MAROSSY ÉVA[1]

 

HUMANISZTIKUS ZENEPEDAGÓGIA

 

Az elfogadás

 

„Aquinói Tamás szerint mindenkit csak arra lehet megtanítani,
amit úgyis tud – arra viszont meg kell tanítani”. 
Vekerdy
Tamás [1]

 

A következő szavakkal kaptam egy új növendéket: „Van itt egy kisfiú. Eltanácsolták egy másik tanszakról, mert nem tudta megtanulni a tanterv által előírt tananyagot. De a gyerek nagyon szeretne zenét tanulni és ide járni. Talán azzal a tornával tudnál segíteni neki.” (Az a bizonyos torna a zenei munkaképesség gondozás.)

 

Nagyon örültem, mert szerintem minden gyerek úgy tökéletes, ahogy van. Mindenkinek megvan a saját, egyéni tanulási tempója és módszere, amit majd együtt megkeresünk, megtalálunk egy (meg még sok) nagyon jó, hangulatos zeneórán. Ebben majd vagy a torna segít, vagy más, vagy a torna és még más egyéb innovatív tanítási módszer, amit talán éppen az óra közben találunk ki, találunk meg együtt. Azt tudtam még a gyerekről, hogy nem hátrányos helyzetű és nem SNI-s. Egyeztettünk a szülővel és a gyerek jött is az órarend szerint. Egyből a zongorához sietett és tanulmányozni kezdte. Miközben a klaviatúrán kerestük ki a hangokat, mindent elmondott magáról. Mindent, amit egy gyerek fontosnak tart magáról elmondani. Azt, hogy ő, mint gyerek hogyan éli meg ezt a világot az ő látóköréből. Például azt, hogy semmilyen mozgást, sportot nem szeret. Ez fontos információ, mert éppen a mozgáskészsége volt sokkal kevésbé fejlett az átlagosnál. Az elméletet gyorsan tanulta. Megtanultuk a klaviatúrát és elkezdtük a kottát is. A hangszert tanulmányozta, minden irányból megnézte, még egy év múlva is. Szeretett a hangszeren játszani. Én semmi mást nem csináltam, mint azt, hogy hagytam játszani, erre az érdeklődésre építettem. Nem néztem azt, hogy mit kellene neki a tanterv szerint tanulnia, és nem is csak az iskolában megtanult módszerek alkalmaztam. Nem minősítettem, nem javítottam, hanem megmutattam, hogyan kell játszani, és ő játszott úgy, ahogy ő tudta. Kicsit ügyetlenül, de felszabadultan. Elfogadtam, és hagytam, hogy az érdeklődése vigye előre. Olyan nagyon szerethető volt a nyíltságával, közvetlen egyéniségével, és azzal a lendülettel, ahogyan egy-egy darabot gyakorolt. Mindezt unszolás nélkül. A szeretet volt jelen az órán abban az értelemben, amelyben mindenkinek az életében jelen kellene lennie. Tisztán, elvárások nélkül. Ebben a szeretetben fokozatosan elkezdett fejlődni a mozgáskészsége. Az előkészítős tananyagot vettem vele. Azt is lassabb tempóban, sokszor eljátszattam egy darabot, és ő szívesen játszotta. Nem azért, mert ezt gyakorolni kellett, hanem azért, mert szerette játszani.

