17.)