Farkas Ferenc kamarazenéje – 5. album

 

Fuvolára és oboára írt művek

 

Megjelenés dátuma: 2021. július 2

Katalógusszám: TOCC0440

Hossz: 76 perc

Chamber Music, Vol. 5 - Toccata Classics: TOCC 0440 - CD ...

 

 

„Odaát” minden bizonnyal jókat derül a Szerző, követve művei sorsát. Mert ahogyan a műjegyzék/katalógus elkészítése is embert-próbáló feladat volt (melyet fia, Farkas András vállalt), nem könnyű összkiadás-jellegű hangzó sorozatot összeállítani az oeuvre-ből. Mert nem egykönnyen engedi magát semmilyen szempontból sem „beskatulyázni”. Megannyi - egyébként használatos - rendezési szempont eleve nem jöhetett számításba. De még a sok kompromisszum árán megvalósítandó, apparátusokon alapuló besorolás is nem kevés fejtörésre adhatott okot. Hiszen ami „papíron” korrekt-kategorikusan rendezettnek tűnik, korántsem biztos, hogy ideális a hallgatás (sőt, egy-egy korongot tekintve: végighallgatás) szempontjából. A behatárolás (ezúttal: fuvolával és oboával) kecsegtető „kiskapukat” kínál, s ami a változatosságot illeti, érdemes is igénybe venni ezeket. Felvételünkön hallunk oboa d’amorét és angolkürtöt is.

A „kiskapuk”-nak nemcsak lehetősége, de kifejezetten a szükségessége ráadásul magából az életműnek a „természetéből” is adódik. Számos mű több verzióban maradt fenn, a szerző által készített átiratokban, amelyekkel elsődleges célja az volt, hogy a zenei anyag megszólaltatásánál a hangszermegjelölés ne legyen kirekesztő jellegű. Tegyük hozzá rögvest: Farkas nem altenatívákban gondolkodott (mint egykor a nagyobb példányszám eléréséért tették a kottakiadók), hanem többnyire megkeresés, felkérés érkezett hozzá hangszeres előadók részéről. Esetenként változó, hogy ilyenkor mennyit módosításra került sor a szólista szólamán belül. Ez a szerzői gesztus, érthető módon, felbátorított hangszereseket is, hogy immár ők készítsenek saját hangszerük számára újabb verziót Farkas Ferenc műveiből. Így járt el felvételünk két fúvós szólistája, amikor további játszanivalóval gazdagították repertoárjuk Farkas-fejezetét.

A Régi magyar táncok esetében szinte „visszakereshetetlen”, hogyan alakult a feldolgozásokat világszerte népszerűsítő ciklusok apparátus-választásának a folyamata. Nyitányként négy tételt hallunk, az Adorján Andrásnak 1987-ben írott fuvola-zongora verziót. Adorján András adaptációjában hallhatjuk az első kettőt Farkas Ferenc hegedű-zongora Szonatinái közül, a harmadik (amelyből maga a szerző készített fuvola-zongora verziót) felvételünkön Lencsés Lajos átiratában oboa-zongoraműként csendül fel a későbbiekben. (Csak zárójelben: az adatokkal való precíz „elszámolás” során némi ellentmondásosság kapott helyet, miszerint a felvételen szereplő valamennyi átirat 2019-ben készült, márpedig a felvételre 2018-ban került sor…) Adorján András nevéhez fűződik két további átirat: a szerző által is több apparátusra fogalmazott Alla danza ungherese fuvola-zongora verziója, valamint fuvolára és gitárra az eredetileg két gitárra szánt Variazioni ungheresi (felvételünk gitáros közreműködője Csáki András). Eredetileg zongorakíséretes énekszám a Gyógyulóban című tétel – ez azonban nem tekinthető átiratnak, hiszen a fuvola hangról-hangra az énekszólamot játssza. Eredeti fuvola-zongoradarab viszont a Meditazione; a kései (1990-es) kompozíciónak – Adorján András és Szokolay Balázs tolmácsolásában – ez az első hangfelvétele. A még később (1994-ben) komponált Aria e rondo all’ungherese megszólaltatásában Adorján András, Lencsés Lajos és Szokolay Balázs vesz részt. Ez az Európa-szerte gyakran játszott mű eredetileg két hegedűre és vonószenekarra készült, ebben a verzióban jelent meg nyomtatásban. Később Lencsés Lajos kérésére az egyik hegedű szólamát az oboának juttatta a szerző – a felcsendülő változat „szerzőségére” csak tippelni tudunk…

Az összeállítás kilencedik műsorszáma afféle intermezzo: Three Burlesques for piano, amelynek kalandos előtörténetéről részletesen tájékoztat Gombos László kísérőszövege. Ne firtassuk, hogyan-miért került ez az 1940-es három karakterdarab a fuvolás és oboás kamaradarabok közé! Első felvétele egyszerre meglepetés és öröm: Szokolay Balázs remek előadásában ismerjük meg az itt először rögzített miniatűröket – és csak azt sajnáljuk, hogy a booklet nem „számol el” a műsorban szereplő művek forráshelyzetével (vajon hozzáférhető-e nyomtatásban ez a három kis hangulatos remek, amely kétségkívül megérdemelné, hogy helyet kapjon a mai fiatalok zongoráznivaló-kínálatában).

A kamarazenei CD közreműködői:

Csáki András      Szokolay Balázs         Lencsés Lajos        Adorján András      Váradi Antal

 

A hátralévő műsor fúvós-játékosa Lencsés Lajos, aki Szonatina-átiratát követően orgonakísérettel játszik. Váradi Antallal elsőként örökítették meg hangfelvételen az Epithalamiumot, amelyet fia esküvőjére komponált, zenei nászajándékként a szerző. Oboáról oboa d’amoréra vált a Cantiones optimae eredetileg énekszólamának a megszólaltatásakor, mivel e hangszer hangszínét tartotta leginkább megfelelőnek az orgonához. A fiatalkori, 1926-os Arioso esetében viszont az angolkürt mellett döntött. Az oboa-rokonok felvonulásával ér véget a mintegy ötnegyed órás hallgatnivaló – amely összeállítás tekintetében aligha hagy kívánnivalót… Az egész műsor ismeretében érdemes arra is vállalkozni, hogy az eredeti kompozíciók keletkezési sorrendjében hallgassuk végig a műveket.

Fittler Katalin