KISS ERNŐ*

 

JUBILEUMI HANGVERSENY — ŐSBEMUTATÓVAL

40 (+2) éve alakult meg az Újszegedi Kamarazenekar

 

 

Az Újszegedi Kamarazenekar 1979-ben alakult meg, az akkori „November 7.” (ma: „Bálint Sándor”) Művelődési Ház amatőr művészeti együtteseként, mint Szeged város, ill. Csongrád megye egyetlen zenei intézményhez nem kötődő amatőr kamarazenekara. Számos alkalommal meséltem el, hogy 1979 augusztusában – egy hónappal azután, hogy kineveztek a fent említett újszegedi intézmény vezetőjének – egy szép verőfényes délelőttön összetalálkoztam Békei László tanár úrral (aki korábban többször is játszott a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Ének-zene Tanszéke kamarazenekarában), s rövid beszélgetés után eldöntöttük: zenekart alakítunk. Első próbánk 1979. szeptember 19-én volt, az együttes élére édesapámat, dr. Kiss Ernő (1925–2005) zenetanárt, karnagyot kértük föl. Valamennyi szólamra sikerült muzsikust szerveznünk: pedagógusok, egyetemi és főiskolai hallgatók, apám volt növendékei és a legendás szegedi antikvárius, Monostori Dezső voltak az alapító tagok; közülük Békei László, Tarcsai Tamásné, Monostori Dezső (1941–2019) és jómagam tartottunk ki a negyedik évtizedig (eleinte én voltam az egyszemélyes brácsaszólam); apám kottatárában voltak zenekari anyagok, de Békei tanár úr is hozott játszanivalót; aki tudott, hozott kottaállványt (saját állványokat csak fél évvel később tudtunk vásárolni).

 

Az együttes első nyilvános fellépése 1980 februárjában, első teljes hangversenye 1980. május 8-án volt; ekkor már én vezényeltem (február végén apám átadta nekem a zenekar vezetését). Három eredeti művet és két átiratot adtunk elő (Vivaldi: G–dúr szimfonietta, Horváth Mihály: Régmúlt századok dallamaiból, Sugár Rezső: Hat kis darab; Jean Philippe Rameau-Horusitzky Zoltán: Táncszvit, W. A. Mozart-Horváth Mihály: Kis divertimento).

 

A zenekarnak valódi támogatója az újszegedi művelődési házon kívül sokáig nem volt, de az intézmény sem kapott külön keretet az együttes működtetésére; sem tagjai, sem karmestere, sem vendégművészei nem kaptak soha tiszteletdíjat. A legnagyobb gondot a fluktuáció és egyes hiányszólamok pótlása jelentette: 1981–1984 között nem volt brácsa, 1996-ig állandó gordonszólam, emiatt 1984-ig nehezen tudtunk felkészült és megbízható gordonkást találni, aminek következtében 1981 ősze és 1984 februárja között csak ritkán muzsikáltunk együtt. Kissé szomorkásan kell leírnom, hogy a kiváló minőségű szegedi zeneoktatás a 42 év alatt szinte alig küldött tagot zenekarunkba a zeneiskolából kinőtt növendékek közül, de a zenekarban nem játszó vonós tanárok is csak alkalmilag kapcsolódtak működésünkbe.

 


   Hangverseny a szeged-szőregi Tömörkény István Művelődési Házban, 1981 tavaszán. Balról jobbra: Gáll Magdolna, Makra Gézáné,
Rátky István (koncertmester), dr. Varjú Pál, Tompa Edina, Albert Erzsébet, György Margit, középen: Kiss Ernő művészeti vezető

 

 

 

A „Vox Europae” Nemzetközi Európa Kórus Találkozó Díszhangversenye
   Balról
jobbra: Dr. Kiss Ernő, Tóth Tivadar, Csontos Mária, Jáger László

(háttérben: a kórus tagjai)

(Schubert: G-dúr mise, Szegedi Dóm, 1987. december 30.)

 

1986-ban jelent meg először zenekritika az együttesről (Meszlényi László: Kamarazenekar Újszegeden, Délmagyarország, 1986. május 22.) 1988 decemberében a Magyar Nemzeti Galériában filharmóniai vizsgát tettünk; működési engedélyünket 1989. január 31-én kaptuk meg.  A zenekar 1990. október 8-án egyesületté alakult, ami függetlenséget jelentett számára és a források időszakos bővülését. 1990 óta napjainkig számos alkalommal támogatta a zenekart Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Eddig két hangversenykörútja volt külföldön: 1990. november 23-25. között Vicenzában és környékén a valdagno-i Esterházy Miklós Kamarazenekar vendégeként (amely a szegediek látogatását 1991. március 28–április 1. között viszonozta), 1997. április 19–20-án pedig Kolozsvárott és környékén adott nagysikerű koncerteket az Újszegedi Kamarazenekar.

