Amit tettünk, az a többi zenekari művész és együttes érdekében is történt

 

Az MZTSZ vállalásával folytatódik
a Duna Szimfonikusok története

 

 

Bár tavaly, az év végi hírek a hatvanéves születésnapjára készülő társulat megszűnését vetítették előre, próbál, koncertezik, egyszóval továbbra is muzsikál az együttes, amely június közepétől új tulajdonosra talált a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit gazdasági társaságában. Dr. Gyimesi Lászlóval, az MZTSZ alelnökével az idevezető útról, az utóbbi hónapok eseményeiről, tárgyalásairól, valamint a következő időszakra vonatkozó tervekről is beszélgettünk. Arról, hogy miért tartotta fontosnak, hogy a jelentős múlttal rendelkező Duna Szimfonikus Zenekarnak, amelynek számos muzsikusa tanárként is tevékenykedik, lehetőséget kínáljon a folytatásra.

 

-     Még tavaly született meg az az alapítói határozat, mely szerint 2021.  május 31-ével, jogutód nélkül megszűnik a zenekar. Hogyan sikerült ezt a folyamatot megállítaniuk?

 

 

Dr. Gyimesi László

 

-     Mindennek az okait, az indokait és az előzményeket sem ismerem. A kiindulópontot láttam, mely szerint az állam, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselt, tulajdonosként nem kívánta tovább fenntartani a Duna Művészegyüttes belső egységét, a Duna Szimfonikus Zenekart. Ez – túl azon, hogy az indokok nem ismertek – azért is meglepő volt, hiszen az egyik legkisebb létszámú és a legrosszabbul fizetett zenekarról volt szó, s a költségvetésük sem volt igazán számottevő, ha összevetjük bármely szimfonikus zenekaréval, vagy a szimfonikus zenekari életre fordított jelentősen megemelkedett támogatásokkal. Ha komolyan vehető érv az, hogy túl sok a szimfonikus zenekar Budapesten, akkor viszont nem hiszen, hogy a helyzetet éppen a legkisebb létszámú együttes felszámolása szüntette volna meg… Annyiból még különleges a Duna Szimfonikus Zenekar története, hogy születése a Belügyminisztériumhoz kötődik, maga a Zrínyi utcai palota is a BM-hez tartozott, s még egészen a 2010-es évek közepéig a Belügyminisztérium volt a fenntartója, tulajdonosa az együttesnek. Úgy emlékszem, hogy néhány esztendővel ezelőtt került át az EMMI-hez. A fent említett alapítói határozat (ez az EMMI miniszterének határozata) döntése után a minisztérium kulturális államtitkársága és a zenekar, ha jól tudom, többféle módon igyekezett megtalálni a megmaradás útját, de az események azt mutatták, hogy sikertelenül. Márciusban azonban már egyértelművé vált, hogy a muzsikusok munkahelye megszűnik, hiszen megkapták az erről szóló, hivatalos előzetes értesítést a munkáltatójuktól.

 

-     Ekkor kapcsolódott be az Ön vezetésével a szakszervezet.

-     A zenekar tagjai közül többen megkerestek, arra kértek, hogy próbáljunk meg segíteni. Épp a történetükből fakadóan azonban a muzsikusok nem az MZTSZ, hanem a BM szakszervezetéhez tartoztak, a mi szervezetünkben csak társulat tagok voltak, így nem voltunk jogosultak a képviseletükre. Ezért aztán tavasszal a zenekar tagjainak döntő többsége belépett teljes jogú tagként a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetébe, ezzel pedig megkaptuk a legitimációs hátteret a képviseletükre. Azonnal írtam Prof. dr. Kásler Miklós miniszternek, s azt kértem tőle, állítsuk meg a megszűntetési folyamatot, tárgyaljunk és keressünk megoldást a zenekar számára. A levél nem is volt hatástalan, széles körű megbeszélést hívott össze a kulturális államtitkárság Fekete Péter államtitkár vezetésével, hogy a ‘hogyan tovább’-ról tárgyaljunk. Ezt megelőzően kaptam azt az információt, hogy egy ígéretes ajánlat van arra, hogy egy kulturális kft. vállalkozna a jogutód szerepre.