 

 

(kulonoram.hu)

 

Az egyik zongoraórán átmentünk a könyvtárba. Ő ott körülnézett. Kivett egy-egy kottát, átlapozta, majd visszarakta. Az egyik kottát kinyitotta, megnézte, és azt mondta: Ezt én most lejátszom. Ez a darab, bár váltott kezes és technikailag egyszerűbb, az elméleti része mégis jóval nehezebb volt, mint amiket eddig tanult. Nem mondtam azt, hogy ez neki még nehéz. Ismerje meg a saját képességeit. Mondtam, hogy jó. Játszd le! Az első részt lejátszotta, azután elkezdtük kigyakorolni. Ösztönösen tudják a gyerekek, hogy mikor mit kell megtanulniuk. Más esetekben is volt már ilyen tapasztalatom. Ez a tudás ösztönösen ott van a gyerekekben, mint egy mag, és veleszületetten nyitottak a világra. Szeretnek tanulni, és ha ezt a felnőtt nem nyomja el azzal, hogy ő mit vár a gyerektől, akkor ez a tudás ki is tud bontakozni, mint ahogy a magból is kifejlődik a növény, ha van hozzá tápanyag, víz, levegő és napfény. A gyerekeknek az egyéni képességei is ki tudnak bontakozni, ha szeretetben, elfogadásban támogatja a környezete.

 

A kézfüggetlenítés vezetékes telefonon „online” ment. Teljesen új módszert találtam ki. Sokszor ismételtettem vele ugyanazt a gyakorlatot a nagyon egyszerűtől fokozatosan nehezítve, mikor már az előzőt jól begyakorolta.

 

Visszatérve a kontaktórákhoz újra eljátszattam vele az online tanultakat, majd elkezdtük a következő darabot. Sokat javult a mozgáskészsége. Most már ugyanúgy tud tanulni, mint mások. Szolfézsból jeles tanuló.

 

Van egy ikertestvére, monozigóta ikrek. A két, kinézetre teljesen egyforma gyerek személyisége és érdeklődése azonban sok mindenben eltér. Amíg az egyik zongoraórán van, a másik néptáncot tanul. Az óraközti szünetekben átjön hozzánk, mert érdekli a zene is. Elkezdtünk tanulni, de a klaviatúrát és az ujjgyakorlatokat az a gyerek mutatta meg, aki már régebben megtanulta. Ezáltal felfrissíti és rögzíti az eddig tanultakat. Idővel az első négykezest is elkezdtük „megalkotni”, és az összeférhetetlen ikrek a legnagyobb egyetértésben, egymásra figyelve gyakorolták a darabot. Az órán derű volt és nyugalom.

 

A kisgyerek alaphangulata a derű [1]. Az 1990-es évek neurobiológiai kutatásai azt állapították meg, hogy a derű alapja a megfelelő szintű endorfin termelés. Ez attól függ, hogy a gyerek mennyire érzi magát biztonságban, elfogadva, szabadságban. A neurotranszmitterektől függ az idegrendszer fejlődése, stabilitása és ezáltal a tanulás eredménye is. Ezért a nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy ezt a derűt az iskolás kortól a felnőtt korig megőrizze. Az a gyerek, amelyik felszabadult, biztonságos környezetben tanul jobban tudja a tananyagot és eredményesebb is. Egészségesen fejlődik az idegrendszere. Ha az általam tanított gyereket az előírt tanterv szerint próbáltam volna tanítani – amihez nem volt érett- nem tapasztalta volna meg a játék örömét és a mozgáskészsége sem fejlődött volna ennyire jól. Gyarmathy Éva klinikai- és neveléslélektani szakpszichológus szerint: „A mai gyerekek idegrendszeri érése a sok információ és a gyakrabban használt vegyi anyagok miatt megkésett” [2].

 

A gyerekek nem egyformán fejlődnek, ezért az, hogy az egyiknél lassabban fejlődik egy-egy készség, az nem probléma. A túlzott elvárások szorongást és agressziót váltanak ki, ezen kívül csökkentik a teljesítményt. Az a tudásanyag, ami nehezebb, mint a gyerek éppen aktuális érettsége, gyakran önbizalomhiányt is okoz, mivel jó esetben is nehezen tanulja – ha egyáltalán meg tudja tanulni. Az is szorongást vált ki, ha az oktatási rendszer gyorsabb tempót diktál, mint ami a gyerekek tempója. Ez a későbbiekben kihatással lehet az emberi kapcsolataikra, családi életükre, tehát az életük minőségére is.

