A kötet, amely az OMIKE, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület történetét mutatja be 1909-es megalakulásától 1950-es megszűnéséig, eddig fel nem tárt gazdag forrás- és dokumentumanyag közlésével járul hozzá XX. századi történelmünk egy eddig kevéssé ismert területének megismeréséhez.

Ennek során számos kérdésre választ kapunk: például hogy mi a kapcsolat az OMIKE és Hevesi Simon rabbi között?

Hogyan sikerült egy többezres taglétszámú zsidó kulturális egyesületet létrehozni a 20. század első éveiben?

Volt-e a numerus claususra valamilyen válasza a zsidóságnak?

Milyen szerepet vállalt az OMIKE életében a nagyiparos Buday-Goldberger Leó?

Hogyan működött az első zsidótörvény nyomán létrejött színészkamara? Mi lett a sorsa a tervbe vett többi művészeti kamarának?

Mi volt az OMIKE Művészakciója, és mik voltak ennek kulisszatitkai?

Ki volt Ribáry Géza? Ki volt Bánóczi László? És ki volt Csergő Hugó? Kik voltak azok a művészek, akik időleges menedéket találtak a Goldmark Teremben?

Találtak-e az állástalanná vált zsidó művészek bármiféle lehetőséget hivatásuk folytatására 1939 után?

Hozott-e valódi új kezdetet az OMIKE-nek a felszabadulás utáni időszak?

 

Mindezekre a kérdésekre és sok másra próbál választ adni ez a kötet hatalmas képanyaggal, könnyen használható jegyzetapparátussal, alapos bibliográfiával és kislexikonként is használható névmutatóval.

 

Részletek a könyvnek a Művészakciót ismertető részéből. A zenei  programokról:

 

8.4 Zenekari estek

 

Tallián Tibor Magyar zsidó zeneszerzők bemutatói 1940–1944 című tanulmányában így fogalmaz:

 

1939 májusa után, mikor életbe lépett az úgynevezett második zsidótörvény, rendelet vagy jogszabály nem zárta ki zsidók és zsidónak minősülők személyes megjelenését a polgári nyilvánosságban, és nem tiltotta szellemi termékeik publikálását sem. Mégis, a hivatalos vagy félhivatalos zenei életből legkésőbb 1940 őszén kiszorultak a zsidónak minősített szerzők művei, lettek légyen élők vagy holtak, magyarországiak vagy külföldi honosak. Ez a múlt egyes életműveit jellegüktől függően más-más mértékben sújtotta. Mendelssohn neve továbbra is fel-feltűnt a hangversenyműsorokon; műveit nagyrészt olyan vállalkozói együttesek szólaltatták meg, mint Komor Vilmos névtelen szimfonikus zenekara, vagy a Budapesti Hangversenyzenekar. Mahlert viszont a közületi zenekarok bojkottja teljesen elhallgattatta, hiszen a többnyire ad hoc összeállt magánzenekarok erejéből aligha futotta arra, hogy előadják óriásszimfóniáit, amelyek a közönség körében ekkor még nem örvendtek széles körű népszerűségnek. […] Ami a zsidó vagy zsidónak minősülő kortárs magyar honos szerzőket illeti, [1940] őszétől kezdve a zsidó szerzők megszűntek létezni a nagy zenei nyilvánosság számára.[1]

 

1939 és 1944 között összesen 172 hangversenyt rendeztek a Művészakció keretei között. Nagyon sokszor megismételt koncertekre került sor, tehát kétszer is megtelhettek a termek, ha volt igény ugyanarra a műsorra. 1939-ben és 1944-ben 9-9, a többi évben 32-41 közötti hangversenyműsorral működött az OMIKE Művészakció zenei, illetve hangversenyprogramja. A zenekari hangversenyek száma háromszorosa volt a kamarakoncertekének. 1940-ig majdnem minden zenei rendezvényt a Hollán utcai koncertteremben tartottak, 1941-től pedig ezek is a Wesselényi utcai Goldmark Teremben kerültek megrendezésre. Az egyes alkalmakon összesen 200-nál több zenekari tag, szólista, énekes, karmester lépett fel. Az előadások megszervezése annál is nagyobb feladatnak bizonyult, mivel nem „használhattak” nagy létszámú zenekart, már a hely (pontosabban a helyek) szűk volta miatt sem. Egyes források szerint némely produkciók esetében pedig kisegítőket – akár nem zsidókat is – igénybe vettek.

