SOMOGYVÁRY ÁKOS

 

Harmónium és emléktábla szentelés a galyai Kodály kápolnában

 

A galyatetői Kodály-kápolna és az ünnepség résztvevői

 

 

A nyitott szemmel (és fényképezőgép-lencsével) való országjárás, a rendre törekvő személyes figyelem, az esztétikai igényesség, de legfőképpen talán Kodály Zoltán iránti elkötelezettség eredményezte azt a civil felhívást, melynek nyomán többek összefogása eredményeképpen újulhatott meg a galyatetői Kodály-kápolna híres harmóniuma.

 

2017 késő őszén Földi János, a Kőbányai Szent László Templom (épp ez évben centenáriumát ünneplő) Énekkarának tagja néhány fényképével irányította figyelmünket a nevezetes hangszer felújításra szoruló állapotára.


Röviddel ezután a Kodály Társaság néhai elnökével, Ittzés Mihály tanár úrral kezdtünk közösen gondolkozni a rekonstrukció lehetőségeiről. Jótékony célú hangverseny megszervezését, illetve közreműködést ajánlottam a Budapest-Terézvárosi Avilai Szent Teréz Templomban, annak plébánosa, Horváth Zoltán kanonok úr támogatásával. A szentmise keretében szervezett gyűjtésre 2018. március 6-án este került sor, melyen a szép számú közönség soraiban helyet foglaló Kodály társasági, és KÓTA tagok mellett immár jelen volt

 

Földi János és Somogyváry Ákos

 

Mátraszentimre plébániai kormányzója, Dobák Gábor atya is. Egyházközségük képviseletében pedig Antalné Zoboki Anna, Ittzés Mihály egykori kedves növendéke. Kodály Missa Brevis-ét a Ciszterci Szent Alberik és a Kőbányai Szent László Kórus énekelte Mészáros Zsolt Máté orgonakíséretével.


Ez az esemény volt Tanár Úr – ahogy utóbb Felesége, Ittzés Kata Asszony is utalt rá – utolsó személyes szakmai jelenléte. A gyűjtés végeredménye képezte a hangszer felújításának alapját.

 

Kodály-kápolna felújított harmóniuma

 

Szerencsés egybeesés révén szinte egy időben érkezett Balog Zoltán miniszter úr titkársága részéről is jelzés, hogy amennyiben benyújtanak egyházi oldalról egy kérelmet a KÓTA és a Magyar Kodály Társaság által szakmailag támogatva, akkor lehetőség nyílhat a teljes kápolna rekonstrukciójára, melyet a Mátraszentimrei Plébánia röviddel ezután vissza nem térítendő támogatásként el is nyert. (A kápolna felújítása várhatóan a közeljövőben kezdődik meg.)

 

Ittzés tanár úr fájóan hirtelen eltávozta után egyértelmű volt, hogy az együtt megkezdett ügyet végig kell vinni, azt tisztességgel be kell teljesíteni.
Ebben segítségemre voltak Oláh Gábor és Varga László karnagy urak, a KÓTA Egyházzenei Bizottságának vezetői, miközben időről-időre tájékoztattam a
fejleményekről Kertész Attila karnagy urat, a Kodály Társaság elnökét, illetve a KÓTA és az Erkel Ferenc Társaság vezetőségét.

 

A hangszer felújítását a kelebiai Pék Csaba kitűnő restauráló-javító munkával 2019 kora nyarára végezte el. Ezután kérte Dobák Gábor atya, hogy a nyári főidény előtt történjen meg a harmónium és az általam még tavasszal kezdeményezett Ittzés Mihály emléktábla szentelési-avatási ünnepsége.

 

Így kerülhetett sor az eseményre 2019. július 7-én a Galyatetői kápolna Kodály által és utóbb Kodálynak szentelt falai között. A jelenlévőket közvetett személyes üzenetben köszöntötte dr. Mindszenty Zsuzsánna a KÓTA, Vashegyi György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Kertész Attila, a Magyar Kodály Társaság elnöke. Az eseményt  személyes jelenlétével tisztelte meg Ittzés Kata asszony és zenei pályára készülő Péter unokája, Breinichné Horváth Andrea és dr. Szalay Olga, a Magyar Kodály Társaság társelnökei, Varga László atya, kanonok-karnagy, valamint Bimbó Zoltán, a KÓTA Egyházzenei Bizottságának és Tanácsadó Testületének képviseletében.

 

Az egyházi szertartás keretében zajlott hangszer és emléktábla avatást, illetve szentelést megemlékező beszédek, valamint Kodály szakrális kórusművei tagolták; elsőként a Miatyánk, majd a kisvegyeskari Pange lingua.


Az imént olvasható előzményeket e sorok írója foglalta össze a kápolnát teljességgel megtöltő érdeklődően lelkes hallgatóság számára. Antalné Zoboki Anna pedig a Mátraszentimrei Egyházközség tagjaként beszélt a kápolna történetéről és az egykori tanítvány hűséges szeretetével idézte fel Ittzés Mihály tanár úr sokrétű szerepét többek között a 2014-ben Galyatetőn felállított Kodály-szoborral kapcsolatosan.

 

Ezt követően Varga László és Dobák Gábor atyák koncelebrálva szentelték meg a frissen felújított harmóniumot, melyen néhány perccel később ismét felcsendültek Kodály egykori „Csendes Misé”-jének, a későbbi Missa Brevisnek a hangjai Mészáros Zsolt Máté interpretációjában. A mű énekes szólóit ezúttal Kővári Eszter Sára, Szarka Emília, Kiss Edit, Komáromi Márton és Klézli János adta elő kivételes átéléssel, a közreműködő énekkarok ismét a felújítást kezdeményező együttesek, a Kőbányai Szent László, valamint a Ciszterci Szent Alberik Kórusok voltak.

 

A énekes szólisták és közreműködők

 

Ittzés Mihály Tanár Úr emléktábla-avatása előtt felesége Kata Asszony a pótolhatatlan veszteségen mégis derűs lelkierővel felülemelkedően jó néhány személyes mozzanatot idézett fel szakmai és közös életükből egyaránt.  

 

Ittzés Kata asszony

 

A szentelési szertartást követően helyeztük el a megemlékező tisztelet virágait, koszorúit Mátraszentimre, a Kodály-, és az Erkel Ferenc Társaság, valamint a KÓTA képviseletében. Az ünnepséget Gordon Alleluja című művének előadásával zártuk, mely után Dobák Gábor atya a mátraszentimrei egyházközség köszöneteképpen megvendégelte az egybegyűlteket.

 

Mindannyiunk – szervezők, közreműködők és jelenlévők – számára egyaránt felemelő érzést jelentett megélni ezen ünnepi pillanatokat, átérezni Kodály Zoltán szellemi hagyatékának máig élő közelségét, s azzal az igazán jól eső érzéssel hazatérni, hogy – ha szerény eszközökkel, de – magunk is tehettünk valamit annak továbbvitelében.

 

_______________

Somogyváry Ákos karnagy-művészeti vezető, az Erkel Ferenc Társaság elnöke