8,9 múlt-mozaik – a 89 ÉVES Láng István életművéből

 

2020. február 29. 17:00 Klasszikusok tükrében 2. (4:47)

Láng István zeneszerző beszél művének történetéről, a Három mondat a Rómeó és Júliából. A Budapesti Vonósok, vezényel: Dobszay-Meskó Ilona

 

Először tőle hallottam a mondást, miszerint „kertészt nem köszöntünk saját virágaival”. Amiről rögtön az a családi történet jutott eszembe, hogy anyámat fiatal lánykorában a saját kertjükből zsákmányolt rózsacsokorral örvendeztették meg fiú-barátok – aminek a rózsákat gondozó nagypapám ugyan nem tudott maradéktalanul örülni, de mégsem haragudott a virágtolvajokra. Hiszen örömszerzés volt a céljuk, s végtére is, „jó helyre kerültek” a gyönyörű virágok. Az alábbi személyes mini-hangképalbummal „saját virágaival” köszöntöm a szerzőt – egyszersmind arról is gondoskodva, hogy „kirakatba kerüljenek”, s kontrollált oral history adalékokként ráirányítsák a figyelmet egy jelentős életműre.

 

(1) Zeneakadémia Nagyterem, valamikor a ’80-as évek második felében. Műsoron – talán második alkalommal – a már címével is figyelemfelkeltő mű: ШΑΓΑɅ Flies Away over his Sleeping BИΤΕƂCΚ. Ütőskvartett, az Amadinda előadásában. Lenyűgöző. Egymásra néztünk barátnőmmel: „te is hallod”? Pontosabban, „te is EZT hallod”? Megválaszolt a kérdés, a gyakorlat által: mindmáig nem téveszti el hatását a közönségre ez a mű, amikor – nagyritkán – felcsendül koncertteremben. Szerencsére már hozzáférhető CD-felvételen is.

 

Akkor még nem tudtam, később (többek között) az általam szerkesztett Ars poetica című rádióműsorban vált közkinccsé, hogy Láng István - Weöres Sándor szín-keresése mintájára – zeneszerzői ars poeticájának tekinti a „soha nem hallott” hangzások keresését. Mindenesetre, a ШΑΓΑɅ e tekintetben is telitalálat! Tényként adalék: az Amadinda vezetője, Rácz Zoltán kérte fel olyan mű írására a szerzőt, amelyben szerepel az a ritka hangszersor (gong javanese), amellyel akkoriban gazdagodott az együttes hangszerparkja. Íme, külső és belső indítékok találkozása – és az eredmény!

 

(2) Évekkel később egy beszélgetés során (amikoris felidéztem elementáris Chagall-élményemet) magától a szerzőtől, elsőkézből értesültem egy másik, hasonlóképp külső (ezúttal külföldi) felkérésre - ám belső indíttatásból született - rendkívül szellemes darabjáról: Amadeus mit Igor in Osmindorf bei Basel. A felkéréshez Mozart halálának a közelgő centenáriuma adott apropót – ezzel a cím egy része „megfejthető”. Ám a kortárs zene iránt elkötelezetten érdeklődő szerző figyelmét nem kerülte el egy másik évforduló sem, nevezetesen, hogy ugyancsak 1991-ben emlékez(het)tünk Igor Sztravinszkij halálának 20. évfordulójára. És a Bázeli concerto ismeretében mi sem volt számára egyszerűbb, mint olyan zenei (formai, harmóniai) összefüggéseket találni, amelyek a tervezett építmény vázául szolgálnak. És mivel könnyed hangvételű kompozíciót kértek, megengedte magának azt a további ötletet, hogy Mozart Dorfmusikanten-szextettjének az apparátusát vegye alapul.

 

Az Ozmin-ária fordulatait értékeli a legszélesebb közönségréteg – a továbbiakat főként a szakmabeli fedezi fel magának. Ismét egy elsőkézből kapott (a szerző által rádióműsorban is felidézett) poénos történet: a bemutató előadóit meghökkentette a mű utolsó ütemeinek, kiváltképp a záróakkordoknak a disszonanciája – mire megkapták a felvilágosítást: az bizony hangról-hangra Mozarttól való idézet. Mostoha sors jutott ennek a frappáns darabnak: nem lévén belőle hangfelvétel, aligha kárhoztatható az a kamaraegyüttes, amely nem tud róla – ráadásul nyomtatott kottája sincs…

 