 

     1939. november 14-én szólaltak meg hangszerek először a Hollán utcai kultúrteremben. A zenekart Somogyi László dirigálta, az első zeneszám Vivaldi Concerto grosso négy szóló hegedűre és zenekarra című darabja volt. A szünet után az akkor tizenöt éves Starker János játszotta Boccherini Gordonkaversenyét. Még abban az évben több hangverseny megrendezésére került sor. Olyan jelentős művészek léptek a dobogóra, mint Adler Viktor hegedűművész, Herz Lili zongoraművész, Relle Gabriella, Ney Dávid és Fehér Pál operaénekesek. A zenekari esteket felváltva vezényelte Sándor Frigyes, Somogyi László és Fraknói Károly. Relle Gabriella, aki később számos opera női főszerepét játszotta el a Művészakcióban, így emlékezett Lévai Jenő könyvében:

 

xxx

 

Ami a kortárs magyar szerzők bemutatóit vagy akár egyszerűen műsorra tűzését illeti, az 1940/1941-es és az azt követő évadban a bérletben meghirdetett 12 (másnap megismételt) hangverseny pontosan felének műsorára vették fel valamely kortárs honi szerző művét. Bartók és Kodály mellett ez minden esetben zsidó szerző darabját jelentette.[2] Az 1942/1943-as évadban a bemutatók száma radikálisan csökkent: a munkaszolgálat bevezetése után alig lehetett új zenét játszani, hiszen a kicsiny létszámú gárdát, mely a művet betanulta, minduntalan szétzilálták a behívók.[3]

Már az első évadban megjelentek a szólistákra épített estek. Ilyen volt márciusban Herz Lili és Győri Pál közös hangversenye, majd Fischer Annie önálló estjének bemutatója 1940 májusában Beethoven műveivel. Egy másik műsorfolyam beindulását jelentették a szerzői estek, mint a Goldmark-est és a már említett Strauss–Lehár-est. A zenei programok között már ebben az időszakban is akadt olyan, amely kilépett a szokásos helyszínekről. 1940. május 2-án a Dohány utcai zsinagógában Händel Joshua című oratóriumát mutatták be, a PIH rendezésében. A „kenyértelenné vált művészek javára” rendezett hangversenyen a szólisták szerepét az OMIKE Művészakció művészei (Brand Hanna, Radnai Erzsi, Ernster Dezső és Fehér Pál) töltötték be. Erre a hangversenyre az Újság híre szerint szabadon lehetett jegyeket váltani.

Az 1940–1941-es zenei évad az előzőhöz hasonló szerkezetben folytatódott. A szólistákra épített, jutalomestként is felfogható zenekari estek között 1940 decemberében rendezték meg Herz Lili és Ernster Dezső közös hangversenyét. 1941 májusában, szinte programszerűen, négy szólista estje következett: Halmos György zongoraművészé, Ernster Dezső énekesé, Horváth László gordonkaművészé, valamint Lendvay Andor operaénekesé.

A különlegességeket sorra véve, 1941 januárjában Reschofsky Sándor zongoraversenyét a szerző előadásában hallhatta a közönség; februárban került bemutatásra egy másik kortárs, Kadosa Pál Brácsa-concertinója[4] Lukács Pál közreműködésével; a márciusi Beethoven-esten négy hegedűszonáta hangzott el; áprilisban volt az olyan fiatal tehetségek estje, mint Schneider Hedvig (zongora), Halmos György (zongora), Román István (hegedű), Starker János (gordonka). És még egy kortárs: Weiner Leó II. Divertimentója április első napjaiban került műsorra. Természetesen a különleges koncertek között kell számon tartani azt a májusi Bach-estet is, amelyen Ribáry Géza – a Művészakció vezetője – játszotta a c-moll kétzongorás versenyművet a jó nevű fiatal zongoraművésznővel, Jámbor Ágival.

