80 ÉVES LETT

I.

KISS-DOMONKOS JUDIT GORDONKAMŰVÉSZ 

Kiss-Domonkos Judit

(bmc.hu)

 

Gordonkaművész, kamaramuzsikus, zenekari zeneművész. Szombathelyen született 1942. szeptember 7-én. Tanulmányait 1961 és 1966 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola gordonka szakán Dénes Vera növendékeként folytatta. 1963 és 1970 között, majd 1971-től 1977-ig a Magyar Állami Operaház tagja, 1977-től szólócsellistája; 1970/71-ben a franciaországi Ensemble Instrumental Colson kamarazenekar első gordonkása. A Bach Trió, a Lajtha Kvartett, a Budapesti Kamaraegyüttes és a Failoni Kamarazenekar tagja. Ferencsik János-díjas.

 

Judit Kiss-Domonkos & Melinda Felletár - Lovas - Hungary - 16/08/2014

(Kiss-Domonkos Judit-gordonka és Felletár Melinda- hárfa 11 YouTube felvétele)

 

 

II.

 

KASZA KATALIN OPERAÉNEKES

 

Kasza Katalin (Szeged1942június 24.) operaénekes. 1967-ben végzett a Zeneművészeti Főiskola hallgatójaként. 1967–1969 között az Operaház ösztöndíjasa, 1969–1993 között magánénekese, 2002 óta örökös tagja. 1980-tól az USA-ban is vendégszerepelt. 1995 óta verseket ír és publikál. A vezető drámai szopránok egyike, aki elsősorban nagy drámai szerepekben nyújt szenvedélytől fűtött alakításokat.

Beethoven: Fidelio - Leonóra áriája - Kasza Katalin (6:49)

Abscheulicher! Wo eilst du hin".

Vezényel: Ferencsik János

Beethoven: Fidelio - Leonora-Rocco duett (Kasza Katalin, Szalma Ferenc) (4:07)

 

 

Beethoven: Fidelio - Leonora-Florestan duett (Kasza Katalin, Simándy József) (2:52)

Vezényel: Erdélyi Miklós

 

 

Bartók: A kékszakállú herceg vára - Nyitójelenet (Kasza Katalin, Melis György) (13:18)

 

 

A kékszakállú herceg vára - 2. ajtó (Fegyvertár) - Kasza Katalin, Melis György (3:53)

Vezényel: Ferencsik János (1970)

 

 

Wagner: Parsifal - Nagypénteki varázs - Polgár László, Molnár András (7:33)

(részlet) /

Gurnemanz: Polgár László, Parsifal: Molnár András, Kundry: Kasza Katalin

 

 

III.

 

SZABÓ CSILLA ZONGORAMŰVÉSZ-TANÁR

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (14 felvétel)

 

Pestszenterzsébeten született 1942. szeptember 9-én. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongora szakán Kadosa Pál, a párizsi Marguerite Long akadémián Monique de la Bruchollerie növendékeként végezte. 1961-ben lett az Országos Filharmónia szólistája. 1980-tól a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított zongorát. Koncertező művészként számtalan hangversenyt adott Európa, Észak- és Dél-Amerika országaiban, valamint Japánban, művészetét Hungaroton-hanglemezek örökítették meg (Chopin-, Brahms-, Bartók- és Kadosa-művek). Több nemzetközi versenyen szerepelt eredményesen. Liszt Ferenc-díjas.

Quintett for Piano and Strings DD 77: I. Andante - Allegro (12:00)

Quintett for Piano and Strings DD 77: II. Vivace (Scherzando) (7:59)

Quintett for Piano and Strings DD 77: III. Adagio (10:45)

Quintett for Piano and Strings DD 77: IV. Poco a poco piu vivace (7:36)

Bartók Béla: Zongoraötös (1903-1904, rev.: 1920?

Tátrai vonósnégyes (Tátrai Vilmos I. hegedű, Szűcs Mihály II. hegedű, Konrád György mélyhegedű, Banda Ede gordonka) és Szabó Csilla-zongora

℗ 1989 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

IV.

