Tartalomjegyzék

A szerkesztő előszava 9

Zenepedagógia 13

Bevezető 15

A zeneoktatás célja 15

A tanár 15

Hogyan tanítsunk? 15

Módszerek 15

Zene és tanulás 16

A zene szerepe a tanulásban 17

Gyakorlás 18

Oktatás magasabb szinten 18

A kamarazene megismertetése, oktatása 19

Felkészítés koncertre 20

Osztályzás 21

Felkészítés a vizsgára 21

Az év értékelése 21

Felkészítés a felvételire 22

A szülő és a tanár kapcsolata 22

A család és az iskola 23

Kapcsolat a középiskolás, egyetemista tanítványunkkal 24

További lehetőségek 24

Tanításmódszertan 25

Az első találkozás 27

Beiratkozás, felvételi 27

Tanszak átvétele 28

Helyettesítés 29

Mit tanítsunk? 29

Kisdob 31

Verőfogás 34

A kotta megismerése 35

A kisdob oktatás alapjai 36

A kisdob oktatás magasabb szinten 37

A dobfelszerelés oktatása 37

A következő év, évek anyaga 38

Játékok 41

Dallamhangszer 42

Az órák elosztása 42

A négy-verő technikájának alapjai 43

A négy-verő technika továbbfejlesztése 46

Előke (flam) 47

Tremoló (roll) 47

Üstdob oktatása 48

Miből tanítsunk? 49

Bibliográfia 53

Képek 57

 

Ütőhangszeres tanításmódszertani jegyzet

2015 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

szerző Köte Zoltán

szerkesztő dr. habil. Vas Bence

konzulensek: Tóthné Hanol Franciska Bajdik Zoltán Fazekas László Pusztai Csaba

nyelvi lektor: Farkasné Lajter Enikő Sipos Erzsébet Kertészné Márky Gabriella szakmai lektor: Góth Tamás

szerkesztő: dr. habil. Vas Bence

felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

tipográfia: molnARTamás

fotók: a szerző saját fotói

rajzok: Dr. Molnár Enikő

kottagrafika: Fábián Pál Tamás

A kiadvány jogvédelem alatt áll! A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése”

digitális kiadvány ISBN 978-963-642-775-7 5