Az évadban színre került még egy Händel-mű, a Júdás Makkabeus (akkori írással: Juda Makkábi). A Dohány utcai zsinagóga padsorai zsúfolásig megteltek. A hangversenyen Ribáry Géza bevezetője után Weiner László vezényletével szólalt meg a mű, és különlegességként a Szombathelyi Collegium Musicum 80 tagú kórusa lépett fel az OMIKE művészei mellett. A hangverseny jótékonysági célt szolgált, és belépőjegyeket, amelyek ára 1 és 6 pengő között változott, bárki vehetett, nem csak az egyesület pártoló tagjai,[5] más szóval zsidók és nem zsidók egyaránt.

1941 őszén–telén viszonylag kevés zenei produkció zajlott. Igaz viszont, hogy a Goldmark Terem helyszíne lett egy hazai zenetörténeti eseménynek: 1941. december 8-án itt zajlott a magyarországi ősbemutatója Bartók Béla Divertimento vonós zenekarra című művének, Sándor Frigyes vezényletével. A darabot igen nagy elismeréssel fogadták a hallgatók:

 

A magyar hangulatú, színes hangszerelésű háromtételes mű valósággal magával ragadta a közönséget, melynek lelkes tapsaira meg kellett ismételni a harmadik tételt.[6]

 

Folytatódtak a korábban bevezetett, „rendkívüli”-nek minősített előadások is, mint például a Lehár-revü 1941 karácsonyán. 1941-ben kezdődött meg a fiatal és rendkívüli reményekre jogosító Weiner László sikersorozata (néhány évvel később a holokauszt áldozataként fejezte be életét), 1942 pedig az ő éve lett. Rögtön az év elején, januárban bemutatták Concerto című, a kultuszminisztérium jutalomdíját 1941-ben elnyert ]  szerzeményét, majd áprilisban egy újabb győztes pályaműve következett: Szonáta violára és zongorára. Februárban szintén kortárs zeneszerzők műveit adták elő a hangversenyeken, Szelényi István megzenésített Márai-versét Kraszner Kató énekelte a zenekar kíséretével, majd közkívánatra a zenekar újból előadta Bartók Divertimentóját. A mű meghallgatására, amelyet ekkor csak a Művészakció keretében játszottak, „zenei életünk sok kitűnősége jelent meg” – számolt be a sajtó a különleges eseményről.[7] De újra meg újra szerepelt Starker János is, akkor éppen Fischer Sándor karmester vezénylete mellett. Két hangversenyt is rendeztek a hosszas betegségből felépült kitűnő Fehér Pál tiszteletére, számos művész közreműködésével. Az év első felében viszonylag sok szólókoncertre került sor, így például Sándor Renée (zongora) és Rózsa Vera (ének) közös hangversenyére, ugyanígy Rauchwerger Lili és Ernster Dezső tartott az előbbiekkel azonos műfajú közös hangversenyt. A sort hosszan lehetne folytatni. Bővült a műfajok száma is, 1942 tavaszán volt még hangverseny vonósnégyes közreműködésével, bemutatkoztak ifjú tehetségek, közöttük a tragikus sorsú Eiser György. Júniusban újra sor került jazz-matinéra.

 

A 1942 őszén kezdődő évad az egyre jobb zenét játszó Ajtai–Adler-vonósnégyes koncertjével indult. A zenei produkciók közül ki kell emelni a Kodály-estet, amelyet a zeneszerző hatvanadik születésnapjának tiszteletére rendeztek. (Kodály Zoltán rendszeres látogatója volt az OMIKE Művészakció rendezvényeinek, feleségével, a zsidónak minősülő Sándor Emmával együtt.[8]  ) 1943 első félévének hangversenyprogramja a már kipróbált és bevált nyomvonalon haladt tovább. Januárban az egyes művészek sajátos „jutalomjátékaival” kezdődött a zenei program. Először egy hármas: Gödry Kató, Herz Lili és Horváth László hangversenyestjére került sor, majd Rózsa Vera és Dénes Vera estje következett. Az év első felében további hasonló rendezvényekre került sor Ernster Dezső, Revere Gyula és Fehér Pál fellépésével. Domináltak a zenekari hangversenyek, amelyek megszilárdulását elősegítette a nagyszámú kitűnő zenész jelenléte. Sor került a hagyományosnak mondható Jazz-matinéra is. Az 1943-ban a Goldmark Teremben üzembe állított hűtőberendezés lehetővé tette Ungár Imre koncertjeinek nyári megtartását.

