A Pécsi Szeráfi Kórus karácsonyi hangversenye 2021. december 18-án a Ferences Templomban

 

 

 Már kevesen vannak az öregek közül is, akik emlékeznek, a 40-es évek végén nemcsak a ferences szerzeteseket hurcolták el a barátok templomából, de az ott működő nagyszerű, Agócsy László vezette egyházi kórust is szétszórták.

   50 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1999-ben Nagy Ernő, a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának tanára-karnagya a Collegium Seraphicum tagjaiból, majd tanítványaiból is Vass László rektor úr javaslatára újraélessze a kórust.

  Volt néhány különlegessége ennek az adventi hangversenynek.

  Az első mindjárt az, hogy olyan egységesen, tisztán és csengő hangon énekelnek, mintha továbbra is együtt járnának a gimnázium még magasabb osztályába, s Nagy Ernő tanár úr hetente több órában tanítaná őket. Pedig dolgozók ők is, és szabad idejüket áldozzák a szép éneklésért. Van köztük immár anyuka is, meg elfoglalt tanár. S akadt köztük, aki Pestről, Gödről, Szekszárdról, a Tab mellőli Érsekszölősről, vagy éppen a Velencei tó partjáról jött most újra el, egyedül tanulta meg az énekek nagy részét, hogy együtt dalolhasson a többiekkel.

 

 

 

 

Nagy Ernő[1] és a Pécsi Szeráfi Kórus a Pécsi Ferences Templomban (2021. XII. 18.)

 

  A másik különlegesség az volt, hogy a pontosan kerek óra alatt a Tóth Árpád verset kivéve egyetlen prózai szó nem hangzott el. Nem terhelték a közönséget szerzők emlegetésével, mű- címekkel, pláne nem szövegmagyarázatokkal. De minek is?  Advent van, szóljon a zene egyedül a várakozásról.

  A lélek várja az Úr érkezését. Minden más fontosságát veszti. És ilyenkor a szólisták kiléte sem fontos. Aki fölismeri valamelyiket, az tudja, ki énekel, aki nem, mit számit annak egy idegen név. Advent van. Csak annak a neve számít, akiről énekelünk, aki érkezőben van.

   És a harmadik. Az énekesek tudták, hogy a tanár úr gyengélkedik és fáradt. Talán a közönség is. De a lélek erősebb, mint a test.

  Éppen ezért a legnagyobb figyelemmel és szeretettel énekeltek. Kis mozdulataira, a szemsugár irányítására is odaadással reagáltak. A tanár úr régebben is belülről fakadóan szólaltatta meg a zenét. Mindig tudta, hogy a leírt hangjegyek mögött is létezik valami. „Csak amit a szív fölfoghat magába..."

   Szép és megható este volt. És mintha angyal szállt volna végig, a padsorok fölött...

 

Tillai Aurél

 

 

 

 

 [1] A karnagy, aki pécsiek százait tanította énekelni | pecsma.hu