Solymosi Péter

 

Trombita hangszeres tanításmódszertani jegyzet

(2015)

 


Solymosi Péter: Trombita hangszeres tanításmódszertani jegyzet

(Szerkesztő: dr. habil Vas Bence)

 

Tartalom:

A szerkesztő előszava 9

Zenepedagógia 13

Bevezető gondolatok 15

Általános témák 16

Tanári impulzus 16

Őstehetség, kiemelt tehetség 18

A tehetség. Tehetség a trombitán 19

A fegyelem 20

A játék 22

Az élménytanítás 22

A művész, mint pedagógus – a pedagógus, mint művész 23

Pedagógiai jellegű cikkek tanulmányozása 25

Általános pedagógiai jellegű témák 26

A Motiváció 26

Pozitív megerősítés, kritika, siker és kudarc feldolgozása 28

Baráti környezet 30

Tanári személyiség jelentősége, műhelyteremtés 31

A koncentráció fejlesztése 32

A gyakorlás, mint játék. A gyakorlás módszere. Improvizáció 33

Improvizáció 34

Elfogadás, szigorúság 34

Hangversenyre, versenyre való készülés, házi muzsikálás 35

Egyéni órák mellett működő csoportdinamika, közösségi élet, kamarazenélés, kamarazene otthoni gyakorlása 35

Szülőkkel való kapcsolat, szülők mentorálása, tanácsadás,

szülők bevonása a tanulmányokba 36

Pszichológiai, pedagógiai jelenségek felismerése 37

Minősítő értékelés, következetesség 37

A tanári munkát kiegészítő, segítő eszközök 37

Hangversenyek, kurzusok, versenyek, kontroll, önképzés 38

Tanításmódszertan 41

Bevezető 43

A hangszertanítás lépései 44

Légzés 44

A levegő bevétele 45

A kifúvás intenzitása 46

Orron keresztüli belégzés 47

Az ansatz szerepe a trombita oktatásában 47

Az ajaknyílás, nyelvemelés 49

Ajakrezgés, fúvókázás 50

„A száraz ajkúak problémái: 51 A nedves ajkúak előnyei: 51

A fúvóka elhelyezése 51

Fúvókák 52

A Berp használata, egyéb kontrolláló eszközök 54

Non-Press fúvókák. Non-Press gyakorlás 54

Befújás, bemelegítés, testtartás, lazítás 54

A befújás optimális, 3 részből álló menete 55

Testtartás 55

Lazítás 56

Gyakorlás, készségfejlesztés 56

A „kétsoros” trombitások 57

Kotta nélküli gyakorlás 57

Általános technikai nehézségek 58

Testtartáshoz, koncentrációhoz köthető hibák haladóknál.

Ujjrendi problémák 58

Nyelv-ujj probléma, hangindítás 58

Trillák, díszítések 59

Fogástáblázat másként 60

Intonációs problémák 60

Egyensúlyozás, kiegyenlítés 61

Segédfogások 61

Előadási darabok 62

Általános hibák a zongorakíséretes előadások során: 63

Gondolatok az örömteli, hasznos tanórák rendszeréhez 65

Figyelem a nem zenei pályáról álmodókra 66

Szakmódszertani repertoár és gyakorlat 67

Összegzés 68

Függelék 71

A trombita 74

Világhírű trombitások a XX. században. 76

A „magyar csoda” bemutatása. A magyar trombitások világsikerei 76

Bibliográfia 81

 

 

Nyelvi lektor: Sipos Erzsébet Kertészné Márky Gabriella dr. habil Vas Bence

Szakmai lektor: Neumayer Károly

Szerkesztő: dr. habil. Vas Bence

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence

PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

Tipográfia: molnARTamás

A kiadvány jogvédelem alatt áll!

A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” digitális kiadvány ISBN 978-963-642-772-6

 

Forrás: PDF]Trombita hangszeres tanításmódszertani jegyzet - Pécsi ...

 

 Pécsi Tudományegyetem | Művészeti Kar

 Zeneművészeti Intézet

 

            A szerzőről

            Solymosi Péter (Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti IntézetRézfúvós- és ütőhangszerek Tanszék, tanársegéd)