(3) Hollós Máténak a(z egykori) Muzsikában publikált „Művek bontakozóban” című sorozatából lehetett értesülni egy zongoradarab születéséről. Ismét szerepet játszik (inspiráló apropóként) kerekszámú évforduló, és némi külső késztetés is. E sorok írója – értesülve arról, hogy a szerző korábbi zongoradarabjai mindig szökőévekben készültek – a következő szökőévhez közeledve, jóelőre rendszeresen érdeklődött a még csak nem is tervezett új zongoraműről. A gyakorta ismételt rákérdezésnek is lehetett része abban, hogy 1992-ben elkészült a C.A.G.E Notes. Abban az évben lett volna 80 éves John Cage – de sajnálatosan kettős évforduló lett, mivel csaknem egy hónappal korábban elhunyt az amerikai zeneszerző, aki életművével (darabjain túl a zenéről való gondolataival) világméretekben hatott az alkotókra (és főként az előadóként is aktív szerzőkre). A négy hangnév spontán kínálja a „megzenésítést” – és a C-A-G-E fordulat csaknem valamennyi tételben fellelhető. Azért „csak” majdnem, mert egy tétellel a Cage-i ötletet idézi: itt ugyan nincs megadva a csend-tétel terjedelme, ám a kottaoldalt egyetlen nagy fermata tölti ki. Egyébként épp az ilyesfajta ötletek is közrejátszhatnak abban, hogy speciális helyet tölthessen be a „repertoárban” a mű: rádiófelvételként elképzelhetetlen (tanácstalan lenne a hallgató, közvetítési hibára gyanakodna a csend hallatán). Hangversenyen jobban megél(ne), ám akkor igazán hatásos, ha a kottaoldalak kivetítésével kerül sor a megszólaltatására. Nem azért, hogy a zongoristát kontrollálja a publikum (melléüt-e vagy sem), hanem akkor láthatja a(z angol) tételcímeket is, és beavatott értője lehet a frappáns zenei ötleteknek (a Cage kalitkát, ketrecet is jelent – e tekintetben a négy hang afféle „rács”-ként funkcionál, s közben a kalitkán belül illetve kívül kap helyet szabadon „szárnyaló” dallamanyag). A mű először egy szimpóziumi előadás keretében csendült fel Mittersillben, vetítéssel – s a siker nem maradt el. Azóta Ausztriában több helyütt, hazánkban pedig Budapesten, Győrben és Szegeden jutott hallgatósághoz (utóbbiak a művek előzetes feltérképezésével – ami nyilvánvalóan nem egyenrangú a vetítéses verzióval). Felvételként a belgrádi TV őrzi, zenei verseny választható darabjaként, több zongorista előadásában.

 

(4) Előreugorva az időben, a kéziratos művek után kiadványban szereplő daraboknak örvendhetünk: a Szegeden évenként megrendezésre kerülő Vántus István Kortárszenei Napok biztosította ősbemutató lehetőségével élve, évente készültek rövid négykezes-ciklusok, amelyek az AKKORD Kiadónak köszönhetően rendkívül praktikusan jelentek meg. Afféle „egyet fizet – kettő kap” formátumban, ahol a szabályos kottához mintegy szólam-mellékletként társul a második példány. (Recenziója már megjelent lapunkban – a Szerk.) Egyébként az utóbbi évtizedek kiadói gyakorlatából következően, ugyanott jelent meg a szerző számos szóló- és kamaraműve.

 

(5) A zeneszerzők számára, akik hangszeres vagy kamarazene-tanárok is egyben, szinte kínálkozik a kettős lehetőség: egyrészt „kipróbáltatni” a készülő darabokat a növendékekkel, akikre műveik jövendőbeli előadóiként is számíthatnak – másrészt az esetlegesen felmerülő kérések teljesítésével. Mint zeneszerzőként, úgy a Zeneakadémia kamarazene-tanáraként is Láng István érdeklődésében előterébe került a hárfa. Jó kapcsolatot alakított ki a hárfa-tanszék egykori vezetőjével, Lubik Hédyvel, és növendékek több generációjával. Közülük leginkább Polónyi Ágnes jeleskedett korábbi és új Láng-művek megszólaltatásában (legutóbbi szólódarabjának, a Harpsoundsnak az ősbemutatójára 2021. december 1-jén került sor a Fészek Művészklubban). Egy határon túli megkeresésnek köszönhetően a cimbalom- és cimbalmos kamaraművek száma emelkedett rohamosan. Ráadásul Ginzery Enikő azok közé az előadók közé tartozik, akik felelősséget éreznek a felkérésükre készült, általuk bemutatott művek további sorsa iránt. Neki köszönhetően gyakorta olvasható külföldi koncertműsorokban is Láng István neve.