 

-     Hogyan kerültek ők a képbe?

-     A zenekar korábban is rendszeresen együttműködött velük, és ez örömünkre most is tovább folytatódik.

 

-     Végül azonban mégsem így oldódott meg a Duna Szimfonikusok sorsa…

-     Már ezen a megbeszélésen megfogalmazódott bennem, második megoldásként, hogy tulajdonképpen a szakszervezet a saját kft.-jével is vállalhatja ezt a szerepet. Viszont az, hogy megjelent egy lehetséges, új tulajdonos jogutód, segített abban, hogy mindnyájan elkezdjünk másképp gondolkozni. Kedvező fordulatot jelentett, hiszen Fekete Péter államtitkár is igyekezett mindenben támogatni azt, hogy megtaláljuk a megoldást arra, hogy a zenekar ne szűnjön meg. A minisztérium álláspontja továbbra is az volt, hogy ne állami fenntartással, de más formában továbbra is létezzen, muzsikáljon a társulat, ne váljanak munkanélkülivé a zenészek. S arról se feledkezzünk el, hogy amikor ezeket a tárgyalásokat folytattuk, még javában tombolt a pandémia, nem lehetett tudni mit hoznak a következő hónapok, mikor léphetnek ismét pódiumra a művészek… A megbeszéléseken minden fontos szempont, az összes lényeges megoldási ajánlat elhangzott. A minisztérium a jelenlegi szinten jövő év végéig vállalta a zenekar működésének személyi kiadásait, ezen kívül más módon, egyéb eszközökkel is támogatja az együttest. Rengeteg segítséget kaptunk sokaktól, ki kell emelnem Fekete Péter államtitkárt és munkatársait, az EMMI gazdasági társaságaival foglalkozó munkatársait, továbbá a Duna Művészegyüttes Kft. igazgatónőjét, dr. Bába Szilviát. S míg folytak ezek az egyeztetések, néhány hét alatt az is kiderült, hogy a jogutódnak remélt kft. visszalépett a jogutódlástól. Ebben az is szerepet játszott, hogy a muzsikusokra a BM-re vonatkozó szabályok, munkajogi kedvezmények miatt az általánosnál többhavi felmentési, végkielégítési szabályok vonatkoztak, s ezt a kft. nem tudta volna vállalni.

 

-     Ekkor lépett életbe a második lehetőség…

-     Igen, amit az előzött meg, hogy a szakszervezet elnöksége megtárgyalta részleteiben az egész folyamatot, és ennek eredményeként egyhangúlag támogatta a jogutódlási javaslatot. A zenekar társulati ülésen, a zenész kollégák válaszút elé lettek állítva: mindenkinek felkínáltuk az azonos feltételekkel való munkaviszony folytatást, viszont az objektív tény volt, hogy a MZTSZ és a kft. nem rendelkezik olyan forrással, amely az emelt mértékű végkielégítések, felmentési idők fedezetét biztosította volna. Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy a muzsikusok nem azért ragaszkodnak a munkahelyükhöz, hogy milyen végkielégítést kapnak, hanem azért, mert ebben látják a jelenük és a jövőjük lehetőségeit.  Végül az együttes néhány tagja döntött úgy, hogy nem folytatják a közös munkát és inkább a nekik járó juttatásokat választják. A többiek, a zenekar döntő többsége úgy volt partner a folytatásban, hogy lemondott az említett előnyökről és ennek megfelelően módosították a munkaszerződésüket. Így megszületett a szakszervezetnél a döntés arról, hogy tulajdonosaivá válunk a Duna Szimfonikusoknak, s a minisztériummal folytatott tárgyaláson szándéknyilatkozatot tettünk jogutódlásról, és azok feltételeiről is. A megbeszélés során minden olyan kérdésben megállapodtunk, amelyekben a már említett, Fekete államtitkár vezette találkozón elviekben már megegyeztünk. Így a személyi kiadások mellett arról, hogy mi lesz a hangszerek és az egyéb eszközök sorsa, és számos egyéb fontos részletről.

