Liszt műveit tartalmazó új facsimile kötet

 

 

Newly Discovered Treasures: Unknown Manuscripts of Published Works by Liszt

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiadásában, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatócentrum közreműködésével 2020 júliusában Liszt műveit tartalmazó új facsimile kötet jelent meg angol nyelvű tanulmányokkal, Newly Discovered Treasures: Unknown Manuscripts of Published Works by Liszt címmel.

 

A 2016-ban a Liszt Ferenc Emlékmúzeum tulajdonába került kézirategyüttes hét eredeti, teljes Liszt-művet tartalmaz, néhány művet több változatban is, így az autográf gyűjtemény összesen tíz, Liszt keze nyomát őrző kéziratból áll.

 

Az autográfok mind már ismert, és nyomtatásban is megjelent művek kéziratai, mivel Liszt kései műveinek magyar kiadója, Táborszky Nándor tulajdonából származnak. Általuk a kiadott művekhez kötődő forrásanyag bővült. A kutatás fő szempontja, hogy a bekerült források mennyiben változtatják meg a művekről eddig alkotott képünket, és mennyiben bővítik a hozzájuk fűződő ismereteinket. A következő kompozíciók eddig nem ismert kéziratairól szól a kötet: A magyarok Istene (Ungarns Gott), Ungarishes Königslied, Dem Andenken Petőfis, Mosonyis Grab Geleit, Puszta Wehmut, Hymne de l'enfant á son réveil, Romance oubliée.

 

A kéziratok anyagából 2018-ban a Liszt Kutatócentrum munkatársainak részvételével konferenciát rendeztünk, melynek anyagát magyarul a múzeum honlapjára tettük fel. Nagyrészt ezekből a munkákból született a jelenlegi facsimile kiadvány tudományos értékelő része. A tanulmánykötet szerzői kivétel nélkül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai, akik közül Domokos Zsuzsanna, Watzatka Ágnes, Fedoszov Júlia, Peternák Anna és Bokor Lilla a Liszt Kutatócentrum kutatói, Kaczmarczyk Adrienne és Szabó Ferenc János pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárai. A kötet célja, hogy ezt a kivételes gazdagságú anyagot a nemzetközi Liszt-kutatás a budapesti Zeneakadémia közvetítésével ismerje meg. A kötetet Domokos Zsuzsanna és Csengery Kristóf szerkesztették, a kiadványt az Argumentum Kiadó és Nyomda igazgatója, Láng András gondozta. Az angol szöveg anyanyelvi lektorálását Paul Merrick végezte, a digitális felvételeket Török Miklós készítette.

 

A kötet létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Liszt Múzeum Alapítványon keresztül a Horváth Stiftung támogatta.

 

 

New facsimile edition of Liszt’s compositions

 

A new facsimile volume has been published by the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre (which works as a department of the Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest) containing manuscripts of seven entire Liszt compositions, several of them in more settings, accompanied by our researchers’ essays.

 

This group of altogether ten autographs entirely or partly in Liszt’s hand together with manuscripts of copyists and with that of by Peter Cornelius has a great significance not only in the respect of a jumping growth of the Liszt manuscript holdings of the museum, but itprovides the scolars new perspectives to get closer to the output of the composer.

 

All of these autographs are already known, published compositions, since they were in possession of Nándor Táborszky (1805–1893), publisher of Liszt’s late works. Their importance is that the source material to these compositions has been enriched. This volume contains the new, hitherto unknown manuscripts of the following compositions: A magyarok Istene (Ungarns Gott), Ungarishes Königslied, Dem Andenken Petőfis, Mosonyis Grab Geleit, Puszta Wehmut, Hymne de l’enfant ŕ son réveil, Romance oubliée.

 

In 2018 the Liszt Research Centre organized a conference to introduce these manuscripts to the public, the material of which in Hungarian has been published on the website of the museum. Most of the studies in this volume are based on these works. All the authors of the book work at the Liszt Ferenc Academy of Music, among them research workers of the Liszt Research Centre: Zsuzsanna Domokos, Ágnes Watzatka, Anna Peternák, Júlia Fedoszov, Lilla Bokor, and professors of the Academy of Music, among them Adrienne Kaczmarcyk and Ferenc János Szabó. The volume was edited by Zsuzsanna Domokos and Kristóf Csengery, and curated by András Láng, director of the publishing house Argumentum. Language editing was made by Paul Merrick, digital photos were made by Miklós Török.

 

The edition was supported by the National Cultural Fund Hungary and by the Horvath Stiftung by the means of the Liszt Museum Foundation.