Sipos János, Essays on the Folksongs of Turkic People, 2021, Ankara: Grafiker

 

Sipos János Szabolcsi-díjas népzenekutató a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa, és hosszú ideig az az ICTM magyar képviselője. Fő kutatási területe a török ​​nyelvű népek dalainak összehasonlító vizsgálata, valamint a magyar kapcsolatok feltárása. Gyűjtői munkája 1987-ben kezdődött Anatóliában, ahol Bartók Béla 1936-ban abbahagyta a magáét. Azóta több mint tízezer török, azeri, türkmén, karacsáj, kazah, kirgiz, navahó és dakota dallamot gyűjtött, rögzített és elemzett. 18 könyve, 168 cikke és több száz órányi videó- ​​és hangfelvétele megtekinthető a www.zti.hu/sipos weblapon.

  

Az Essays on the Folksongs of Turkic People cikkei Sipos sokoldalú népzenekutató munkásságába engednek betekintést. Most röviden csak a fejezetek címeit soroljuk fel.

 

- Magyar népzenekutatók a török népek között (1936-2019)

- Néhány török ​​nép dalairól

- Bartók Béla, Ahmet Adnan Saygun és az anatóliai népzenei kutatások

- Dakota népdalok és belső-ázsiai kapcsolatuk

- Régi magyar zenei stílusok és kapcsolatuk a török ​​népdalokhoz

- Egy belső-mongol pentaton kvintváltó stílus, valamint a magyar és a Volga-vidéki népzene

- A karacsáj-balkár népzenéjéről írt első elemző és összehasonlító monográfia

- A kötetet a Hivatkozások listája és Sipos János bibliográfiája zárja.

 

A teljes könyv hamarosan megtekinthető lesz Sipos János neve alatt az Academia.edu-n a MTMT-n.


János Sipos, Essays on the Folksongs of Turkic People, 2021, Ankara: Grafiker

 

János Sipos is professor at the Liszt University of Music, the Hungarian Representative of the International Council of Traditional Music, senior research fellow of Institute for Musicology, and Member of the Hungarian Academy of Arts. His main research area is the comparative study of the folk music of Turkic speaking people and also exploring the Hungarian relations. His collecting work began in 1987, where Béla Bartók stopped in 1936, and since then he has collected, recorded and analyzed more than ten thousand Turkish, Azeri, Turkmen, Karachay, Kazakh, Kyrgyz, Navajo and Dakota melodies. His 18 books, 168 articles and hundreds of hours of video and audio recordings can be viewed at www.zti.hu/sipos.

 

The articles of the Essays on the Folksongs of Turkic People give an insight into the work of Sipos. The titles of the chapters are as follows:

 

-       A Folk Music Research Series Among Turkic People (1936-2019)

-       About the Folksongs of some Turkic People

-       In the Wake of the Ethnomusicological Research of Béla Bartók and Ahmet Adnan Saygun

-       Dakota Folk Songs and their Inner-Asian Connection

-       Ancient Hungarian Musical Styles and the Folksongs of Turkic People

-       An Inner Mongolian Pentatonic Fifth-Shifting Style and its Relevance to Hungarian and Volga-Region Folk Music

-       About the First Analytic and Comparative Monograph Written on the Folk Music of the Karachay-Balkar

-       The volume is closed by the List of References, and the bibliography of János Sipos.

 

The full book will soon be available for viewing under the name of János Sipos on Academia.edu and on MTMT.