 

SZŐKEFALVI-NAGY KATALIN HANGVERSENYÉNEKES

 

https://www.parlando.hu/2021/2021-4/Kroo95_elemei/image004.jpg

 

Az Új Zenei Újság legendás szerkesztősége 1995. decemberében.  Balról jobbra: Hajnóczy Lívia, Szőkefalvi-Nagy KatalinMeixner Mihály, Kroó György, Cservenka Judit, Zsoldos Mária, Nemes András, Szigeti István 

(epa.oszk.hu / Kiss Gábor Zoltán felvétele)

 

 

Az Új Zenei Újság felvétele után Szőkefalvi-Nagy Katalin és Zsoldos Mária útban a szalagtár felé a (Szita István fotója, 1988)

(Magyar Rádió Facebook)

 

Faludi György, Freimann Magda, Szőkefalvi-Nagy Katalin, Meixner Mihály és Komjáthy György

(Rádiós Estek a Fészekben. Komjáthy György és Meixner Mihály köszöntése, 2008)

(Magyar Rádió Facebook)

 

 

Szegeden született 1942. szeptember 6-án. Tanulmányait 1963 és 1968 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ének szakán, Kutrucz Éva növendékeként végezte. Dal- és oratóriuménekesként, valamint kortárs művek előadójaként számos hazai hangversenyen működött közre, európai országokban vendégszerepelt. Művészetét tucatnyi Hungaroton-hanglemez örökítette meg. A Budapesti Madrigálkórus tagja volt. 2008-ig a Magyar Rádió operaszerkesztőjeként dolgozott.

 

II. szimfónia IV. Adagietto (7:06)

Sárai Tibor: II. szimfónia

 IV. Adagietto

Szőkefalvi-Nagy Katalin (ének), MRT Szimfonikus Zenekar, vezényel: Lehel György

(HUNGAROTON, 1976)

 

 

V.

TARKÓ MAGDA HANGVERSENYÉNEKES-TANÁR

 

 

Tarkó Magda és Tardy László

(magyarkurir.hu)

 

Ze­ne­ta­nár, hang­ver­seny­éne­kes. Kas­sán szü­le­tett 1942. au­gusz­tus 31-én. Ta­nul­má­nya­it 1961 és 1966 kö­zött a bu­da­pes­ti Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Főiskola kar­ve­ze­tés sza­kán vé­gez­te Vá­sár­he­lyi Zol­tán és Pár­kai Ist­ván nö­ven­dé­ke­ként; 1968-tól 1975-ig a Fővárosi IX. ke­rü­le­ti Ál­la­mi Ze­ne­is­ko­lá­ban Far­kas Ilon­ka ma­gán­ének-ta­nít­vá­nya. Éne­ket és szol­fézst ta­ní­tott ze­ne­is­ko­lák­ban, ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban, ta­ní­tó­képző fő­is­kolán. Szó­lis­ta­ként és ka­ma­ra­mu­zsi­kus­ként je­len­tős sze­re­pet ját­szott kor­társ ma­gyar szerzők ha­zai és kül­föl­di be­mu­ta­tó­in; előadta töb­bek közt Balassa Sán­dor, Csemiczky Mik­lós, Do­bos Kál­mán, Eöt­vös Pé­ter, Gár­do­nyi Zol­tán, Horusitzky Zol­tán, Jeney Zol­tán, Kurtág György, Mártha Ist­ván, Mohay Mik­lós, Sáry Lász­ló, Vidovszky Lász­ló, va­la­mint kü­lön­fé­le kül­föl­di szerzők kom­po­zí­ci­ó­it. Eu­ró­pa Mű­vé­sze­tét Hun­ga­ro­ton-hang­le­me­zek örö­kí­tet­ték meg. (Muzsika, 2012/8.)

.

Sáry László: Öt melankolikus ének (10861(

Szövegét Georg Trankl verseiből Sáry László állította össze (német nyelven)

Five Melancholic Songs 1. Einsame weiße Lichtung (1:59)

Five Melancholic Songs 2. Ein Brunnen singt (1:55)

Five Melancholic Songs 3. Von der Nacht (0:53)

Five Melancholic Songs 4. Ein Glockenspiel (1:42)

Five Melancholic Songs 5. Oh, Du milder Herbst (3:22)

(HUNGAROTON, 1996)