(Gramofon Könyvek, 2020)

 

A cím megpillantásakor azonnal működésbe lép a „szürkeállomány”: MICSODA? Az értelmező-analizáló olvasó rögtön „ráérez” a hármas tagolás lehetőségére, népzenei sorszerkezet-elemzéssel, az a-b-a szerkezetre, és rögvest pontosítja is, értelmezve a (fonetikusan) olvasottakat: a+b, a.

 

A könyv alcíme azokat is tájékoztatja, akik nem foglalkoznak a „talányos” főcímmel: Hanglemezfelvételek zenetörténeti kontextusban. További információkat a hátlapon is közzétett Ajánló ad, amely egyébként a kötetben, mintegy előszóként is olvasható.

 

A gyakori/rendszeres CD-hallgatók tapasztalatból tudhatják, mennyire széles skálája van a kísérőszövegeknek. Néha (nemcsak az olvasókat, de a szerzőt is) elszomorítóan rövidek (a felkérés egyszersmind a terjedelem behatárolásával is jár!), máskor (sokkal ritkábban) tanulmány-értékű olvasnivalót jelentenek (hasznos tájékoztatás egyébként – a tematikától függően – viszonylag rövidebb terjedelem esetén is elképzelhető).

 

Retkes Attila azon szerencsések közé tartozik, akiket nemcsak hogy rendszeresen foglalkoztat(ott) a Hungaroton, hanem gyakran írhatott több korongot tartalmazó albumokhoz ismertetőt. A „dobozokhoz” vastagabb füzetke (booklet) dukál, ahol még a nagyobb számú képillusztráció mellett is több hely marad a kísérőszöveghez. Vélhetően ez is hozzájárulhatott az elhatározáshoz: szerzői válogatás kötetben való megjelentetéséhez.

 

A kiválasztott 36 ismertetőt tematikusan négy csoportba sorolta a szerző. I. Nagyobb lélegzet (10), miniatúrák (15), Remekművek (5) és Ritkaságok (6).

 

Az alcímet pontosítandó, nem is annyira a hangfelvételek vannak zenetörténeti kontextusban, mint inkább arról van szó, hogy a valamilyen szempont szerint „gyűjteményes” összeállítások kínáltak remek alkalmat Retkes Attilának, hogy zenetörténeti kontextusba ágyazza a hallgatnivalót. Éspedig elsősorban oly módon, hogy a főszereplők (magyar előadóművészek) szakmai életrajzát korrajzzal együtt vázalja fel, avagy épp az apparátus történetéről adjon áttekintést. Kínálkoztak a „szempontok” a minél hasznosabb előadóművészet-történeti szegmensek részletező feltárásához, s a zenetörténész mindenkor alapos munkát végzett. Amellett, hogy jelentős szakirodalom-ismeret birtokában értékesen tájékoztat, arra is gyakran talált módot, hogy forrásai utalva további szakirodalomhoz irányítsa az érdeklődőt (tette/teszi ezt a tudományosság/tudálékosság fitogtatása nélkül, diszkrét-tárgyszerű adatközléssel).

 

Az olvasó – lett légyen bármilyen felkészültségű – mindenképp gazdagodik. A tudásanyag gyarapodásán kívül nem elhanyagolható az örömforrás-jelleg, amikor a hivatkozásokban olyan irodalomra lel, amelyet maga is olvasott, amikor saját koncertélményt elevenít fel valamely mozzanat, vagy amikor azt regisztrálhatja, valamely gondolatának, véleményének megalapozottságát „visszaigazolja” interjúban vagy hivatkozott idézetben előadóművész, vagy maga a zenetörténész-író. A Miniatúrák: alkotó- vagy előadóművészek portrésorozata, néhány csoportképpel tarkítva. Múlt-szeletek mellett a jelenre is irányul reflektorfény. A Remekművek-fejezet elsősorban a történeti zenék különböző műfajai iránt érdeklődők számára kínál olvasnivalót (J. S. Bach: A fúga művészete, Gounod: Faust, Klarinétötösök, Mozart zongorás triói, Schubert: F-dúr oktett).

 

      

J. S. Bach, Ch. Gounod, W. A. Mozart és Fr. Schubert

 

A Ritkaságok-fejezet haszna többrétű: Glier vonósnégyeseiről olvasva a szerzőről és koráról is gyarapodik az ismeretanyagunk, Heller István zongoradarabjai is történeti környezet-tanulmányt kínálnak, Franz Anton Hoffmeister művei pedig jó alkalmat kínálnak arra, hogy bepillantsunk a zeneipar kulisszái mögé.

 

  

R. Glier, Heller István és F. A. Hoffmeister

 

Érdekes hangszer (és hangszer-irodalom) történeti tájékoztatásra ad alkalmat Krumpholtz, a hárfavirtuóz alakjának felidézése, és értékes adalékokkal pontosítja az általános zenetörténeti könyvekben rendszeresen (ám néha felületesen) említett mannheimi iskoláról szerzett ismereteinket, a második generációhoz tartozó Carl Stamitz hegedű-brácsa duói „ürügyén”. És Hugo Wolfról is kiderül, hogy nemcsak olyan „farkas, aki a dalirodalmat gazdagította” … Tehát, a ritkaságok-fejezet olvasmányai sem csupán a kuriózumok kedvelőinek az érdeklődésére számíthatnak.

 

    

J-P. Krumpholtz, C. Stamitz és H. Wolf

 

A kötet, túl azon, hogy az értékes ismeretterjesztő irodalmat gazdagítja, a tekintetben is rendkívül hasznos, hogy felébreszti az érdeklődést egy-egy hangfelvétel iránt. Amelynek létezéséről talán nem is tudott az olvasó, vagy nem gondolta, hogy beletartozik annak potenciális „célközönségébe”. Ilyen meggondolásból 36 Hungaroton-kiadvány leghatásosabb népszerűsítője és ajánlója – bármiféle reklám-mellékíz nélkül, érték-szempontú megközelítéssel.

 

Gramofon - klasszikus és jazz zene

gramofon.hu

 

Fittler Katalin