Az Országos Széchényi Könyvtár és a Haydneum együttműködésÉVEL EGYIDEJŰLEG
Megnyílt az OSZK Digitalizáló Központja 

 


2022. február 11-én átadták az Országos Széchényi Könyvtár digitalizáló központját, s ezzel egyidejűleg kezdetét veszi az OSZK és a Haydneum óriási jelentőségű együttműködése.

 

Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb közgyűjteményi digitalizáló központjában a Traventus ScanRobot 2.0 óránként akár 2500 oldal szkennelésére is képes

 

 

Kiemelkedő jelentőségű és impozáns vállalkozás átadására került sor február 11-én: mostantól az Országos Széchényi Könyvtár rendelkezik Közép-Európa közgyűjteményei közül a legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal, amely évente 10 millió oldal digitalizálását teszi lehetővé, és alkalmas a könyvtárban fellelhető valamennyi dokumentumtípus digitalizálására.

Egy dokumentum digitális jellé alakul

 

Az OSZK és a Haydneum – Magyar Régizenei Központ ezzel egy időben együttműködési megállapodást kötött, melynek célja, hogy az új digitalizáló központ segítségével, a Haydneum munkatársainak részvételével feldolgozzák a Magyarországon fellelhető, jelentős kulturális értéket képviselő, 1600 és 1850 között keletkezett zeneművészeti és zenetudományos emlékeket.

Vashegyi György az MMA elnöke az ünnepségen

 

Az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtárának egyik legértékesebb állományrésze az Esterházy-gyűjtemény, amelyben XVIII–XIX. századi zeneszerzők, mások mellett Haydn, Werner, Albrechtsberger kéziratos kottái találhatók meg, továbbá az előbbiekkel is összefüggő Esterházy és egyéb rezidenciális, templomi vagy további városi kottatári anyagok és a Színháztörténeti Tár és Kézirattár kapcsolódó forrásai az 1680–1850-es időszakból. Az együttműködés során a tervek szerint az OSZK-ban őrzött régizenei kottákat, dokumentumokat digitális formában is feltárják, elérhetővé teszik, s a Haydneum alap küldetésének megfelelően ezek az újonnan felfedezendő művek hamarosan megjelenhetnek a koncerttermekben, továbbá lemezfelvételeken, és így megismerheti őket a széles közönség is.

 

 

A képek és a szöveg részbeni forrása: Digitalizálás - OSZK - Országos Széchényi Könyvtár