 

 

István Láng (1933): Soliloquium (1981) (8:47)

Láng István: Soliloquium (1981) ·

Farkas Rózsa (cimbalom)

 (Wohltemperiertes Cymbal ℗ 2006 HUNGAROTON RECORDS LTD.)

 

Monodia per clarinetto solo in Si b (6:48)

Láng István: Monodia for clarinet solo·

Kovács Béla (klarinét)

(1971 HUNGAROTON RECORDS LTD.)

 

 

(6) Az új hangzások-hangszínek iránti érdeklődésből szinte önként adódik, hogy Láng Istvánnak (véleményem szerint) a leginkább „testhezálló” előadói apparátus a szimfonikus zenekar. Amelyre olyan nagylélegzetű kompozíciókat lehet írni, ahol maximálisan érvényre juttathatja másik zeneszerzői „vezéreszméjét”, a drámaiságot. Az eddig szám szerint hét szimfóniához további zenekari (és verseny-)művek társulnak, közülük számomra az egyik legkedvesebb a 2002–2003-ban készült Abbahagyott bekezdések, amely önmagában jól példázza a szín-érzékenységet (pontosabban, a kifejezés szolgálatába állított, a zenei-gondolati mondanivalót plasztikusan kiemelő, árnyalt „fogalmazást”) és a vállalt érzelmi-indulati töltést. Mellesleg nem érdektelen, hogy a korunkban mind jelentősebbé váló „töredék-formára” milyen korán rátalált (1971–72: Töredékek), és hogy mindmáig foglalkoztatja ez a mondanivaló által szerveződő „szabad” forma (2016: Jelenetfüzér vonószenekarra, 2017: Újragondolások).

Láng István a Pécsi Balettnek dedikált fényképe (1965)

(Pécsi Balett archívuma)

 

(7) A drámaiság-gondolat „bevonzza” a színpadi műfajokat. Foglalkoztatta a balett – Mario és a varázslóját bemutatta az Operaház, s a műfaj iránti mély érdeklődéséről tanúskodik az egykori Pécsi Balettel való rendszeres munka-kapcsolata is. Színpadi művei, amelyeknek végleges szövegét mindig maga állította össze (stilárisan nem változtatva az eredetin – csakúgy, mint amikor rövidebb vokális kompozícióiban is dramaturgiai meggondolások szerint vett ki belőlük részleteket), egyszersmind irodalmi ízléséről és igényességéről tanúskodnak.

 

Láng István: Mario és a varázsló-táncdráma

Fülöp Viktor, Dévényi Edith, Sipeki Levente, Magyar Állami Operaház (1964)

Keleti Éva fotója

(stefan 2001.blogspot.com)

 

Sajnálatos, hogy megszűnt a TV Zenés Színháza, amelynek keretében kifejezetten televíziós sugárzásra szánt egyfelvonásosai születtek – a Karinthy Frigyes szövegére készült A nagy drámaíró (épp ez lett a közelmúltban meghirdetett operapályázat témája!), amelyet először 1975-ben sugárzott az MTV, vagy a Mándy Iván szövegén alapuló Álom a színházról, amely 1984 óta számos alkalommal került adásba (ez utóbbi német adókon is, sőt, LP-hanglemez is készült belőle). E sort folytatja az 1990-es TV-opera a Bächer Iván szövegét alapul vevő Bekerítve, amelynek utóéletéhez tartozik, hogy új szereposztással a BMC-ben a közönség új generációja előtt is bemutatkozhatott. A gyáva viszont (Sarkadi Imre szövegére) csupán a MR stúdiójától az MTA Díszterméig jutott, koncertszerű előadásban…

 

Molnár Anna

István Láng: Bekerítve | Surrounded - Anna Molnár, Piroska Molnár, UMZE Ensemble, László Tihanyi (36:03)
Olga – Molnár Anna, Ilonka néni - Piroska Molnár, UMZE Ensemble, vezényel: Tihanyi László, rendező: Hojsza Henriett

(Budapest Music Center, 2021. IV. 30.)

 

 (8) A hangszín-igény kielégítéséhez új területet kínált az elektronika. Láng István az, aki – mint sokszor felemlítette – a második Varsói Ősz tapasztalatai alapján elsőként írt cikket hazai elektronikus zenei stúdió létrehozásának szükségességéről. Majd, miután az megvalósult, másoknak hagyta a lehetőséget. Sokáig úgy tűnt, egyetlen kísérletének (amelynek realizálására Stockholmban került sor Maros Miklós segítségével) nem lesz folytatása. Sugár Miklós elévülhetetlen érdeme, hogy újólag felébresztette érdeklődését az időközben megsokszorozódott lehetőségek iránt, és Horváth Istváné, aki hangmérnökként nemcsak a realizálás munkáját vállalta, hanem – a szerzői szándékok ismeretében – értő partnerré is vált.