 

-     S hány tagúvá vált így az együttes?

-     Negyvenen kerültek hozzánk alkalmazásba. Ők már tőlünk kapták a fizetésüket 2021. június második felében, ugyanis a jogutódlásról szóló papírokat június közepén írta alá a szakszervezet kft-je, a Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. Egy együttes tulajdonosai lettünk, ehhez nekünk is át kellett némileg alakítanunk a szervezetünket, hiszen meg kellett teremteni a gazdálkodással, a munkáltatással kapcsolatos, jogi hátteret. Sok munkával, de eddig sikerült. Persze ahhoz, hogy mindez így működhessen, arra is szükség volt, hogy az EMMI minisztere az alapítói határozatát megváltoztassa. Ez megtörtént, s ezt nagy eredménynek érzem. A tárgyalások során végig azt a mottót követtem, hogy közös megoldást kell találunk. Így is lett, s ennek köszönhetően nem szűnt meg a születésnapján egy hatvan esztendős zenekar és nem váltak munkanélkülivé kollégáink!

 

-     Milyen helyszínen folytatják a munkát? S változik a nevük?

-     Dehogy! Duna Szimfonikus Zenekarként működnek a továbbiakban is. Az elhelyezésük és működésük kapcsán az ügy másik legfontosabb támogatójáról, a Kőbányai Önkormányzatról el kell mondani, hogy a főváros egyik legnagyobb, egyben számos kérdésben a legnehezebb problémákkal küzdő kerületeként szívügye a kultúra és a művészetoktatás. Talán nem véletlen az, hogy itt működik lassan negyedszázada az önkormányzat tulajdonában levő és ingyenesen használt épületben a szakszervezetünk által alapított és fenntartott könnyűzenei szakgimnázium, a Kőbányai Zenei Stúdió. Ezért megkerestem Kovács Róbert polgármestert és megkérdeztem, mit szólna, ha az új helyzetben a szimfonikus zenekarunk Kőbánya művészeti életét is gazdagítaná. Nagyon örült az ötletnek, hiszen a kerületben nagyon fontos kérdés a kulturális élet. Így megállapodtunk vele és Radványi Gábor alpolgármesterrel arról, hogy előkészítünk egy közszolgáltatási szerződést az önkormányzat és a Magyar Élőzene Nonprofit Kft. között. A zenekar elhelyezésében is fantasztikus segítséget kaptunk. A Kőbányai Sörgyár óriási területén rendkívül méltányos bérleti díjjal rendelkezésünkre bocsájtottak egy két szintes épületet, ami próbateremként és otthonként is funkcionál, csak fel kell újítanunk. Már alá is írtuk az egyelőre öt évre szóló szerződést. A renoválás hamarosan kezdődik, így bízom benne, hogy mire ki kell költözni a Duna Palotából, addigra már munkára alkalmas lesz kőbányai épület, amelyet egyébként tömegközlekedéssel is könnyen meg lehet közelíteni. A Kőbányai Önkormányzat testülete egyhangú szavazással járult hozzá a zenekar további élete feltételei biztosításához.

 

-     A jövőben milyen szakmai elvek alapján folytatja a munkát az együttes?

 

 

Szklenár Ferenc

 

 

-     A szakszervezetnek nincs igénye arra, hogy ebbe beleszóljunk. Ez a zenekarra és annak vezetőjére, Szklenár Ferencre van bízva. Csak a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekbe kívánunk beleszólni tulajdonosként, ott a döntéseknél jóváhagyásra van szükség, de ez talán érthető ebben a szokatlan helyzetben. Nem kell az igazgatónak gazdálkodnia, neki a szakmai részt kell kialakítani. Életben tartania a korábbi kapcsolatokat, újakat létrehozni, s végig gondolni, hogy a jövőben milyen szakmai elveket kövessenek. Én a sokszínűséget, a mobilitást sokra tartom és úgy gondolom, hogy előnyös lehet. Abban sem vagyok biztos, hogy feltétlenül egy szakmai vezető adja meg az arculatot, persze lehet, hogy mégis ez a jó. Szóval adva van az igazgató, a művészeti bizottság és a zenekar a kiváló muzsikusokkal, majd kialakítják a megfelelő megoldást, megoldásokat.

