ELHUNYT SZÉKELY ANDRÁSNÉ, BAKONYI (SINGER) KLÁRA

 

A FŐVÁROSI XIII. KERÜLETI ÁLLAMI ZENEISKOLA

EGYKORI HEGEDŰTANÁRA

(19292022)

 

 

Székely Andrásné, Bakonyi (Singer) Klára

 

Székely Andrásné, Bakonyi (Singer) Klára, született Budapesten 1929. június 14-én. Polgári lányiskolát végzett, annak befejezése után, 1943-tól kezdve látszerésztanonc, ebből 1946-ban segédlevelet kapott. Az üldöztetések és a háború után szakmai munkája mellett zenei tanulmányokat kezdett, a Zengő-féle zeneiskola végeztével a Fővárosi Zeneiskola-szervezetben Sándor Frigyes, majd Takács Miklósné növendékeként. 1948–49-ben a Bartók Béla Szövetség Munkáskarnagyképzőjébe járt, az 1949–50-es tanévben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karvezető szakának előképzőjébe, ezzel párhuzamosan a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola hegedű szakára, ahol (abbahagyva a főiskolai karvezetős tanulmányokat) az 1950-ben meginduló Szaktanárképző első hegedűs növendéke lett.

 

Játszott a Budapesten megrendezett Világifjúsági Találkozó Kórodi András vezette zenekarában.

 

1950 szeptemberében házasságot kötött Székely Andrással.

 

1956-ban hegedű szaktanári oklevelet kapott. Még tanulmányai befejezése előtt (helyettesítőként) megkezdte zenetanári munkáját, amelyet a korábban XIII. kerületi (később Szabó Ferenc, ma Fischer Annie) Zeneiskola tanáraként 1984-ig folytatott.

 

Ekkor – részben megváltozó családi körülményei miatt, részben egyet nem értve a hangszeres oktatás akkoriban hangsúlyosan kitűzött céljaival – nyugdíjba ment. Évtizedes munkája alatt kisgyerekek tömegét kísérelte meg a zene és a szépség mindennapi örömeibe bevezetni. Feladatának mindig a gyerek személyiségfejlesztését, általános látókörének kibővítését, a zenében a szép felismerésére való képességnek megtalálását tartotta, és a hegedülést csak ennek a célnak elérésére szolgáló eszköznek tekintette. Sok száz tanítványa közül ketten a zenetanári pályát választották élethivatásul.

 

2022. június 23-án állapotának fokozatos romlása, majd mindössze négynapi betegség után két gyereket, három unokát és négy dédunokát hátrahagyva halt meg. Családja szűk körben búcsúzott tőle.

 

 

a.