“A gyerekek olyanná válnak, amilyenné a körülöttük élő felnőttek mintázata teszi őket”

 

Magyar Margit iskolavezetésről, tanításról, s a művészetpedagógiai értéktár folytatásáról

 

Magyar Margit

A hétköznapok zenei pillanatai - Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest, Terézváros (15:54)

 

 

Különleges tehetséggondozási metódus a legkisebbeknek, a népzenei tanszak fejlesztése, a jazz és a klasszikus zene együttműködésének erősítése a tanszakok között, a gyerekek pályára irányítása előtti, tudományos vizsgálat, vagy az oly rég megálmodott „zenei játszóház” megvalósítása.  - Magyar Margit azért vágott neki 2020-ban negyedik vezetői ciklusának, hogy többek között e terveket is lezárja, valóra váltsa. S miközben már sokadszorra szervezi át az intézmény működését és irányítja az iskola Szív u.-i épületének 2012 óta tartó felújítását, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének általános elnökhelyettesi posztján ugyancsak igyekszik segíteni zenepedagógus kollégái munkáját. Az igazgatónővel felsőoktatási gyakorló helyként folytatott tennivalóikról, a gyerekeken megfigyelhető változásokról és az ország egyik legrégebbi zeneiskolájában töltött, sok-sok évéről is beszélgettünk.

 

-     Idén már negyedik évtizedét tölti a Tóth Aladár Zeneiskolában, hiszen a diploma megszerzését követően azonnal az intézményhez szerződött. Hogyan látja, mennyiben változtak az iskola feladatai, a zenepedagógusok munkája az itt töltött esztendők alatt?

-     Egy dolog állandó: személyre szabottan kell figyelni a gyerekekre, s fejleszteni a képességeiket. A tehetséggondozás és az értékközvetítés áll továbbra is a zenetanári munka fókuszában, a kisebb-nagyobb változásokat pedig nem a zeneiskola teremtette, hanem az a társadalmi, gazdasági környezeti változás, amelyben mindannyian élünk. A társadalmi folyamatok gyorsulása természetesen hatással van az oktatásra is. De az is befolyásolja az iskolák működését, hogy az ország vezetői milyen értékeket állítanak előtérbe. Az utóbbi években a köznevelés teljes strukturális és tartalmi változását próbáljuk közösen végig járni, s ebben – reményeink szerint  a zeneiskoláknak megerősítő szerep jut. Az elmúlt harminc év egyik legnagyobb változása, hogy az alapítási engedély szabadságával nagyon sokféle, sokszínű iskola hálózat jött létre, az államiak mellett temérdek más fenntartású intézmény is megjelent. Ma hétszáz alapfokú művészeti iskola működik, 230 ezres a gyereklétszám, s 115 ezer a csak zenét tanulók száma, bár egy színészettel, bábművészettel vagy tánccal foglalkozó fiatalnak ugyancsak van közvetett kapcsolata a zenével. Ezt jól példázza, hogy legutóbb a Zeneakadémia Liszt Múzeuma az általános iskolás korosztály számára meghirdetett egy pályázatot a zene és az állatok kapcsolata címmel, s erre hétszáz alkotás érkezett. Tele voltak tablókkal az iskola folyosói. Nagy változást jelentett a tantervi követelmények felülvizsgálata is 2011-ben. Olyan strukturális és tartalmi változások jöttek létre, melyek a közép és felsőfokú oktatást sokkal kompatibilissé tették: például a tanszaki megnevezésekkel, az egyes tanszakok, tantárgyak tartalmi követelményeivel, a különböző művészeti ágak tantárgyainak évfolyamonkénti egységesítésével. Eltelt újból több mint 10 év. Időszerű lesz újból megvizsgálni, a tartalmi követelményeket, s a szükséges változásokat megtenni. Elsősorban a gyerekek általános munkaterhelését, érdeklődését szem előtt tartva, mind a mellett, hogy a művészeti területek sokszínűségét megőrizzük. Hiszen ettől a tanévtől két új művészeti ágban  népművészet, cirkuszművészet –  is fejleszthetik képességeiket tanulóink. A változás persze nagyon sokszínű, hiszen az utolsó két év temérdek olyan feladatot adott az iskolarendszernek, amelyekkel a vártnál előbb és hirtelen kellett megbirkózni. A digitális oktatás, az online terek használata, a képi világban való tájékozódás, megfelelés mindannyiunkat ért kihívássá vált. Számos nehézséggel járt a zenei hang közvetítése az online rendszereken keresztül, de az iskolák többsége megtanult filmet készíteni, és jól használni a képi világot. Úgy érzem, mind a zenetanárok, mind a zeneiskolák jól alkalmazkodtunk.

