KELECSÉNYI LÁSZLÓ*

 

NONETT

avagy

szertelen kalandozás

a zeneirodalom rengetegében

 

(részlet)

 

NYOLCADIK SZÍN

Tárgyalóterem.

Bírói emelvény, vádlottak padja stb.

Elviselhetetlen hangerejű metál zene.

Bevonul a háromtagú nőkből álló bíróság

LADY MACBETH (ordítva) Mi ez? Elég legyen!

A zene elhallgat

LADY Macsó ocsmányság!

A továbbiakban Solvejghez és Manonhoz intézi a szavait

LADY Üljetek le! (A hóna alatt szorongatott dossziét az asztalra dobja) Ez a mai adag. Csak két ügyünk van. Akár össze is csaphatjuk… izé … össze is vonhatjuk. Simlis gazfickó mind a kettő…

MANON (kis kézitükrében igazítja a sminkjét) Igazán?

LADY Kételkedsz benne?

MANON Nem. Csak az ártatlanság vélelme, ugye…

LADY Miket tudsz te? Szoktál olvasni is? Nemcsak a kozmetikával törődsz?

MANON Szokok.

LADY Mit szoksz?

MANON Olvasok.

LADY Kíváncsi volnék, hogy mit?

MANON Ezt-azt. Ami a fodrásznál a kezembe kerül.

LADY (a hallgatag Solvejghez) És te angyalom? Esetleg egy kedvenc regény? Egy Courths-Mahler? Vagy Cilike?

SOLVEJG Nálunk korán sötétedik. Nem szabad pazarolni.

LADY Hol élsz te, kicsim, az erdőben?

SOLVEJG Nálunk rövid a nyár.

LADY Azért vagy ilyen sápadt… Na, vágjunk bele! A tanúk is itt vannak. A vádlottak is. Siessünk, mert még újra összeszűrik a levet. (Hangosan) Professzor úr! Jöjjön be!

FAUST (hóna alatt egy vaskos könyvvel, be) Hívtak?

LADY Hívtuk. Mi, a női nem által ránk ruházott jogainkkal élve, ki fogjuk hallgatni, a tanúját is kikérdezzük, és ítéletet hozunk, ha bűnösnek találjuk.

FAUST (végignézi a három nőt) Maguk? Engem? Kihallgatnak? Miről?

LADY Egy rendbeli szexuális csábítás, hamis ígéretek hangoztatása, hamis személyazonosság… (Matat a papírjai közt) Mi van még? … Hűtlen cserbenhagyás. Sajnos a tettestársát, felbujtóját és segítőjét nem tudtuk elérni, ismeretlen helyen tartózkodik.

FAUST Ez eléggé elképesztő.

LADY Üljön le!

FAUST Igazán nem tudom, miért jöttem el. Azt hittem, hogy világirodalmi olvasókörbe hívtak meg. (Leül, leteszi maga mellé a kötetet)

LADY Mit olvas? Mi az a könyv?

FAUST Kultúránk alapköve, a Szentírás.

LADY Ezzel nem hat meg. Elismeri a bűnösségét? Hamarabb végezhetnénk.

FAUST A bűnösségem? Miben vagyok én bűnös?

LADY Hallotta, nem? Vagy megint máshol járt gondolatban, ahogy szokott?

FAUST Kérem, én nem vagyok bűnös.

LADY Tehát, nem tartja magát bűnösnek. Akkor behívjuk a tanút! (Solvejghez) Kísérd be a lányt!

SOLVEJG Igenis. (Kimegy, és karonfogva visszatér a véres ruhás Gretchennel)

FAUST Margit! Álmodom? Honnét kerültél elő?

LADY Vádlott! Ne érzelegjünk!

GRETCHEN Vádlott? Ő?

LADY Hiszen a ruhád még most is véres. Miatta. Őmiatta történt, amit tettél. Te ártatlan vagy.

GRETCHEN Nem vagyok. Megöltem a magzatomat.

LADY De miért? Ez az ember rútul elcsábított és cserbenhagyott. Nincs mentsége. Azért ültünk össze, hogy pálcát törjünk fölötte.

SOLVEJG (egy pálcikára ragasztott nyalókát mutat fel) Törjünk? Vagy ne törjünk?

LADY (bosszúsan) Tedd le! Ne csinálj komédiát az ügyből!

SOLVEJG (eldugja a nyalókát) Jó-jó.

FAUST Micsoda színjáték! (Belelapoz a Bibliába)

LADY Tegye le azt a könyvet! Nem bújhat bele a felelősség elől.

GRETCHEN (részvéttel Fausthoz) Ráncos a homlokod.

LADY Még ráncosabb lesz, ha meghallja az ítéletet … Ne édelegjenek.

FAUST Akár el is mehetek.

GRETCHEN El is mehetünk.        Együtt…

LADY Hogy képzelik? A női nem bírósága előtt állnak.

MANON (kis tükörben a sminkjét igazgatja) Nem is tudtam…

LADY Hallgass! … (Fausthoz) Meg kell kérdezzem, mit tud felhozni a mentségére?

