Szerkesztő dr. habil. Vas Bence

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

2015

 

KERÉNYI SÁNDOR:

Oboa hangszeres tanításmódszertani jegyzet

Tartalomjegyzék

A szerkesztő előszava 9

Bevezetés 13

Az írás tartalma és célja 16

Zenepedagógia 19

A sikeres oboatanítás feltételei 21

A tanterv 21

A jól megírt hangszeres iskola (tankönyv) 21

Milyen a szakmailag és pedagógiailag jól felkészült tanár? 23

A mai kor pedagógusa 25

Jó zenei és a jó fizikai, illetve anatómiai adottságokkal rendelkező növendék 28

 Tehetségek felkutatása 29

Didaktikai emlékeztető 30

Didaktikai alapfogalmak 31

Tanulás és tanítás 31

Jártasság és készség 31

Oktatás – képzés – képzettség 32

Képességek 33

Didaktikai alapelvek 33

A tanítási órák típusai 38

A motiváció 39

A tanár figyelme 41

A zenei ízlésre nevelés 42

Tanításmódszertan 43

Elkezdjük a tanítást 45

Légzés 45

Szájtartás 46

Oboaiskola 47

Első év 49

Az oboaiskola gyakorlatai (Munia: Oboaiskola) 49

Második év 53

Harmadik év 54

A lámpaláz 55

Negyedik év 58

Ötödik év 60

Hatodik év 62

A továbbképző osztályok 64

Hetedik évfolyam (első továbbképző) 66

A vibrátó (sűrítése, lassítása) 67

Trillajáték 69

Nyolcadik évfolyam (második továbbképző) 69

Duplanyelv (kettős nyelvindítás) 69

Kilencedik év (3. továbbképző) 71

Tizedik év (4. továbbképző) 72

Néhány jó tanács leendő és kezdő pedagógusoknak 72

Függelék 75

Az elmúlt száz év oboa oktatása 77

Tehetségmentés – tehetséggondozás 80

A skálázásról 82

Ajánlott irodalom 89

Bibliográfia 93

 

***

Nyelvi lektor: Sipos Erzsébet Kertészné Márky Gabriella

Szakmai lektor: Sturcz László

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence

PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

 

Tipográfia: molnARTamás

Kottagrafika: Fábián Pál Tamás

A kiadvány jogvédelem alatt áll! A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése”

Digitális kiadvány ISBN 978-963-642-768-9