A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BTK MŰVÉSZETTUDOMÁNYI ÉS SZABADBÖLCSÉSZETI INTÉZET 2021 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ KÉPZÉSEI

 

Tisztelt  Kolléga!

 

Több éves egyetemi tapasztalatunk igazolja, hogyszínházi és művészeti szakma számos képviselője érdeklődik a színháztudományi képzés levelező tagozatos formája iránt.  

 

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét intézményünkre, amely idén szeptemberben már tizenegyedik alkalommal indított évfolyamot színháztudomány mesterszakon, illetve színházi stúdiumok specializációt alapszakos hallgatóknak, és ötödik alkalommal drámapedagógia szakirányú továbbképzési szakot pedagógus végzettséggel rendelkezőknek, továbbá színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú továbbképzést, művészetigazgatás, művészetmenedzsment szakirányú továbbképzést és több pedagógus-továbbképzést részismereti formában is. 

 

2021 szeptemberétől ismét indítjuk:

 

ˇ       a DRÁMAPEDAGÓGIA szakirányú továbbképzési szakot négy féléves, levelező tagozatos formában
https://btk.kre.hu/index.php/dramapedagogia-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak;
Május 27-én online drámapedagógiás tájékoztatót tartunk (az erről szóló leírást mellékeljük), amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

ˇ       KODÁLY-KULTÚRA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN szakirányú továbbképzési szakot négy féléves, levelező tagozatos formában
https://btk.kre.hu/index.php/kodaly-kultura-magyarorszagon-es-kulfoldon-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

 

ˇ       MŰVÉSZETIGAZGATÁS, MŰVÉSZETMENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szakot két féléves, levelező tagozatos formában
https://btk.kre.hu/index.php/muveszeti-igazgatas-es-muveszetmenedzsment-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

 

ˇ       a SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI SZAKÍRÓ, KRITIKUS szakirányú továbbképzési szakotnégy féléves, levelező tagozatos formában 
https://btk.kre.hu/index.php/szinhaz-es-filmmuveszeti-szakiro-kritikus-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

 

ˇ       a SZÍNHÁZTUDOMÁNY mesterszakot kétéves, államilag finanszírozott és költségtérítéses, nappali és levelező tagozatos formában 
https://btk.kre.hu/index.php/szinhaztudomany-ma

 

ˇ       BEVEZETÉS AZ ÍRÁS-, OLVASÁS- ÉS BIBLIOTERÁPIÁS TECHNIKÁK PEDAGÓGIAI ALKALMAZÁSÁBA hatvan órás pedagógus-továbbképzést (részismereti képzési formában is)
https://btk.kre.hu/index.php/bevezetes-az-iras-olvasas-es-biblioterapias-technikak-pedagogiai-alkalmazasaba-pedagogus-tovabbkepzes

 

ˇ       SZEMÉLYKÖZPONTÚ MŰVÉSZETPEDAGÓGIA harminc órás pedagógus-továbbképzést (részismereti képzési formában is)
https://btk.kre.hu/index.php/szemelykozpontu-muveszetpedagogia-pedagogus-tovabbkepzes

 

ˇ       a VIZUÁLIS KULTÚRA ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS hatvan órás pedagógus-továbbképzést (részismereti képzési formában is)
https://btk.kre.hu/index.php/vizualis-kultura-vizualis-neveles-pedagogus-tovabbkepzes

 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy képzési struktúránk szélesítésével biztosítsuk olyan tudás megszerzésének a lehetőségét, amellyel a diplomás munkavállalók a munkaerő-piaci pozíciójukat javíthatják. Intézetünk oktatói alapították az első színháztudományi mesterképzést, egyetemi szintű színház- és filmművészeti szakíró, kritikus továbbképzést és művészetigazgatás, művészetmenedzsment szakirányú továbbképzést MagyarországonAz oklevél birtokában nőnek a hallgatók elhelyezkedési esélyei, hiszen az egyetemeken ritka a színháztudományra, a drámapedagógiára, a művészetmenedzsmentre vagy a színházi és filmes szakírásra szakosodott képzés. Képzéseinkre az interdiszciplináris megközelítés, a megértésére irányuló törekvés, elmélet és gyakorlat kiegyensúlyozottsága jellemző


A képzésekkel kapcsolatos további kérdéseikkel Kékesdi-Boldog Dalma kolléganőhöz fordulhatnak, elérhetőségei: e-mail: boldog.dalma@kre.hu; telefon: +36-1/483-2856; +36-30/782-8308. 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe a média-, mozgókép és kommunikáció osztatlan tanárképzési szakot gondozó Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet kisfilmjét, amely rövid betekintést ad intézetünk életébehttps://www.youtube.com/watch?v=k204CWcSMGU  

Arra kérjük, hogy a hirdetőtáblára kifüggesztve vagy más módon tegye lehetővé, hogy munkatársai megismerhessék mellékelt reklámanyagainkat

Budapest, 2021. május 17. 

Köszönettel:

 

Prof. Dr. Sepsi Enikő sk

intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár

szakfelelős (színház- és filmművészeti szakírói képzés, művészetigazgatás és művészetmenedzsment

Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék

 

Dr. Bethlenfalvy Ádám Bence sk.
szakfelelős (drámapedagógia

 

Dr. Lovász Irén sk.
szakfelelős (Kodály-kultúra

 

Dr. habil. Kiss Gabriella 

tanszékvezető (színháztudomány

 

Dr. habil. Kucsera Tamás Gergely sk

szakszervező (művészetigazgatás


Németh László sk

szakfelelős (biblioterápia

 

Dr. Visky András sk

szakfelelős (színháztudomány)