ELHUNYT TRAJTLER GÁBOR

 

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ, EGYHÁZENÉSZ, ORGONAMŰVÉSZ[1]

(1929-2022)

 

Trajtler Gábor

(orgonakoncertek.gportal.hu)

 

In memoriam Trajtler Gábor

https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/elhunyt-trajtler-gabor

 

Finta Gergely orgonaművész emlékezésének első megjelenése:  2022. III.

Trajtler Gábor portréfilm (2014) (5:10)

Trajtler Gábor orgonaművészt, egyházzenészt május 15-i születésnapján ezzel a filmünkkel köszöntjük. Forrás: Zákeus Média Centrum, Győri András Timótheus, Győri János Sámuel

 

Trajtler Gábor : Jézus a jó pásztor (1:31)

MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM „SOLA GRATIA" VEGYESKARA

Vezényel: Enyedi Csaba Márton

Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Kultúrpalota Nagyterme, 2012. február 18.

 

Nagyhét kedd este: Trajtler Gábor igehirdetése (28:36)

 

 

 

 

TRAJTLER GÁBOR

MIT JELENT SZÁMOMRA BACH MUZSIKÁJA![2]

J. S. Bach

 

Nem tudom, mikor szerettem meg Bachot. Nem emlékszem rá, mint ahogy arra sem, mikor tanított meg édesanyám az első szavakra. Kisgyermek koromban a fasori evangélikus templomba jártunk, ahol az istentiszteleteken Peskó Zoltán orgonált. Többnyire Bachot játszott. Igy az orgona és istentiszteleti zene számomra: egyet jelentett Bachhal. Amikor magam is orgonálni kezdtem, zenei anyanyelvemmé lett. Minden más zenét csak úgy tudok elhelyezni, hogy Bachhoz viszonyítom. Ide fordítom le, akár tudatosan, akár öntudatlanul. Ezen a zenei nyelven tudom magam igazán kifejezni, s akkor vagyok a legelégedetlenebb, ha Bach-játékom nem volt maradéktalan.

 

Ezzel a zenével élek naponta. Mindennapi kenyerem lett. Ha leülök hangszerem mellé, vele kezdem. A Wohltemperiertes Klavier egy-egy darabja, mint első harapás az ízes, mindennapi kenyérbe. Ez tesz képessé a további játékra. Felfedi a technikai hiányt, egyenletessé szabályozza a billentést. Utána rendszerint nagyobb Bach-művet, egy korálelőjátékot vagy prelúdiumot játszom. Most kerülök igazán él helyemre. Ebben a közegben érzem magam otthon. Ha az előttem álló koncert műsorán más szerzők művei szerepelnek, és nincs időm Bachot gyakorolni, úgy érzem: hiányzik a mindennapí kenyér. Egy-egy ilyen koncert után örömmel térek vissza szeretett mesterem műveihez.

 

Ez a zene számomra rend és mérték. Minden hang a helyén. Minden akkord előzménye és következménye fenséges harmóniai-logikai rendben. Az ütemek nem kalodái a muzsikának, hanem jelzései egy sokkal erősebb belső lüktetésnek, amely szívrítmusszerűen viszi előre az életet. A nagy egységek nem tűnnek végleteknek, a kicsik jelentéktelennek. Minden akkora és olyan, amilyennek lennie kell. Nincs az, hogy „lehetett volna hosszabb”, vagy hogy „jobb volna rövidebben”. Bach művei magukban hordozzák a mértéket, amely nemcsak a maga, hanem úgy tűnik, minden zene léptéke is egyben. A témákban és a feldolgozásban megnyilvánuló rend is fegyelmez. Mikor régi mestert játszom, a kis szakaszok elkalandozásra, a miniatúrák színezésére csábítanak. A romantikusok előadásánál a magam temperamentumától fűtöttebb-feszítettebb érzelem világot kell megszólaltatnom. Az avantgarde zenénél úgy érzem, sokszor túl kell lépni azon a határon, amit szükséges fegyelemnek érzek. Mikor Bachot játszom, minden a helyére kerül. Léptéket ad muzsikának, gondolatnak, érzelemnek.

 

A. vele való foglalkozást nem lehet megunni. mint ahogy a jól választott élethivatást sem. Mert számomra Bach muzsikája életprogram. Nem csupán abban az értelemben, hogy minden orgonaművét eljátsszam. Hanem abban az értelemben is, hogy egy-egy művével sohasem készülök el tökéletesen. Csak a koncert napja jön el, amikor eljátszom, de a művel való foglalkozás, munka folyik tovább. Minden életszakaszomban mást fedezek fel benne. Más tempót tartok jónak, más artikulácíót, más hangzást. Kottámban a regisztrációs bejegyzések négy-öt évenként változnak. Velem együtt élnek és érnek a művek. Egy-egy előadás felvételéről pontosan követhető, milyen voltam akkor. Olyan, aki úgy érzi, hogy mindenre képes, vagy olyan, aki viaskodik, mert utat nem talál. Vagy mint aki már lehiggadt, megnyugodott. A művek soha nem kopnak meg, mindig mást, mindig újat jelentenek számomra.

 

Irigylem a csillagászokat. A mindenségbe tekintenek, feltárul előttük annak csodálatos rendje és végtelensége. Irigylem az orvosokat, mert az emberi test ezer szervének nagyszerű összmunkáját figyelhetik meg. Irigylem az atomfizikusokat, mert a fantasztikus' paránybán a nagy egész alapsejtjeit fedezhetik fel. Az általuk érzett csodálatot és teljesség-élményt én a Bach művek elemzésekor élem át. Lenyűgöző, ahogy a szólamok egységgé szövődnek egy-egy fúgán belül. Milyen nagyszerűen teljesek ciklikus művei: a Wohltemperiertes Klavier két kötete, a Goldberg-variációk, a Klavierübung III. része, a Kunst der Fuge, vagy a monumentális h-moll mise katedrálisa! Önkéntelenül eszembe jut a 8. zsoltár. „Mi az ember, hogy megemlékezel róla? ... Dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött.” Igy adta Isten a hangok világát Bach kezébe, hogy abból olyat alkosson, amely magán viseli a Teremtő tökéletes alkotásának jegyeit. Micsoda az ember, hogy ilyen képességekkel ajándékozza meg a Mindenható?

 

Ahogy a csillagász, az orvos, az atomtudós a maga területén csodálhatja Isten alkotó bölcsességét, úgy mutat számomra Bach életműve Isten végtelen szeretetére és ajándékozó jókedvére. Tökéletes világot adott nekünk a hangok szférájában is, ahonnan boldogságot és hitet meríthetünk.

 

(interlude.hk)

 

 

 

 [1]  Forrás:

[2] Trajtler Gábor írásának első megjelenése:  1985. év, 50. évfolyam, 7. szám