 

 

Váray Dániel (7 éves) négykezest játszik édesanyjával, Váray-Major Zsófia zongoraművésszel, a Frédéric Chopin Zeneiskola tanárával

(Fotó/Forrás: Oláh Gergely Máté / Klassz a pARTon!)

 

Fontosnak tartom a szakmódszertani tudást, de nem úgy választok darabot, hogy most az osztálynak megfelelő, hanem úgy, hogy ez a gyereknek megfelelő, mert most erre van szüksége ahhoz, hogy fejlődjön. Egy pedagógus munkája több, mint az, hogy milyen anyagot milyen módszerrel tanít meg, hiszen a tanulás az egész személyiség tevékenysége, fejlődése. A mai teljesítményelvű világban sem az fog teljesíteni, akitől teljesítményt követelnek, hanem az, akinek figyelembe veszik az egyéni szükségleteit és teljes értékű gyerekkora lehet. Az iskolának nem az lenne az elsődleges feladata, hogy problémásnak minősítsen teljesen normális gyerekeket, hanem az, hogy ezekben az intézményekben a gyerekek megtanulják azt, ami az életben való helytálláshoz kell. Függetlenül attól, hogy mit tanítunk. Az adaptív személyiség csak szabadságban és elfogadó környezetben tud kibontakozni. Szerencsére erről a kisfiúról a közismereti iskola követelményei „lepattantak”, ha már van olyan vagány, hogy saját YouTube csatornája van. Az nem az én egyedüli tapasztalatom, hogy a közismereti iskolákból milyen állapotban érkeznek a gyerekek a délutáni tanításra.

 

Személyiségtípustól és korosztályos sajátosságtól függően választok módszert. Mással talán szigorúbbnak kell lenni, de játszhat a hangszeren kötetlenül, ha ezzel fejleszti magát, sokszor jobban, mint ha egy felnőtt fejlesztené felnőttes elképzelése szerint. Szabadságban sokkal jobb eredmények, teljesítmények születnek, mint egy elvárásokkal teli közegben. Ráadásul ezek az eredmények, teljesítmények elvárások nélkül születnek. A gyermekközpontúság a gyermek ismeretét igényli, ismerem, tudom, mi kell neki ahhoz, hogy az autonómiáját tiszteletben tudjam tartani.

 

Az iskoláknak nem egy „anyagi tudásmassza” [3] átadása lenne az elsődleges feladata, hanem tantárgytól függetlenül az önállóságra nevelés, az, hogy az egyén a saját tudását építeni tudja. A humanisztikus, azaz a gyermek szükségleteire építő pedagógia nem vált ki agressziót, hanem stabilizálja a személyiséget.

 

Ahhoz, hogy a világban béke legyen, az egyes emberben kell, hogy békesség legyen. [4]

 

 

Felhasznált irodalom:

 

[1] Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság – Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? Kulcslyuk Kiadó (2011) ISBN 978-963-89026-9-6

[2] Gyarmathy Éva: A sajátos nevelési igényű tanulókhoz kellene igazítani az oktatási rendszert, Varga Mónika riportja: Infostart/info rádió. 2022. 01. 02.

[3] Hamvas Béla: A világ hazahívása. MEDIO Kiadó, (2020) ISBN 978-963-9240-85-8

[4] Bagdy Emőke - Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, (1990) ISBN 963 08 2626 0

 

 [1] Tanulmányok: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Miskolc (1995) zenetanár, zongora; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK (2005) pedagógus szakvizsga, zenei munkaképesség-gondozás; Miskolci Egyetem, BBZI (2015) zongoratanár mesterfokozat 1992-től 2021-ig a kazincbarcikai Kodály Zoltán AMI tanára. Jelenleg a hátrányos helyzetű gyerekeket segíti a zenével Kazincbarcikán.