 

Az elektroakusztikus művek külön fejezetet foglalnak el a terjedelmes műjegyzékben, jóllehet – miként ezt Szigeti István szokta erőteljesen hangsúlyozni – az elektronika nem műfaj, hanem eszköz, zenei elképzelések megvalósítása érdekében. Az eszköz-szintű felhasználást támasztja alá Láng István műveiben, hogy kizárólag olyan feladatokat bíz a computerre, amelyek „élőben” nem valósíthatók meg. Szalagzenéi közül afféle közönségkedvenc a Capriccio metronomico, és aki jelen volt a 3. Kamarakantáta szalagján elhangzó anyagból összeállított, A kráter harangjai című kompozíció bemutatóján Sárváron, a Sághegy kráterében, azóta is sajnálja, hogy csak a quadro-hatást nélkülöző verzióban hallhatja újra. Az EAR együttes a Magyar Rádió elektronikus stúdiójában, annak megszűntetéséig, olyan műhelymunkával hozta létre értékes (és a szakma számára tanulságos) darabok sokaságát, amelyben (gyakran előadóként is közreműködő) szerzők mellett a hazai előadóművészet számos (rangos díjakkal kitüntetett) alakja vett részt. Az otthontalanná vált együttes továbbra is működik, ám a felvételek nemcsak az archívum mélyére kerültek, de – újrajátszások híján – nem kapnak lehetőséget, hogy kifejtsék hatásukat. Szerencsések azok a darabok, amelyek helyet kaptak CD-ken, megtalálhatják az utat az érdeklődőkhöz. Cím szerint azt a kedvencemet említem, amelynek újrahallgatására régóta hiába vágyakozom: a Karinthy Frigyes mondataira készült „mini elektroakusztikus hangszínjáték”, a Találkozás egy fiatalemberrel, mely először 1998. június 11-én került adásba…[1]

 

(+0.9) Még mindig az elektroakusztikánál maradva, különleges „keletkezési körülményeit” tekintve egészen egyedülálló keletkezéstörténettel rendelkező darabot említenék: Line before Backround. A Svédországban élő fuvolaművész, Joó Réka az indiai férjétől kapott bansuira kért játszanivalót egykori kamarazene-tanárától, aki a hangszerszólamhoz – hangszín-fantáziáját szabadjára engedve - elektronikus kíséretet talált ki, amit a fuvolista Zürichben élő testvére realizált. Komponálás és interpretálás európai háromszögben…

 

Amire viszont remélhetőleg lesz lehetőség a közeljövőben, az olyan mű, amelyet „nem érdemes” nyomtatásban megjelentetni. Ez is egykori növendéknek készült, Kiss Gy. Lászlónak, aki – nem válva hűtlenné a klarinéthoz és a szaxofonhoz – újabban mindinkább elkötelezettje a tárogatónak. A Taroimpro már elkészült, példánya az előadónál, akinek elnyerte tetszését – már csak a koncert időpontja hiányzik… A folytatás, annak megörökítése hangfelvételen, már megy majd a maga útján. Remélhetőleg.

 

És azt, aki ha hetven évesen nem hallotta meg az Öregek című versben Weöres Sándor által idézett parancsszót (no gyere, tedd le), remélhetőleg a 89., a 90, és a további születésnapok során sem fogja elérni ez az üzenet. Hiszen a négykezes-sorozat tagjai 3, 4, 5 és hattételesek – kellene még tételpárból és egyetlen tételből álló darab is, bővítendő a kottakiadvány címlapján olvasható korhatárba (7-től 77 évesekig) tartozók négykezes-repertoárját. Persze, e sorok írója szívesen becseréli újabb zenekari bekezdés-sorozatra.

 

És utolsó bekezdésként közvetíti a muzsikustársadalom születésnapi jókívánságait:

 

Fittler Katalin

 

 

 

 [1] Láng István: Találkozás egy fiatalemberrel. Hangszínjáték Karinthy Frigyes novellájára (az író: Kézdy György, km.: Matúz István - fuvola, Geiger György trombita, Maros Éva hárfa, Szakály Ágnes - cimbalom, Láng Zénó - ütőhangszerek, valamint a Musica Nostra Leánykar Mindszenty Zsuzsánna vezetésével, vez.: Sugár Miklós, a felvétel hangmérnöke: Horváth István.