 

A komolyzenei programok utolsó, befejezetlen évada 1943 novemberében kezdődött meg. A zenekari esteken ekkor többször eljátszották Bartók Divertimentóját, amelyet a Művészakció közönsége nem szűnt meg szeretni

Még néhány zenei estre sor került 1944 első hónapjaiban is. Ezek is tartogattak meglepetéseket: februárban bemutatták Kelen Hugó új szerzeményét, a Zsoltár a Mindenség szeretetéről című kantátát. Ehhez egészen komoly apparátusra: szólistákra, vegyes karra, zenekarra, szavalókórusra volt szükség. Kelen Hugó olyan komponistaalkat volt, aki nyíltan és érzelmesen reagált a kor kihívásaira. 1943-ban mondotta az őt kérdező újságírónak :

 

Ma nem elég, ha valaki valami szépet alkot, az sem elég, ha valami érdekeset alkot – ma igazat kell alkotnia, és százszorta fontos ez a zsidó művésznél, mert hiszen tőlünk, alkotóktól számon kérik majd ezt a mai periódust, amellyel nekünk az igazság vértezetében kell szembenéznünk.[9]

 

Az utolsó zenei előadást 1944. március 16-án tartották. A Művészakció zenekarát Sándor Frigyes vezényelte, a műsoron Mendelssohn, Schubert, Mozart, Haydn művei szerepeltek, valamint – még utoljára – Kadosa Pál új darabja.

A komolyzenei előadások mellett szót kell ejtenünk azokról az alkalmakról, amikor – főként a vidám műsorokban – zenei betétek szólaltak meg, vagy amikor zenei kíséretre volt szükség alapvetően prózai előadásokban; s ne feledkezzünk meg a már említett jazz-produkciókról. Zenészek, énekesek fellépése a különböző műsorokban teljesen megszokott volt. Egyfelől gyakran volt szükség, főként 1939–1940-ben, zongorakíséretre, és ezeket a karmesterek vagy korrepetitorok végezték, például Fischer Sándor, vagy Fraknói Károly. 1940–1941-ben a vidám műsorokban gyakori volt a Pallós Ladies vokáltrió fellépése (a trió vezetője Pallós Tibor, a fellépő énekesnők 1941-ben Darvas Ibolya, Somogyi Piroska és Surány Erzsébet voltak).

A magyar jazz története szempontjából a legjelentősebb műsorra 1943. április 25-én került sor, amikor a Goldmark Teremben a jazzmatinén a 12 tagú jazz-zenekart Szamosi Buli vezényelte. Feltehetően tiszta jazzt, vagy hot dance muzsikát játszott Kállay Ottó harmonikaegyüttese[10] 

 

 

 

 

 [1] Tallián Tibor: Magyar zsidó zeneszerzők bemutatói 1940–1944, in : Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből 1940–1956, Budapest, Balassi–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2014, 75.

[2] A korszak egyik legnevesebb muzsikusa, aki szintén a diszkriminatív törvények hatálya alá esett, Kósa György soha nem szerepelt az OMIKE Művészakció rendezvényein. Távolmaradását felekezeti okok magyarázzák: Kósa, akit ekkoriban komponált művei istenkeresőként állítanak elénk, a „megosztott korban” valamiféle felekezeten kívüli, de az Ó- és Újszövetség hagyományához a legszorosabban kötődő vallásosságba menekült. Tallián: i. m., 79.

[3] Uo., 76.

[4] „Kadosa műveinek betanulása és meghallgatása rendkívüli felkészültséget és komoly összpontosítást feltételezett az előadók és a közönség részéről egyaránt.” Tallián: i. m., 77.

[5] A Magyar Zsidók Lapja, 1941. június 19., 10.

[6] A Magyar Zsidók Lapja, 1941. december 11., 6.

[7] Zenei hangverseny, A Magyar Zsidók Lapja, 1942. február 12., 10.

[8] Komor Ágnes: i. m., 97.

[9] Lévai Jenő: Írók, színészek, énekesek és zenészek regényes életútja, idézi Tallián: i. m., 78.

[10] Simon Géza Gábor: Magyar jazztörténet, Budapest, Magyar Jazzkutatási Társaság, 1999, 117.