FAUST Maguk illetéktelenek. Mit tudnak maguk az érzelmekről? Maga Lady, aki az igazságosztás talárjában feszít, közönséges gyilkos, azaz felbujtó. Magát kellene elítélnie valamilyen bíróságnak.

LADY Hallgasson el! Megvonom a szót.

FAUST Milyen jogon? Aztán kiket gyűjtött maga mellé? Olyanokat, akiknek fogalmuk sincs az igazi szerelemről.

SOLVEJG Ne mondjon ilyet!

FAUST Mondom én. Mit tudnak, mit tudhatnak maguk az álmatlan éjszakákról, amikor egy fiatal lány arca lebeg fölöttem a sötétség egén? Amikor a nappalaim álmodozással telnek? Amikor nem tudom kiverni a fejemből a pillantását? Amikor csak arra gondolok, hogyan lebben meg a haja…

LADY Elég! Kussoljon! Ezt nem hallgathatjuk tovább…

GRETCHEN Miért nem?

LADY Bűnös, és el fogjuk ítélni.

FAUST Elítélni? Mire?

LADY Ne aggódjon, az életét nem vesszük el. Szenvedni fog, sokáig. Örökös kényszermunka…

FAUST Kényszermunka?

LADY Csend! … Szavazzunk előbb. (Manonra és Solvejgre néz) Mondom, szavazzunk!

MANON Mire?

SOLVEJG Én nem…

LADY Mit nem?

SOLVEJG Nem tartom bűnösnek.

LADY Miiii? Hogyhogy nem?

Kintről hangok

TURANDOT HANGJA Meddig kell még várnunk?!

A teremben

FAUST Nevetséges az egész. (Felkapja a Bibliát)

GRETCHEN Veled megyek.

LADY Megálljanak! Ezt nem lehet.

GRETCHEN Miért ne lehetne? Ő az én párom.

LADY Hová mennének?

GRETCHEN Hogy hová? A halhatatlanságba.

TURANDOT (beront) Elég a várakozásból.

FAUST Megyek, szerelmem.

GRETCHEN Menjünk. (Kimennek)

LADY Átkozottak! Legyetek átkozottak!

TURANDOT Essünk túl ezen. Mit akar tőlünk?

LADY Úgy látom, egyedül van.

TURANDOT Itt kószál valahol ő is. Tudja, nem bírja a veséje.

LADY Remélem, maga nem szerelmes.

TURANDOT Soha se voltam.

LADY Ez biztató.

TURANDOT Nem akarom előtte mondani, mert időnként újra rájön a rajongás… (Halkan)

LADY Csak mondja. Legalább ezek is okulnak belőle. (Megvetően az ülnökeire mutat)

TURANDOT Nemrég tudtam meg, hogy jelentéseket írt rólam.

LADY Kinek?

TURANDOT Mindenkinek. A kormánynak. A minisztereknek. Az ellenségeimnek.

LADY Elképesztő. Ezért külön büntetést érdemelne.

TURANDOT Aztán mindenféle sötét ügyletekben vett részt.

LADY Drog?

TURANDOT Az is lehetett köztük. De főként…

Nyílik az ajtó. Kalaf lép be

KALAF Már mindenütt kerestelek. Mit csinálsz itt? Új barátnőid vannak?

LADY Herceg! Ön a megtévesztett nők bírósága előtt áll.

KALAF Miféle nők? (Turandothoz) Honnan ismered ezeket? Különben nem érdekel. Várnak rám.

TURANDOT Már megint randevúzgatsz.

KALAF Megegyeztünk, nem? Nyitott kapcsolat… Neked ott vannak a hódolóid, a kis mandarinjaid.

LADY Őrizzük meg az eljárás komolyságát.

KALAF Milyen eljárás? Teszek rá.

LADY A vádirat szerint ön tiltott kapcsolatokat tartott fenn…

KALAF Tiltott? Ki tiltotta meg? Talán maga? … Maguk. (Végignéz a nőkön) Egyáltalán, kik ezek?

LADY Mondtam már. A megalázott nők bírósága.

KALAF Aztán mivel tud vádolni engem ez a bíróság? Nekem lehetnének vádló szavaim.

TURANDOT Hallgass!

KALAF Minek csaltál ide?

TURANDOT Elválnak az útjaink.

KALAF Ezt mondom én is. Te mégy jobbra…

LADY A női nem nevében felszólítom…

TURANDOT (közbevág) Nekem is mennem kell. Odakinn vár a produkciós kocsi. Vidéken forgatunk…

LADY Ezt nem hagyhatjuk ennyiben. Manon! Zárd be az ajtót. Legyen valami haszon belőled.

MANON (indul az ajtó fel) Igenis.

KALAF (elkapja Manon karját) Csak nem te fogsz minket megakadályozni… Te kis ribanc!

LADY A bíróság megsértése. Pénzbüntetésre ítélem.

KALAF Nevetséges.

TURANDOT Akárhogy is, menjünk innen.

KALAF Gyere, királynőm!

LADY Királynő? … Mit művelnek? … Mindkettőjüket elítélem.

Turandot és Kalaf kimennek

LADY Átkozottak… legyetek átkozottak.

 

*Kelecsényi László drámája a    című kötetében jelent meg. 2021)

 

A szerzőről: Kelecsényi László - Wikipédia