 

-     Mennyire jelentett gondot mindez a kollégáknak?

-     Rá voltunk kényszerítve, de a testület döntő többsége aktívan kezel különböző programokat, így a kevésbé jártasokat jól tudták segíteni. A nagy kérdés az volt, hogy mindehhez milyen rendszereket használunk. A mi iskolánk abban a szerencsés helyzetben volt, hogy viszonylag gyorsan meg tudtuk teremteni a zárt online rendszeren belüli működést, amelyet jó hangminőséggel, zökkenőmentesen tudtunk használni.

 

-     Nem könnyű helyzetben indult így a negyedik igazgatói ciklusa

-     Mondogattam is, hogy úgy látszik, azért kellett még maradnom, hogy kipróbáljam a lehető legtöbb dolgot, amit igazgatóként ki lehet… Nagyon furcsa, amikor az ember a kollégáival nem tud szemtől szembe beszélgetni, és online értekezleten próbálja megtudni, mit gondolnak arról, hogy pályázzon-e újra vagy sem. S persze, jobban örültem volna, ha a véleményeket élőben hallom, de ennek a helyzetnek köszönhetően számos írást, személyes vélekedést kaptam a tantestület tagjaitól, amelyek őszinték és nyíltak voltak. Segítettek, megerősítettek a folytatásban.

 

-     Gondolkodott rajta?

-     Három ciklus után, amelyben ennyi esemény történt  átszervezések, működési és tartalmi változások –, az ember azért azt érzi, kipróbált elég dolgot ahhoz, hogy most már átengedje másnak a feladatok irányítását. De persze, akadnak még jócskán befejezetlen terveim, s úgy szeretném abbahagyni az igazgatást, hogy megvalósítottam elképzeléseim többségét, amelyről tudom, jó érzéssel használhatja majd később a közösség.

 

-     Milyen célokkal kezdett neki az új ciklusnak??

-     Kettős tervezés folyt, a tartalmi és a személyi feltételek terén. Azt célozták, hogy a gyerekek tehetségére még jobban figyelhessünk. Az első a vonós kisgyerekeknél az úgynevezett ‘bolhacirkusz’. A hangszeres gyakorlást és az elméleti tanulást egyeztetjük össze. Ezért a kicsik speciális hangszeres szolfézsra járnak csoportosan, többféle hangszerrel, és így azt is rögtön megtanulják, hogy a különböző hangszerek hangja milyen jól illeszkedik egymáshoz. Ezeken a foglalkozásokon gyorsan és könnyen ismerik meg, hogy mindaz, amit szolfézson megtanulnak  például egy-egy hangköz –  hogyan jön létre. Az egyik énekel, a másik muzsikál, s megtapasztalják, milyen jól illeszkedik a két szólam, s azt is, milyen a közösségben való működés. Látják emellett azt is, hogy a másik gyerek hogyan zenél, milyen módon fogja kézbe az instrumentumot, így a hangszeres gyakorlás során ők maguk is sokkal oldottabbá válnak. Ráadásul hatvan percig a gyerekek közösen gyakorolnak, és ebben a korban ez a leghasznosabb. Mindez remekül segíti a gyerekek hangszeres fejlődését, s ezt szeretnénk tovább vinni, kialakítani majd a fúvósoknál is. Persze, ez is hosszú távú gondolkodást igényel.

Emellett szeretném, ha népzenei tanszak újabb hangszerekkel bővülne. Fontos cél a jazz  és a klasszikus zenei tanszakok együttműködésének mélyítése is. Amikor ebbe az épületbe költöztünk, álmodtunk egy zenei játszóházról is a gyerekeknek. Interaktív, a növendékek és szüleik számára egy közösségi helyről. A pandémia alatt a lépcső zongorabillentyűi készültek el, de még sok tennivaló akad. Hiányzik a második emelet befejezése is, s nagyon szeretnénk például egy jól funkcionáló tornatermet is. Most az épület utcai nyílászáróinak cseréje történt meg és zajlik még a homlokzati a felújítás. Ezek szintén nagyon látványossá teszik majd az iskola esztétikai változását.

