ELHUNYT MÁTRAY ÉVA FŐVÁROSI ZONGORATANÁR

(1944-2019)

 

Mátray Éva portréja családja archívumából

 

1944. július 27.-én született Budapesten. Alsófokú zongora-tanulmányai befejezése után felvételt nyert a Budapesti Bartók Béla Szakiskolába (most Szakgimnázium), ahol többek között Máthé Miklósné tanította zongorára, majd 1968 júniusában három szakon szerzett diplomát (zongora, szolfézs, énektanár) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézetében, ahol többek között Hambalkó Edit és Sztankay Lajos voltak a mesterei.

 

1968. szeptember 1.-én kezdte el zenepedagógiai tevékenységét a Fővárosi Állami XIX. kerületi Zeneiskolában, ahol 21. évig tanított és 10 évig tanszakvezető is volt. Ezt követően több fővárosi zeneiskolában is tanított.

 

1992-ben nevezték ki a Fővárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadójának, mely faladatot három kollégájával együtt látta el a főváros 23 zeneiskola zongora tanszakainak szakmai irányítását negyedszázadon keresztül. Országos továbbképzéseket szervezett, félévenként a kiemelkedő tehetségű növendékek fejlődését vizsgaelnökként kísérte figyelemmel. Órákat látogatott a rá bízott iskolákban, valamint a zsűrizés feladatát is ellátta országos szinten. Szakértőként véleményezte egyes iskolák szakmai munkáját a zongora tanszakokon igazgatói felkérésekre.

 

Sok növendéket készített fel sikeresen a zenei pályára, akik az ország különböző zenei szakközépiskoláiba nyertek felvételt, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztek.

 

Tanári pályafutása alatt több növendéke ért el szép sikereket az országos zeneoskolai tanulmányi versenyeken.

 

A zenepedagógiában elért eredményeiért 1984-ben a Szocialista Kultúráért kitűntetésben részesült és Aranykatedra Díjat is kapott.

 

Már nyugdíjasként jó néhány évig aktívan tanított: az utolsó években a Weiner Leó Zeneiskola és Szakközépiskolában.

„A tanítás számomra csodálatos hivatás volt, remélem, munkámmal csekély mértékben hozzájárulhattam az »ifjúság« zenei neveléséhez.”(M.É.)

 

(Mátray Éva 2018-ban készült szakmai önéletrajza alapján.)