GRABÓCZ MÁRTA MUZIKOLÓGUST

 

AZ MTA I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA AJÁNLÁSÁRA AZ MTA KÜLSŐ TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK

 

Grabócz Márta

 

GRABÓCZ MÁRTA 1952-ben született Budapesten. Muzikológusi tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte, PhD-fokozatot a Sorbonne-on szerzett 1985-ben, ugyanott habilitált 1993-ban. 1979-től az MTA Zenetudományi Intézet Zeneelméleti Osztályán dolgozott Ujfalussy József irányítása alatt, valamint 1986 és 1990 között a „Kísérleti zenetudomány” csoportban is. 1991-től oktat a Strasbourg II Egyetemen (Université Strasbourg II), 1995 óta professzorként. 2009 és 2020 között a Francia Egyetemi Intézet (Institut Universitaire de France / French Academic Institute) tagja volt. Kutatásai egyrészt a zenei narrativitás és jelentés problematikájára irányulnak Liszt Ferenc művészetében és a 19–20. századi zenében, másrészt kortárs zeneművek (Kurtág, Eötvös, Mâche Manoury stb.) elemzésére. Aktív tudományszervezői munkája központi személyiséggé avatja a zenei szemiotika nemzetközi kutatóközösségében. Folyamatosan jelen van a magyar tudományos életben. Tagja a Zenetudományi Intézet nemzetközi tanácsadó testületének, a Magyar Szemiotikai Társaságnak és az MTA Szemiotikai Munkabizottságának. AJÁNLÓK: Kósa László, Somfai László, Tallián Tibor

(mta.hu)