 

-     Gondolom, ezzel is akad rengeteg tennivalója, akárcsak az ideköltözésük utáni időszakban…

-     Igen, jelentős munka, különösen úgy, hogy közben az iskola teljesen működik. De így végre kívülről is megszépül! S tudnám még hosszasan sorolni, hogy mi mindent lenne jó megcsináltatni az épületben, ha lesz majd rá forrás. Visszatérve a megvalósítandó tervekre, akad még egy fontos szakmai program, amelyet azáltal, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezet munkájában is részt veszek,  figyelem a kutatási eredményeket–  még lényegesebbnek tartok. Fontosnak érzem, hogy a pályára irányítás előtt történjen egy olyan konszenzusos, „kicsit” tudományos vizsgálat, ami megerősítheti, hogy a gyerek valóban alkalmas személyiség a zenei hivatásra, s amely során az is kiderülhet, hogy melyek a fejlesztendő területei. Hiszen ezen a pályán nagyon fontos a mentális egészség, a stressz- vagy a monotóniatűrés, a munkaterhelés. Mennyire képes valamiben elmélyülni, koncentrálni. Hogyan fogja bírni, mennyire fegyelmezetten, ha a gyakorlási idő hossza jelentősen nő. Ahogy az is kiderülhet ebből a vizsgálatból, hogy a hét tehetségterületen akadnak-e hátrányai, megfelelőek-e például a vizuális, térbeli képességei, amelyek a kottaolvasás, a képrögzítés terén lényegesek. Ugyanilyen fontos, hogy milyen a testérzete, mennyire szeret mozogni, hiszen a hangszer kezelése is mozgás. A zenészek pont úgy eddzenek, mint a sportolók. Fontos hát mindennek a harmonizálása, a tudatos tervezése, s e téren sokat segíthetünk ezekkel a tudományos mérőeszközökkel. Ráadásul ez a tudás nekünk, zenetanároknak jelentős támogatást nyújthat a mindennapi tevékenység szervezésénél. Szeretném, ha kollégáimmal egyre inkább megvalósíthatnánk mindezt a gyerekek számára.

 

-     S nemcsak az iskolai teendők kötik le, hiszen a Tóth Aladár Zeneiskola vezetése mellett feladatot vállalt a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségében is.

-     Az a megtiszteltetés ért, hogy az általános elnökhelyettesi posztot bízta rám a közösség., Igyekszem ebben a szerepben is segíteni a terület munkáját. Sokféle feladat akad. 2018-ban a MZMSZ-ben kezdtük el kialakítani a művészetpedagógia értéktárat, ami mára fontos és megerősítő „vállalkozássá” vált. Tudnia kell a területnek  ahogy emlegetni szoktam  hogy az alapfokú hangszeres zeneoktatás hungarikum. A társadalom jövőjének záloga az érzelmi intelligencia mértéke.  A művészeti iskolákban tanuló néhány százezer gyerek, akinek a kreativitása, empátiája, együttműködése nagyon magas szintű, biztos alapot teremt a jövő nemzetének. A következő évtizedekben  úgy látom – a társadalmakban jelenlevő  érzelmi intelligencia lesz az egyik legnagyobb érték. Jó volna, ha ezt mindannyian egyformán fontosnak tartanánk. Mert együttműködve, egymást megértve, segítve tudunk csak jól előre haladni!

 

Magyar Margit

(Fotó: Mihalicz Csilla)

 

-     A szövetségben is akadnak fejlesztési tervei?

