5 ÉVE HUNYT EL PÓCZÓNYI MÁRIA

 

ÉNEK­­-ZENETANÁR, FŐISKOLAI DOCENS, KARNAGY, TANKÖNYVÍRÓ

 

 

Póczonyi Mária

(1930–2017)

 

 

I.

DR. MÁRKUSNÉ NATTER-NÁD KLÁRA EMLÉKEZÉSE

 

Életét a zene szeretete és szolgálta jellemezte. Az alapokat a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban töltött nyolc év jelentette, ahonnan az út a Zeneakadémiára vezetett. A Középiskolai Ének-zene Tanszékén 1952-ben diplomázott, majd az I. Kosciuszkó Tádé utcai iskolába nevezték ki énektanárnak, ahol megalapozta az Ének-zene tagozatot.

 

1961-től a Szegedi Zeneművészeti Szakiskolába kapott meghívást, szolfézs, zeneelmélet, módszertan, karvezetés voltak főbb tantárgyai. 1972-től az Esztergomi Tanítóképző Intézetben, 1977-től a Budapesti Tanítóképző Főiskolán tanított, mint főiskolai docens, nyugdíjba vonulásáig. Aktív munkásságot folytatott a Népművelési Intézetben, számtalan főiskolai jegyzete jelent meg, közismert volt kórusvezetői munkássága. Alapítója a Bárdos Lajos Társaságnak.

 

Dolgos életét követően, nyugodjék békében!

 

 

 

II.

dr. M. Dr. Losonczy Katalin[1]

Póczonyi Mária

Visszaemlékezés egy tanítványától az 1957–60-as évekre

 

 

A budapesti Kosciuszkó Tádé utcai általános iskola 1957 szeptemberében indított ének-zene tagozatot, elsőként a kerületben.  Akkor még Budapesten alig volt ilyen típusú iskola.

 

A zenei osztály énektanára Póczonyi Mária, Mária néni már évekkel korábban is, majd végül 1961 júniusáig volt szíve-lelke az iskola zenei életének. Sokunk kisebb testvérei is az utánunk induló zenei osztályok diákjai lettek.

 

Mária néni jelenség volt. Vékony, finom testalkata, világos színű, szépen vasalt, kihajtós nyakú blúzai, rakott szoknyája, - nadrágban annak idején a nők még nem jártak – nyakába hulló, szőke hullámos haja, aranyos árnyalatú szemüvege, és mindig mosolygós arca azonnal bizalmat, sőt vonzódást ébresztett bennünk. Volt egy feltűnő anyajegy az arcán, mi ezt különlegesnek, egyenesen szépnek láttuk, így volt ő Mária néni, a mi Mária nénink!

 

Volt otthon készített, kemény ötvonalas táblánk, filckarikákkal, vagy kemény korongocskákkal, volt szélesen vonalazott hangjegyfüzetünk, énekkönyvünk, 333, Ötfokú zene és Bicinia kötetünk. Mivel hat napon jártunk iskolába, és minden nap volt énekóránk, gyorsan haladtunk. Az egyszólamú  éneklés mellé hamarosan belépett a kánonéneklés, a sok ritmusjáték és az órai kis körjátékok is, még akkor is, ha kevés hely volt a mozgásra. Népitánc óráink is voltak, nem a tanteremben. Már második osztályban kis kétszólamú műveket, Bárdos Kicsinyek kórusait énekeltük. Kis kacsa fürdik – amire közben gondoltam, elképzeltem – ma is emlékszem.

 

Mária nénit rajongva szerettük. Ő azonban soha nem lépte át a tiszteletet érdemlő, szerető mosollyal felénk forduló tanárnő szerepét.  Nem léptünk hozzá túl közel, semmiféle „hízelgésnek” nem volt helye, annál inkább a szemébe fonódásnak, amit leginkább kórusénekléskor éltünk át. El-elmentünk szerepelni a kerületi rendezvényekre, általában csak az osztály tagjai, az iskolai ünnepélyeknek pedig főszereplői voltunk.

 

 

A fénykép az 195758-as tanévben készült: középen az a kis fekete leányka a későbbi Bálint Mária hegedűművész-tanár, és a kép bal oldalán az álló gyerek pedig az írás szerzője

 

Négy feledhetetlen esztendő! Már második osztálytól kezdve hangversenybérletünk volt a Zeneakadémiára, szombat délutánra, ahová egy-egy szülő kísérte el a gyerekeket, a 4-es autóbusszal utazva, ami már önmagában véve is kaland volt! Ezek a hangversenyek ünnepek voltak, szépen felöltöztünk, Lukin Laci bácsi érdekes bevezetői után gyönyörű zenéket hallgattunk, azaz láttuk az előadókat is! Milyen fontos volt mindez! Önmagában ezek a hangversenyek is megörökítésre érdemesek, azoknak az élményei nyomán, akik akkor kisiskolások voltak!

 

Mária néni 1961 őszén, amikor ötödikesek lettünk, már nem volt ott a tanév elején. Mi csak annyit tudtunk, Szegedre ment. Az osztály szinte gyászolta. Nem értettük, miért ment el, mit is érthet ebből egy 10 éves gyerek?

 

Énekóráinkon soha nem kaptuk vissza azt a légkört és harmóniát, amit Mária néni teremtett és amit magával vitt – nagyon messzire. Kerestük, szerettünk, nagyon szerettünk énekelni, mások voltunk, mint a kortársaink – ahogyan később tanáraink elmondtákde már nem azok a c-sek, akik annak idején, Mária néni idejében.

 

Azután eltelt 50 egynéhány esztendő. Közben összetartottunk, találkoztunk is.

 

50 év múlva a Gellért Kápolnában nyolcan álltunk együtt a gyászolók között, egy kis csoportban. Néztünk egymásra és emlékeztünk. Mária nénire, aki formálta, csiszolta bennünk az embert, a leendő felnőttet, a lelkünket, jellemünket. Némán sirattunk el, átérezve, hogy sosem tudtuk, tudjuk mindezt megköszönni a meleghangú és szívű jelenségnek, a mi szeretett Mária néninknek!

 

 

 [1] Dr. M. Dr. Losonczy Katalin, DLA a Leopold Mozart Zeneiskola címzetes igazgatója.