 

-     Említette, hogy ez próbahely és otthon lesz Kőbányán. Hol fognak koncertezni, hiszen a Duna Palota bezár?

-     Most is próbálnak és koncerteznek, hiszen nemcsak azon a helyszínen szerepeltek, sok egyéb kapcsolatuk van. De persze, szükség van arra, hogy újabbakat is találjanak. Hiszen a helyszíntől függ, hogy követni tudja-e őket a törzsközönségük, akik megszokták, hogy a Zrínyi utcáig kell elsétálniuk… Természetesen szeretnének a jövőben is bérletsorozatokat hirdetni. E téren nincsen tennivalóm, ezek a döntések, választások a zenekarra tartoznak. El is mondtam Szklenár Ferencnek, csak arról számoljon be rendszeresen, hogy amiben esetlegesen dönteni szükséges.

 

 

 

       

 

   

 

A Duna Szimfonikus Zenekar művészei a Gödöllői Kastélyfesztiválon

 

 

 

 

 A Szimfonikus Zenekarok Szövetségének nemrég volt a közgyűlése, s ez alkalommal elmondtam, azt tapasztaltam ezek alatt a hónapok alatt, hogy a zenei élet szereplőitől Duna Szimfonikusok nem kapták meg az ilyen helyzetben elvárható támogatást, szolidaritást. S amit a szakszervezet tett azzal, hogy vállalta, hogy az együttes tovább él és működik, azt a többi együttes és muzsikus érdekében is tette, mert nem akartuk, hogy precedens szülessen, hogy az legyen a történet vége, hogy meg lehet szüntetni ma, Magyarországon egy szimfonikus zenekart. Persze, hogy az emberi természet – ahogy ezzel lehet találkozni a járvány kapcsán is – úgy működik, hogy ugyan vannak bajok, de velem nem történhet meg hasonló… A Duna Szimfonikusoknál ugyanolyan diplomával rendelkező muzsikusok játszanak, mint a többi együttesben és én úgy gondolom, hogy az értékítéleteket igen visszafogottan kellene kezelni. S érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy hová vezet, ha a finanszírozás szinte kizárja a normatív támogatást, és túlzott a szubjektív döntések súlya. Ugyancsak átgondolásra érdemes az, hogy mindig működni fog-e a csak a saját érdekekre koncentráló lobbizás?

 

-     S akkor hogyan tovább Duna Zenekar?

-     A működésük 2022 végéig biztosított a mostani szinten, de már idén szeretnénk elindítani a regisztrációs folyamatot, hogy minősítsék az együttest, s bekerüljön a kiemelt zenekari körbe. Bízunk abban, hogy ennek köszönhetően viszonylag stabil támogatást kapunk, s a társulat hosszú távon biztonsággal tud majd dolgozni. Sok fiatal muzsikust látok az együttesben, akik garanciái a jövőnek, őszintén remélem megérjük nemcsak a következő születésnapot, hanem majd az újabb jubileumokat is.

 

    Réfi Zsuzsanna

 

 

 

FÜGGELÉK

 

A Duna Szimfonikus Zenekar művészei a 2021. évi Gödöllői Kastélyfesztiválon

 

 

     

 

Szkordilisz Emília                                     Botz István

 

 

 

      

 

Rudnyicky Tatyjana                                 Jónás Judit

 

 

 

A Duna Szimfonikusok Fúvósötöse a Sukorói Könyvtár és Borház udvarán (2021. augusztus)

 

A sokarcú

 

közelmúltbeli YouTube felvételeiből:

 

 

2019/2020 Visszatekintés (14:21)

Videónkban feltűnő részletek:

Szklenár Ferenc művészeti vezető köszöntője

Rahmanyinov: 2. (c-moll) zongoraverseny, op.18

Közreműködik: Lisa Tahara (japán-kanadai) - zongora, vezényel: Deák András

Csajkovszkij: 4. (f-moll) szimfónia, op.36

Vezényel: Deák András

Götz Nándor: Szaxofonverseny – ősbemutató

Közreműködik: Götz Nándor – szoprán szaxofon, Vezényel: Deák András

 Beethoven: Coriolan – nyitány, op.62 - Vezényel: Garo Avessian (Libanon)

Rodrigo: Concierto de Aranjuez - Közreműködik: Dimitris Dekavallas (Görögország) – gitár, Vezényel: Garo Avessian (Libanon)

 Dávid Gyula: Brácsaverseny (1950) - Közreműködik: Radnai Róbert – brácsa, Vezényel: Ligeti András

A Fourtissimo Jazz Orchestra és a Duna Szimfonikus Zenekar közös koncertje - részletek - Közreműködik: Fourtissimo Jazz Orchestra, Vezényel: Deák András

 Brahms: 6. magyar tánc

Vezényel: Deák András

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok - 1. tétel

Duna Szimfonikus Zenekar Fúvósötös - Otthonról

Közreműködik: Demeter László – fuvola, Farkas Anna – oboa, Demeter Tibor – klarinét, Kiss Gábor – fagott és Révész Márk – kürt

ifj. Johann Strauss: Éljen a Magyar! - gyorspolka - Duna Szimfonikus Zenekar - Otthonról

 

 

Beethoven: Egmont - nyitány | Duna Szimfonikus Zenekar - Deák András (9:23)

Készült az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából.

(Duna Palota - 2020. október 23.)

 

 

Erkel: Hunyadi László - Ah, szememben mámor (Ingrid Kertesi) (4:16)

Kertesi Ingrid (szoprán), vezényel Deák András

A felvétel 2011. szeptember 18-án az Ágai Karolára emlékező koncerten készült a Duna Palotában.

 

 

Duna Szimfonikusok estéje fiatal zongoristákkal (1:11:44)

Vezényel: Deák András

 

 

Pjotr Iljics Csajkovszkij: A diótörő, op.71 – Trepak | Duna Szimfonikus Zenekar, Deák András (1:44)

 

 

Borogyin: Polovec táncok - Duna Szimfonikus Zenekar (11:37)

Vezényel: Deák András

 

 

Hacsaturján: Fuvolaverseny / Khachaturian: Flute concerto - Demeter László (42:28)

Hacsaturján: Fuvolaversenyen

Demeter László (fuvola), vezényel: Deák András

Duna Palota, 2018. szeptember 21.

 

J. S. Bach: Esz-dúr szonáta – Siciliano | Szklenár Ferenc, Ramocsa Lili, Reiter Anna (2:22)

Szklenár Ferenc (fuvola), Ramocsa Lili (hárfa) és Reiter Anna (gordonka)

 

 

A zene arcai – Búcsú a Duna Palotától – Online koncert – Duna Szimfonikus Zenekar (47:18)

Műsor:

Georg Friedrich Händel: Vízizene – 1. (F-dúr) szvit, HWV 348 – 8. Bourrée

Johann Sebastian Bach: h-moll szvit, BWV 1067 – 6. Menuett, 7. Badinerie

Közreműködik: Szklenár Ferenc – fuvola

Bartók Béla: Magyar képek – 1. Este a székelyeknél, 5. Ürögi kanásztánc

Pjotr Iljics Csajkovszkij: A diótörő, op.71 – Trepak

Antonín Dvořák: 9. (e-moll) szimfónia „Az új világból”, op.95 – 4. Allegro con fuoco (részlet) Leonard Bernstein: West Side Story – Amerika

Astor Piazzolla: Libertango

Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló

Pietro Mascagni: Parasztbecsület – Intermezzo

Jacques Offenbach: Orfeusz az alvilágban – Kán-kán

Duna Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Deák András

Fotók: Vogt Gergely és Demeter László

Műsorvezető: Zelinka Tamás

Vezető karmester: Deák András

Művészeti vezető: Szklenár Ferenc

Kulturális menedzser: Oláh Mónika

Hang- és videófelvételek, utómunka: Demeter László

A felvételek a Duna Palota Színháztermében készültek.