-     Nagy adminisztrációs, mentális és fizikai teher van a vezetőkön. Nehéz ebből a feladathalmazból kilátni. Elképesztő terheléssel, időzavarral küzd mindenki, magamat is beleértve. Sok vezető mesterpedagógusi, tanfelügyelői, szaktanácsadói feladatokat is ellát. Ezért csak hálásan  köszönöm a tantestületnek, a vezetőtársaimnak azt az empátiát, támogatást, amit kapok tőlük. Ez segít át a nehézségeken, valamint ad erőt a teendőkhöz. Mindennek következtében a szakmai szervezet csak az online-térben tud jól működni, ami szerencsére az elmúlt időszakban megerősödött. Fontosak ezek a fórumok. Megvitatni, kérdéseket feltenni, egymás tapasztalatait megismerni. Mára kialakult a rendszer, amelyben gyorsan és hatékonyan tudunk eszmecseréket folytatni, együttműködni. A szervezet stabilizálására azért így is szükség van. Ezt olyan projektekkel tesszük meg, amelyek előrevivőek és megerősíthetik a tagok együttműködését. Jelenleg három ilyen kiemelt projektünk van: az első a művészetpedagógiai értéktár folytatása, a NKA támogatásával. Kifejezetten filmek készülnek az iskolákról, emellett pedig interjúkat készítenek az egyéni értéktárba. Míg az első ütemben könyvformában jelentek meg az iskolák történetei, most a képi világ kerül előtérbe. Egyéni interjúk és közösségeket bemutató filmek készülnek most. Ezen belül születik egy „zene-tan-tár” oldal, melyen fiatal tanárok kaphatnak módszertani segítséget filmeken keresztül a tanítás fortélyaihoz. Az a terv, hogy a zenetanítás különböző pillanatait örökítsük meg. Leírások, s egyéb interjúfilmek is készülnek a szakmai munkáról, az órafilmek pedig konkrét segítséget nyújtanak a pályakezdőknek. A második fontos program, hogy a veszprémi zeneiskola és a város,  amely jövőre lesz Európa kulturális fővárosa, valamint az Európia és a Magyar Zeneiskolák Szövetségének az együttműködésével létre jön 2022 nyarán egy nagyszabású, európai zeneiskolai találkozó. Lényeges és jó program, hiszen ideje megerősíteni a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, hálózatokat, hiszen 2021 óta az európai szervezet elnökségének magyar képviselője is van Gál Csilla személyében. Ez a rendezvény erősen számít a magyar zeneiskolai hálózatra. A harmadik rész, hogy a tagság számára készül egy megújuló honlap, amelyen az információk, az értéktár és a „zenetantár” könnyen válik majd elérhetővé. A vezetők is gyorsabban vehetik fel a kapcsolatot egymással. Bízunk abban, hogy megjelenésével, híreivel mindenki számára hasznos lesz.

 

-     Említette a fiataloknak készülő, szakmapedagógiai filmeket. De emellett is számos módon adják tovább a tudásukat, hiszen a Tóth Aladár Zeneiskolában a fiatal pedagógusok is megismerkedhetnek az új módszerekkel, sok esztendeje dolgoznak már a Zeneakadémia gyakorlóiskolájaként.

-     Gyakorlóhely vagyunk: akkor lennénk gyakorlóiskola, ha a Zeneakadémia lenne a fenntartónk. Önálló alapfokú zeneiskola, művészeti iskola nem működik még egyetemi fenntartás alatt, csak középiskola. Jól átgondoltan, a tanárképzés és tanártovábbképzés struktúráját megteremtve, tartalmi fejlődési folyamatot lehetne kialakítani egy szerkezeti változással. Különösen akkor, ha mindez hálózatos formában történhetne meg. Iskolánknak alapítása,  1903  óta az volt a célja, hogy jól előkészítse azokat a növendékeket, akik a Zeneakadémián folytatják majd tanulmányaikat. A budapesti egyetem mellett  sok hallgató tanul nálunk a debreceni és a pécsi egyetemről is. A Zeneakadémiával 2007-ben újítottuk meg szerződésünket, így van olyan félévünk, hogy közel hatvan hallgató is járt az iskolába. Az akadémiai kapcsolatok fontosak a működésünkben, Nagyon örültünk most dr. Pásztor Zsuzsanna sikerének, aki Prima-díjas lett, hiszen a Kovács-módszer a gyerekek fejlesztésében, a tehetséggondozásban fontos elem. A kicsiknél ki kell alakítani a testérzetet, a B tagozatos kamaszoknál pedig lényeges, hogy ellensúlyozzák a megsokszorozódó gyakorlást megfelelő testmozgással, hogy egészséges maradjon a gerincük, a hátizmaik, az ízületeik. Hogy figyeljenek oda arra, hogy másfél órás gyakorlás után fel kell állni mozogni, legalább tíz percen keresztül, és elvégezni a megfelelő gyakorlatokat. Van például megállapodásunk a kerületi tanuszodával is, hétvégén ingyen vihetik a szülők a gyerekeket, javasoljuk is, hogy illesszék be a hetirendjükbe a rendszeres úszást. Ezért is lenne jó, ha nem csupán egy bordásfallal ellátott szobánk volna az iskolában, hanem egy jól felszerelt tornatermünk…

