ELHUNYT UJFALUSSYNÉ PAP ENIKŐ

 

karvezető, középiskolai ének-zenetanár, az ELTE korábbi ének-zene tanszékének docense, mb. tanszékvezető

(1939–2022)

 

 

Az ELTE Bölcsészkarán működő Művészetközvetítő és Zenei Intézet, korábbi nevén Zenei (kezdetben Ének-zene) Tanszék tanárai Ujfalussyné Pap Enikőtől, az említett egyetemi műhely alapítójára és első vezetőjére az alábbi írásokban emlékeznek:

 

1984-ben a magyar zenei és pedagógiai életben fontos esemény történt: új egyetemi tanszék alakult, iskolai ének-zene tanárok és karvezetők főiskolai szintű képzésére. Az ELTE-hez akkoriban csatlakozó Tanárképző Főiskolai Kar részeként működő tanszék vezetésére Ujfalussyné Pap Enikőt kérte fel az Egyetem.

 

Igen összetett és sokrétű feladat állt a tanszékvezető előtt: a főiskolai szak megalapításán kívül ki kellett gondolnia és fel kellett építenie, szinte nulláról egy olyan, modern képzési formát, amely hosszú tavon eredményes, fejlődésképes tud maradni. Kiváló emberi tulajdonságainak, valamint professzionális szakmai kvalitásának köszönhetően a „szívében megálmodott, kezével megalkotott” zenetanári képzés idővel az ELTE szerves részévé vált.

 

Igazi profi zeneművészként Pap Enikő nem csak fő hivatásában, a muzsikában, hanem a társművészetek (irodalom, költészet, képzőművészet) területein is mély ismeretekkel rendelkezett. Sokrétű tudását mindig megosztotta a hallgatókkal – a tanszéken működő nőikar zongorakísérője lévén ezt személyesen is sokszor tapasztaltam. Órái mindig magával ragadóak, szellemesek, rendkívül tartalmasak voltak, Enikő képes volt nagyon világosan, elmagyarázni és megmutatni a diákoknak, mit szeretne a közös zenélés során visszahallani. Számomra különösen emlékezetesek voltak azok a próbák, amelyeken Bartók Béla Falun című kórusműve részletes felépítésén dolgozott (zongora-korrepetitorként lehettem jelen).

 

Az emberekkel való kapcsolatépítéshez szükséges készsége csodálatra méltó volt, emellett kellő tapintattal is bírt. Őszinte kontaktust tudott teremteni a hallgatóival és a kollégáival is. Jóindulatú, barátságos és segítőkész viselkedésével, nőies, ízléses megjelenésével, öltözködésével sokunk számára példaként szolgált.

 

Emberi és szakmai vezetői érdemeihez tartozik, hogy igazan kiváló profi tanári csapatot tudott létrehozni és összeállítani, aminek köszönhetően gyors, lendületes fejlődésnek és virágzásnak indulhatott a Zenei Tanszék, és vele együtt az új zenei képzés.

 

Dr. Ivanyickaja Irina

habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (Zenei Interpretáció Tanszék)

ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet

 

 

 

„Éppen 30 éves múltam, amikor az ELTE Tanárképző Főiskolai Karon mindössze néhány hónapja működő Zenei Tanszékről megkerestek, hogy volna-e kedvem náluk tanítani. Ujfalussyné Pap Enikő volt az első tanszékvezető, aki tevékenyen részt vett a tanszék megalapításában, a szervezési munkákban, illetve a tanári kar kialakításában. Ő karvezetést tanított és a vegyeskart vezette.

 

Milyen is volt Enikő? A legelső, ami eszembe jut róla, a nagyon elegáns, finom megjelenése, kulturált viselkedése, és az élénk érdeklődés, fogékonyság a szép, az értékes iránt. Szeretett művészek, tudósok társaságában lenni, szerette az intelligens beszélgetést.

 

A kezdeti években különösen nagy felelősség volt a tanszék vezetése. Az ELTE kebelén belül nehezen találta meg a helyét a „művész”-tanszék: énekeltünk, zongoráztunk, ami persze kihallatszott az ajtókon át a folyosóra. Aztán amikor az egyetemi ünnepeken énekelt a kórus, sokan elcsodálkoztak, hogy ez a furcsa tanszék, amelyik nem illik bele sem a bölcsészetbe, sem a természettudományok sorába, milyen gyönyörű produkciókra képes. Itt alapozódott meg a Zenei Tanszék tekintélye, az egyetemen belüli biztonságos helye, amelyet a tanári

közösségünk az első perctől nagy lelkesedéssel és teremtő erővel támogatott.

 

Reményteljes, fejlődéssel teli idők voltak az első évek, és nagy büszkeség volt számunkra, akik ott taníthattunk, hogy valamennyiünk közös tevékenysége, diákjaink egyre magasabb színvonalú eredményei figyelemre méltóvá tették a tanszéket.

 

38 év távlatából hálás vagyok Ujfalussyné Pap Enikő tanszékvezetőnek, amiért lehetőséget adott számomra, hogy karvezetést tanítsak, és később a kórust is vezethessem. Kezdő tanár voltam, de bízott bennem, s talán az évtizedek során sikerült is megfelelni az elvárásoknak. Az ő emlékét leginkább úgy őrizhetjük, hogy a mostani tanárjelölt-generációnak megpróbáljuk a legtöbbet, a leghasznosabbat adni, ahogyan ezt ő is tette a tanszék alapításának pillanatától.”

 

Dr. Mindszenty Zsuzsánna

nyugalmazott docens

ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet

 

 

UJFALUSSYNÉ PAP ENIKŐ CSALÁDI FOTÓALBUMÁBÓL

(Hálásan köszönjük a fotókat Jeney Andreának, Pap Enikő leányának)