 

 

Önöknek muzsikálunk – Online koncert – Duna Szimfonikus Zenekar (47:32)

A DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR KAMARAEGYÜTTESEINEK ONLINE KONCERTJE

Műsor:

Johann Sebastian Bach: h-moll szvit, BWV 1067 – 6. Menuett, 7. Badinerie

Szklenár Ferenc – fuvola, Duna Szimfonikus Zenekar Vonós Kamarazenekar, koncertmester: Rudnyiczky Tatyjana

Johann Sebastian Bach: D-dúr szvit, BWV 1068 – 2. Air

Duna Szimfonikus Fúvósötös: Demeter László – fuvola, Farkas Anna – oboa, Demeter Tibor – klarinét, Lantos Zsófia – kürt, Kiss Gábor – fagott

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok a 17. századból – 1. Intrada (Bevezető tánc)

Duna Szimfonikus Fúvósötös: Demeter László – fuvola, Farkas Anna – oboa, Demeter Tibor – klarinét, Lantos Zsófia – kürt és Kiss Gábor – fagott

Egressy Béni: Klapka-induló

Rudnyiczky Tatyjana – hegedű, Csáky-Bogár Rita – hegedű, Radnai Róbert – brácsa, Kovácsné Hutai Ágnes – cselló, Piukovics Gábor – nagybőgő

Jules Massenet: Thaïs – Meditáció

Demeter László – fuvola és Ramocsa Lili – hárfa

Pjotr Iljics Csajkovszkij: 1. (D-dúr) vonósnégyes, op.11 – 3. Scherzo

Rudnyiczky Tatyjana – hegedű, Csáky-Bogár Rita – hegedű, Radnai Róbert – brácsa, Kovácsné Hutai Ágnes – cselló

Edward Elgar: Salut d'Amour, op.12

Duna Szimfonikus Zenekar Vonós Kamarazenekar, koncertmester: Rudnyiczky Tatyjana

Gabriel Fauré: Pavane

Duna Szimfonikus Zenekar Vonós Kamarazenekar, koncertmester: Rudnyiczky Tatyjana

Gioachino Rossini: A sevillai borbély – nyitány

Duna Szimfonikus Fúvósötös: Demeter László – fuvola, Farkas Anna – oboa, Demeter Tibor – klarinét, Lantos Zsófia – kürt és Kiss Gábor – fagott

Műsorvezető Zelinka Tamás

Vezető karmester Deák András

Művészeti vezető Szklenár Ferenc

Kulturális menedzser Oláh Mónika

Hang- és videófelvételek, utómunka Demeter László

A felvételek a Duna Palota Színháztermében készültek

 

 

Götz Nándor: Saxophone Concerto (20:27)

Götz Nándor (szoprán szaxofon), vezényel: Deák András

I.    At the courtyard of Cleopatra (0:37)

II.  I/a. Recitativo (4:41)

III.          II. Sword of Antony (5:54)

IV.          II/a Intermezzo (13:41)

V.  III. Octavius ( 15:22)

 

 

Újévi Koncert 2021 – Duna Szimfonikus Zenekar (1:06:35)
Válogatás a Duna Szimfonikus Zenekar 2020/2021-es jubileumi évadának koncertfelvételeiből

Vezényel: Deák András

Helyszín: Duna Palota – Színházterem

Videó: Demeter László

 

 A Fourtissimo Jazz Orchestra & Duna Szimfonikusok 2020.01.23. Highlights (6:58)

A Fourtissimo Jazz Orchestra & Duna Szimfonikusok 2020.01.23.-i közös koncertjének legjobb pillanatai.

D. Ellington: Caravan Fourtissimo

Mali H. Arlen: Over the Rainbow

J. Newton: Amazing Grace Fourtissimo

Lolli A. Somos/R. Demes: Dominica

A.    Morissette: Uninvited

Fourtissimo: Old Piano

A. Somos/R. Demes: Ne nevess ki

Fourtissimo: Kisnyuszi a kalapban

J.Lennon/P.McCartney: Hey Jude