 

 

Zenei Világnap, 2021. Képriport a Tóth Aladár Zeneiskola ünnepségéről

2021_Zene Világnapja (31)

 

-     S hogyan látja, mennyiben változtak a gyerekek az elmúlt évtizedek során?  

Rengeteget törtem a fejemet azon, hogy a kicsik vagy az őket ért hatások változtak-e, s arra jutottam  sok évtizedes tanári tapasztalattal a hátam mögött , hogy nagyon kevés az olyan kisgyerek, aki nyugodtan él. A gyerekek azzá válnak, amivé a felnőttek mintázata teszi őket. Ha a felnőtt állandóan zaklatott, akkor a gyerek is az lesz, ha nincs türelme semmihez, a gyereknek sem lesz. Ha állandóan fáradt, akkor ez a tünet a kicsiken is megjelenik. A gyerekek a tükörképeink mindenben. S az sem segíti a zenetanári tevékenységet, hogy délután háromtól este hétig tanítunk, miközben mindenki azt szeretné, ha ötig a gyerek befejezné a zeneóráját. Sok általános iskolai igazgató segíti a munkánkat, hogy ne csusszannak későre az órák., Így ebédszünetben is tarthatunk foglalkozást, megkapjuk pl. a tornaszertárt. De mindez nem biztos, hogy ideális környezet az érzelmi neveléshez. Jó volna, ha telephelyeken lenne egy terem, amit a zenetanár sajátjának érezhet, ami tükrözheti az ő személyiségét… S ahová, ha a gyerek megérkezik, akkor azt érezné, belép a zene birodalmába... Az utóbbi időben sokszor helyettesítettem is, elsősorban 1-2. osztályos gyerekeknél. Szeretek játszani velük. Mégis nagyon meglepődtem, mintha elfelejtettek volna játszani. Hosszú időbe telt, amíg az órán megszokták, hogy a játéknak vannak szabályai és akkor lesz igazán jó, hogyha ezeket betartják. Ez megint egy mintázat, és ezt muszáj lenne nekünk, felnőtteknek rendeznünk. A figyelem, a fegyelem, az öröm és a szabadság egyensúlyára. Az iskolában kezdetektől olyan közeget szeretnék teremteni, ami segíti az elmélyülést. Egy családias léptékű, szecessziós villából költöztünk ebbe a szép, Feszl Frigyes által tervezett iskolába, ahol azonban már a folyosók mérete is túl nagy volt. Mégis, az évek során sikerült átalakítanunk, az otthonunkká vált, és azt tapasztaljuk, hogy a szülők is szívesen vannak itt. Ezért is fontos, hogy megszülessen az elképzelt, interaktív játszóház. A zeneiskola egyik jövőbeli funkciója az lehet, hogy a mindennapi kultúra helyszínévé válik, ami elérhető a helyi közösség tagjai számára. A legtöbb kistelepülésen ezt a szerepet már be is tölti a művészeti iskola.

 

Tóth Aladár Zeneiskola (Kalocsa Lora rajza, forrás: fb.com/TothAladarZeneiskolaAMI)

 

Tóth Aladár Zeneiskola (Kalocsa Lora rajza,

(forrás: fb.com/TothAladarZeneiskolaAMI)

 

-     Ahogy mondják, az Önöké egy Szív-iskola…

-     A múltra büszkének kell lenni, a jelent megélni és abban a jövőt építeni. Ez az iskola, amelyben élünk, amit elődeink életre hívtak, örökségül hagytak, s akiknek története ott látható iskolánk falain a magyar alapfokú hangszeres zenepedagógia tárháza. Büszke vagyok rá, hogy fiatal pedagógusként bekerülhettem ebbe az intézménybe, s azt remélem, hogy az elmúlt, közösen megélt évtizedek kellő utat nyitottak a jövő folytatásához a következő generációk számára…

 

Réfi Zsuzsanna