Bartók – Kurtág: Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, 1. tétel. Átirat zongorára, négy kézre

(EMB 2021)

 

Fia számára zongorára, négy kézre átírta Kurtág György – olvasható a kettősvonalat követően. A név után szereplő * feltehetően az átíró születési dátumát ígérné, ám mindhiába. Viszont megtudjuk az átiratkészítés idejét: 1984.

 

A Zene jelentőségét a bartóki életműben már a kortársak is felismerték, és szinte jelképes, hogy a hangversenylátogató közönség mindmáig megkülönböztetett figyelmet szentel a műnek. Akkor is, ha csupán ösztönösen érzi a kompozíció különlegességét. A bartóki életmű egyik legalaposabb és értőbb ismerője, Lendvai Ernő nem kisebb alkotáshoz, mint Dante Isteni színjátékához hasonlította értékelésében. Neki köszönhetően különböző léptékekben követhetjük a fantasztikus konstrukciót, ami izgalmas a szakmabeli számára, miközben az élmény elementáris volta továbbra is hat.

 

Kurtág Györgynek köszönhetően egy másik megközelítésmódot kapnak a gyakorló muzsikusok. Elsősorban a zongoristák – de a kotta legalább annyira hasznos a „kötelező zongoristáknak” is! Miként korábbi átirat-kiadványaiban, ezúttal is hangról hangra a bartóki művet kapjuk kézhez, etekintetben akár „kivonatnak” is tekinthetjük. Erre vall az is, hogy a hanganyag hűségén túl híven követi az eredeti partitúra dinamikai térképét is. A vonósok con sordinójának a zongora una cordája felel meg, legfeljebb a vonós-glissandók effektusával marad adósunk a zongora-letét, valamint a celesta zizegő tremolójával. A négykezes-kotta, amelyben nem különül el a Primo és a Secundo szólam, hanem egymás alatt, a zenei anyag egészét áttekintően szerepelnek, kétségkívül könnyebb olvasnivaló, mint a különböző kulcsokban lejegyzett partitúra. Plasztikusan kitűnik a zenei anyag besűrűsödése, igaz, arra nincs mód, hogy kiderüljön, eredetileg szólisztikus-e a játszanivaló. Hasonlóképp dimenzióvesztést jelent az új apparátus, hiszen a két játékos nem tudja visszaadni azt a sztereo-hatást, ami őrjítően modern volt a mű komponálása idején. Tegyük hozzá, napjaink elkényeztetett zenehallgatójának érdemes külön felhívni erre a térhatásra a figyelmét, ami hangversenyen leginkább a terem szimmetriatengelyében ülők számára érvényesül (a felvételek esetében a lejátszóberendezés függvénye…).

 

Esztétikai olvasmányok alapján ki-ki elgondolkodhat azon, vajon valóban a legközvetlenebb művészeti ág a zene, ahol az alkotótól a befogadóig személyi és tárgyi feltételek sokasága szükséges. A notáció értő olvasata mindenképp rövidre zárja az intellektuális-emocionális áramköröket – és nem lehet eléggé hangsúlyozni: megkerülhetetlen a szakmabeliek számára a kotta használata. Akkor is, ha a haszna ugyanúgy rejtve marad, mint ahogyan a remekművek értéktöbblete az azonos rögzítésmóddal élő alkotásokhoz képest.

 

A Zene csodálatos fúgája önmagában is „kaland” – és ha a két játékos eljut a kulminációig, emlékezetes élményben lesz részük. A játszanivaló egyre bonyolultabb – majd „visszazár”. S aki végigjárta ezt az utat, vélhetőleg kedvet kap ahhoz, hogy partitúrából is kövesse a tételt. És, a folytatást…

 

(Editio Musica Budapest, Z. 15 151)

 

 

Fittler Katalin