Áldj meg minket, Istenünk…

 

Bergics Lajos liturgikus CD-jéről

 

 

Halmos Béla emlékének

Támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma

BBTCD04, 2018

 

Ne a változástól, az állandóságtól félj! – mondja Lao-Ce. Csak az ökör következetes – tehetném még hozzá.

 

Sokáig azt tartottam, hogy a liturgikus zene állandó, megmásíthatatlan, így hozzányúlni is tilos. Az évszázadok során kialakult dallamok (és előadásmódok) jók, nincs szükség változtatásra. Véleményemmel nem voltam egyedül, számos liturgikus zenei kísérlet kapott rossz kritikát, egyesek egyenesen ördögtől valónak tartották a hagyománytól való elszakadást, azaz a szokatlan hangszerek, a korábbitól eltérő zenei felállások megjelenését. Persze, az ellenzőknek gyakran igaza volt, mert szólt a templomban ez is meg az is. Pedig oda csak a legszebb való.

 

Eszembe jut, amit Pál Pista bátyánktól, a hiteles emberek egyik utolsó képviselőjétől hallottam, aki hatalmas hite ellenére nem járt templomba. Mert a templomban hideg van, és ő mindig megfázott. Egyébként pedig: „Egy pásztorember nem jár sehova ilyenekbe, hanem kint a legelőn. Mondta édesapám, akárhol vagytok, akármőre, akármilyen nagy bajba vagytok, ha kocsmába, ha lagziba, ha fájdalomba, imádságot ne felejtsétek el.” Így kapcsolódik a templomi szertartás a paraszti léthez: nincs szakadék, de lépcső sem,  minden mindennel összefügg és azonos tőről fakad. Szívből jön a mulatás, a sírva vigadás és az Isten dicsőítése is.

 

 

Bergics Lajos 2014-ben

Bergics Lajos egy misét rögzített CD-n, a zenei anyag nagyrészt az ő alkotása. Ahogyan ezt tőle elvárhatjuk: az alap a magyar népzene, de vannak áthallások a klasszikus, elsősorban 20. századi egyházi zenéből is. Mindez együtt olyan magas minőségű, éteri, szép muzsika lett, amit bátran meghallgathatunk lelkünk tisztítására – de szemlélődéshez is.

 

A katolikus szentmise állandó és változó részei szólalnak meg kitűnő előadásban, valamint néhány Mária-éneket és más paraliturgikus zenei elemet. Nem a népzenei előadásmódot halljuk, sem a kántoroktól megszokott, gyakran feleslegesen elmagasztosult klasszikus zenére hajazó stílust. Itt Bergics saját hangja szólal meg, a népzenei világban nagyon régen jelen lévő, hol elbújó, hol megint előkerülő, ám folyamatosan nagyon igényes muzsikusé. Feltételezem, saját fohászát írta meg, és gyanítom, hogy kérése oda is került, ahova szánta.

 

Ezen a lemezen népzenét is hallunk Bergics saját dallamai mellett, de olyan szerencsés kezű összeállításban, hogy az igényesen megírt szöveg nélkül is megértjük: Isten mindenütt ott van, ahol őszintén muzsikálnak. A kezdő dallam, az introitus egyenesen Székelyföldről jön, más esetben táncolni szoktak rá.

 

 

Berecz András

 

A felvételeken halljuk énekelni Berecz Andrást is. Másik bölcsesség lehetne, hogy aki valamiben jó, az mindenben az. Ez sem igaz általánosan. De Berecz András nemigen nyúl mellé. Jó mesélésben, anekdotázásban, éneklésben – és úgy tűnik, jó az egyházi zenében is. De mellette megszólal még néhány kevésbé ismert hang is: Takács-Nagy Jázmin, Gráf Vivien, Bogárdi Aliz és mások, valamennyien kitűnő stílusban, úgy, ahogyan a templomban énekelni kellene. Nem erőltetett, hagyományhű népies stílus van itt jelen, hanem a szövegre, a mondanivalóra figyelő előadás: imádság.

 

 

Takács-Nagy Jázmin

 

Ki kell emelni Takács-Nagy Jázmint, akinek remek, jól érthető szövegmondással társuló, ízes énekhangja egyúttal mélyen alázatos, hajlékony, tiszta és szépen csengő. Kitűnő a zenei kíséret is, pontosan annyi, amennyit a szólóénekek kívánnak és elbírnak. E szép összesimulás előállításában nyilvánvalóan nagy szerepe van a hangmérnöknek, Schulteisz Gábornak is. Szép a CD külső megjelenése is: Bergics Balázs kevéssel is sokat mondó fotója, valamint a belső borítókon található, ajánlott hangzatkísérettel ellátott kották is mind segítik a hasznosulást.

 

A II. Vatikáni zsinat híres Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciója így rendelkezik a nemzeti zenék liturgiába való beemeléséről: „Mivel sok országban, főként a missziós területeken megvan a nemzeteknek a maguk sajátos -- mind a vallási, mind a polgári életben nagy jelentőségű -- zenei hagyománya, meg kell becsülni és meg kell adni neki a megfelelő helyet vallási érzületük ápolására, és az adottságaikhoz alkalmazott istentiszteleten...

Ezért a misszionáriusok zenei képzésében komolyan kell gondoskodni arról is, hogy amennyire csak lehet, ápolni tudják az adott nép hagyományos zenéjét mind az iskolákban, mind a szent cselekményekben.” Bergics Lajos is ezt teszi.

 

Hogy kell-e új egyházi zene, vagy maradjunk a régieknél, eldönthetetlen. Ám hogy mi az új, és mi a régi, már nem olyan egyszerű kérdés. Nemrég került a kezembe Dobszay László[1] gondolata erről: A dodekafónia aligha lesz népénekké. Viszont az a zeneszerző, aki nem hordja fülében a dodekafónia és más vívmányok élményeit, értékes, korszerű zenét írni nem tud. De megszűntek azok a szoros és zárt közösségek is, melyek a szintézis közegei voltak a gregorián zene kicsiszolódásakor éppúgy, mint a klasszikus magyar népdal kiformálódásakor. Nem újabb bizonyíték-e ez arra, hogy a "keresztény egyház saját zenei nyelvének" (vö. Liturgikus Konstitúció 116. §.) kialakítása convenientissimo tempore, a legalkalmasabb időben történt. Olyan korban, amikor a magas művészi érték és a közösségi érvényesség még egyesíthető volt. Vajon nem következnek-e ezekből az elemzésekből világosan a tennivalók, éppúgy, mint Bartók és Kodály számára következtek a népzene mint "par excellance magyar klasszikus zene" (Kodály) felfedezésekor? Hiszen a dallam mindig velünk marad, s teljes lélekkel újraénekelhető, amint Bach mindig újrajátszható. Az "új ének", amit énekelnünk kell, nem mindig az, amit tegnap komponáltak. Ágoston magyarázata szerint az "új ének" az az igaz, hiteles ének, amit az "új ember", a megújult és a szeretetben szüntelenül megújuló ember énekel.

 

Régi és új éneket hallunk egyidőben ezen a lemezen. Nem is tudom, mikor örültem ennyire muzsikának legutóbb...

 

Dr. Fehér Anikó

  [1] Dobszay László: A gregoriánum és a magyarság (Magyar Egyházzene 3 (1996) 393-44)

A tanulmány teljes szövege:  A gregoriánum és a magyarság - Liturgia.hu