Dr. Bódiss Tamás*

Kálvin és a zene

avagy

a kálvini liturgiai-zenei elvek az újabb adatok és kutatások tükrében**

 

Kálvin János 

(franciáulJean Calvin [korabeli helyesírással: Caulvin/Cauvin]; latinul Ioannes CalvinusNoyon1509július 10. – Genf1564május 27.), francia származású svájci reformátorkeresztény tudós, a kálvinizmus névadója, Bamber Gascoigne szerint „a legnagyobb elme és a legjobb szervező” a reformáció vezéralakjai között, aki megteremtette Genfben az „istenfélő város tökéletesen működő prototípusát”. Elsősorban teológiai és egyházszervezői munkássága miatt nevezetes, de fontos szerepet játszott a francia irodalmi nyelv kialakulásában is. Huszonhat éves korában írt fő műve, amelyet aztán egész életében bővített és átdolgozott, az Institutio Christianae religionis („A keresztény vallás rendszere”), illetve az általa felállított genfi egyházszervezet Európa-szerte mintaként szolgált a református egyházak megalakulásához.

 

Kálvin és zene avagy a kálvini liturgiai zenei elvek az újabb ...

 

 

* Bódiss Tamás (1961) DLA Károli Gáspár-díjas orgonaművész, karnagy, egyházzenész, a Magyarországi Református Egyház egyházzenei vezetője, a Kálvin téri Református Templom orgonistakántora, a Magyar Egyházzenei Társaság alelnöke, a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének docense. Fő kutatási területe az egyházzene története, a himnológia és a protestáns orgonairodalom.

** Megjelent: Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről (2011) pp. 49-59.