 

 

A vicenzai koncertkörút valdagno-i hangversenyének plakátja (1990. november 24.)

 

Vidám koccintás az I. Újszegedi Orgonaművészeti
   Napok
záróhangversenye után, 1996-ban (
Kárpáti Dezső felvétele)

 

 

Kiss Ernő művészeti vezető a zenekar adventi hangversenyén (2009. december 10.)

 

2005 májusában, a zenekar megalakulása 25. évfordulója alkalmából Születésnapi Lapot adott ki a zenekarról a Bába és Társai Kiadó. A Szeged története monográfia 5. kötetében a Zenei Életről szóló fejezetben egy teljes bekezdést szentelt a zenekarnak Erdős János (1922–2011), a fejezet szerzője: „Kiss Ernő kitartó vezetésével működik 1979 óta a város egyetlen zenei intézményhez nem kötődő amatőr vonószenekara, az Újszegedi Kamarazenekar, melynek műsorait szívesen hallgatják a Tisza túlpartján, Újszegeden élő zenekedvelők (s természetesen a város valamennyi hangversenylátogató polgára).” [1] Az Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület kezdeményezéseire kapott Csokonai Vitéz Mihály-díjat Monoki Lajos ny. főiskolai docens, avatták fel 2015. július 4-én dr. Kiss Ernő zenetanár, karnagy, zenei polihisztor, a zenekar alapító karnagy emléktábláját a karnagy egykori lakóházán (Szeged, Kárász u. 16.), 2019. december 5-én pedig Monoki Lajos Csokonai Vitéz Mihály-díjas karnagy, ny. főiskolai docens emléktábláját a karnagy egykori lakóházán (Szeged, Alsó Kikötő sor 7/b).

 

 

A 30 éves Újszegedi Kamarazenekar jubileumi hangversenye (2010. május 13.)
  Balról jobbra: (?) főiskolai hallgató, Király Istvánné, Jámbor Csaba, Békei László, Tarcsai Tamásné, Szabóné Mihály Hajnalka,
Monostori Dezső, Monoki Lajos, dr. Pukánszky Béla, Tihanyi Ádám, Győri Péter, a takarásban – sajnos nem látható – Krizsán Krisztina (mélyhegedű) és Jáger László (gordonka), vezényel: Kiss Ernő

 

 

A zenekar évente négyszer-ötször lép a közönség elé, de fellépései sikeresek és látogatottak; mindenekelőtt adventi és májusi hangversenyei. Repertoárján jeles barokk, bécsi klasszikus, romantikus és XX. századi művek szerepelnek. Eddigi legkiemelkedőbb produkciói: Purcell: A tündérkirálynő (vokális és hangszeres szvit) /1993/[2], Bach: C-dúr szvit /1986/; Parasztkantáta  /1990, 2018)/, Kávékantáta /1997/, Haydn: Esz-dúr („A filozófus”) szimfónia /1997/, Mozart: Kis szabadkőműves kantáta (K. 623) /2005, szegedi bemutató/, Esz-dúr sinfonia concertante (K. 364) /2006/, Nagy Imre Erik: Bach és Händel szárnyain /2017, ősbemutató/, Magyar népdalszvit Kodály emlékére /2017, ősbemutató/, Tamás Gergely Alajos: Kánai menyegző – kantáta /2018/. Ez utóbbi művet a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium kórusával együtt adtuk elő 2018. május 5-én és 12-én; ezt a koncertet igen szép sajtóvisszhang követte.   Az Újszegedi Kamarazenekar tagjai általános, középiskolai, egyetemi és főiskolai tanárok, zenetanárok, alkalmazottak, nyugdíjasok (egy trolibuszvezető tagunk is van): számuk 14 fő.

 

 

Király Istvánné hangversenymester

(Kárpáti Dezső felvétele)

 

 

A zenekar igen sokat gazdagodott azáltal, hogy a Szegedi Szimfonikus Zenekarból nyugdíjba vonult zenekari művészek közül négyen is hozzánk „szerződtek”; közülük feltétlenül ki kell emelni Király Istvánnét, aki hegedűszólistánk és évek óta koncertmesterünk. Az együttes karnagya 1980 tavasza óta Kiss Ernő, az egyesület elnöke: Buzás Szilárd. Az egyesület első elnöke dr. Kiss Ernő (1925–2005), a jeles zenetanár, hangszeres művész és karnagy volt.

 

A zenekar megalakulásának 2019. szeptember 12-én volt a 40. évfordulója; a pandémia miatt jubileumi hangversenyünket 2021. június 10-én tartottuk meg a Bálint Sándor Művelődési Házban. Az ünnepi estet egy Händel művel kezdtük: a g-moll szonáta (op. 2, No. 8) két gordonkára és zenekarra átírt változatát adtuk elő. A négytételes (Lento, Allegro, Largo, Allegro), rendkívül igényesen megírt darab a kettős átírás (a kétgordonkás változat Louis Feuillard (1872–1941) professzor, a Párizsi Konzervatórium tanára, a zenekari átirat a jelen sorok írója munkája) következtében szinte neoklasszikus stílusúvá vált. Pukánszky Béla és Tornyai Jenő, a szonáta gordonkaszólistái minden szempontból tökéletesen játszották el zeneileg és technikailag egyaránt nehéz szólamaikat; a zenekar egységesen, dúsan, de alkalmazkodva kísérte őket.

 

A jeles jubileumra Hollós Máté Erkel Ferenc-díjas zeneszerző írt zenekarunknak új művet Himnusz-töredék címmel, örömmel téve eleget felkérésünknek: a mű ősbemutatója a jubileumi hangversenyen volt. Igazi ünnepi zenével ajándékozott meg bennünket. Saját gondolatait idézve: »(…) Van, hogy amikor egy zeneszerző új mű komponálásába kezd, zenén kívüli mondanivaló munkál benne, s hangjait ahhoz rendeli, de olyan is, hogy a „mondanivaló” a hangok rendjében rejlik. A témák karakterében, azok feldolgozásának módjában, harmóniai és hangszerelési színezésében. Amikor ezt a darabot írni kezdtem, nem volt szavakban megfogalmazható programom. A „program” a hangokkal való bánásmód volt.

Ünnepélyes nyitó motívummal indítottam, ami aztán a vonósok gazdag hangzáslehetőségeiben áttörtebbé vált. Az én fülemben – patetikusabban szólva: lelkemben – mindig beszél a zene, tehát a motívumokkal, témákkal történnek „események”, kibomlanak, egymásra vonatkoznak. Ennek során a mű utolsó ütemeiben tervezetlenül adódott egy – a korábbi motívumokból kialakult – dallamfordulat, amely a Himnusz első hét hangjával volt azonos. Persze, nem Erkel harmóniáival.« A mű ünnepélyességét, izgalmas, szépséges dallamait, harmóniáit örömmel éltük át; várhatóan állandóan repertoáron tartjuk majd, de reméljük, más zenekarok is műsorra tűzik.

 

 

Hollós Máté: Before Farawell / Búcsú előtt c.  szerzői cd-jének borítója (2020)

 

Az ősbemutató után dr. Kozma József, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntötte a jubiláló együttest, majd oklevelet és ajándékokat (többek között Hollós Máté szerzői CD-jét, a komponista ajándékát) vehettek, vehették át azok az alapító tagok, akik 35, 25, 15, 10 és 5 éves „tagsági viszonnyal” rendelkeznek, illetve valamennyi aznapi közreműködő. A koncert Georg Anton (Jiří Antonín) Benda cseh zeneszerző friss, üde hangvételű A-dúr szimfoniettájával zárult. Az oboaszólót Szabó Ajna, a continuo szólamot pedig Győri Péter játszotta.

 

Az Újszegedi Kamarazenekar 40. éves jubileumi hangversenye (10:39)

40 éves az Újszegedi kamarazenekar (41:42)

 

 

2021. szeptember 19-én tehát elérkezünk 42. születésnapunkhoz. Ma már van másik zenei intézményhez nem kapcsolódó amatőr zenekar – a kiváló Universitas Szimfonikus Zenekar, Somorjai Péter vezetésével – Szegeden, de fennállási rekordunk egyedülálló. Ősszel repertoárunkból felújítjuk Händel: a-moll concerto grossóját (op. 6, No. 4) és Donizetti: Ne proicias me c. koncertáriáját (végleges műsorunkat még tervezzük). S zenélünk, haladunk tovább az 50. évforduló felé.

 

 

*Kiss Ernő az Újszegedi Kamarazenekar

művészeti vezetője

 

 

 [1] Erdős János: IV. Zenei élet. In.: Szeged története 5., Szeged, 2010. Művészetek. 771. old.

[2] Az Újszegedi Kamarazenekar nevezetes koncertjeinek évszámai.