Tisztelgés a 100 éve született Frank Oszkár sírjánál a Megyeri temetőben

 

I.

 

Szendi Ágnes emlékezik[1]

(Fotó: Kollarik Edina)

 

Kedves kollégák, tanítványok, barátok, ismerősök!

 

Abból az alkalomból jöttünk össze, hogy éppen ma lenne 100 éves Frank Oszkár tanár úr.

 

Oszkár bácsi majdnem megérte a 97. évét, 2019. július 6-án távozott a Földről. Tanár Úr olyan szerencsés adottságokkal született, – derűs, kiegyensúlyozott, jóhumorú, barátságos ember volt –, hogy elmondhatjuk, mindenki szerette, akár tanítványról, akár kollégáról van szó.

 

Én 1993–1996 között tanulhattam Frank Oszkártól zeneszerzést a Continuo Zeneiskolában.

 

1996 tavaszán Oszkár bácsit nagy bánat érte, akkor halt meg húsvétkor kedves felesége, Manci néni. Itt lehettem az Ő temetésén is. Ezután Tanár Úr még 23 évig élt egyedül, talpon tudott maradni, lelkesen tanított, könyveket írt. Úgy érezte, hogy nagyon szívesen tartózkodik a fiatalok között, ezáltal mindig életörömöt kap, örül, hogy átadhatja a tudását a fiatalabb generációknak.

 

„A tanítást folytatom, amíg mozogni tudok, úgy látszik, nem tudom abbahagyni” – mondta a 80. születésnapja körül. És valóban, egész idős koráig tanított, még akkor is volt nála tanítvány, amikor már nagyon nehezen bírt megmozdulni. Egyik gondozónőjét pl. zongorázni tanította Bartók: Mikrokozmoszának kis darabjain keresztül. Nagyon szívesen játszott (gombfoci, sakk, bridge). Amikor a zeneművekkel ismerkedett, elemzett, úgy nevezte a folyamatot, hogy érdekli a „bogarászás”, mindig a zeneművekből indult ki. Izgatta, hogyan juthatunk el Beethoven harmóniavilágától egészen a bartóki hangzásig. Megalkotta a „Romantikus zene műhelytitkai” c. sorozatát, melynek keretében Schubert, Chopin, Liszt, Debussy előremutató hangzásvilágával ismertette meg olvasóit. Mivel Ő kiváncsi volt ezekre a zenei jelenségekre, nagy lelkesen vetette bele magát ezek felfedezésébe. Ahogy teltek az évek, egyre inkább látta, hogy szűk réteg lesz az, aki az ilyen szakkönyvek iránt érdeklődik. Sokáig tartotta fiókjában a „Hangzó zeneelmélet II.” kéziratát, amely a romantikus összhangzattannal foglalkozik. Amikor úgy érezte, hogy már nem szeretne rajta változtatni, kért, hogy segítsek kiadót találni a megjelenéséhez. Dr. S. Szabó Márta révén a fiatal Mike Ádám volt az, aki vállalkozott, hogy a Főnix Zeneműhely gondozásában kiadásra bocsátsa a könyvet. Ez volt az utolsó munka, amely életében az olvasók elé kerülhetett. A „Hangzó zeneelmélet I.” a klasszikus összhangzattan tankönyve, ennek alapján sok fiatal sajátította el a zeneelmélet alapvető ismereteit.

 

Frank Oszkár a Zeneakadémián zeneszerzésből diplomázott, Szabó Ferenc tanítványaként. Fennmaradt néhány zeneműve fiatalabb korából, de később már inkább zeneelméleti könyvek írásával foglalkozott és tudomásom szerint újabb alkotásai nem születtek.

 

2022. október 15-én egy konferenciával tisztelgünk Frank Oszkár előtt születésének 100. évfordulóján, mely után rövid koncertet is tartunk Tanár Úr darabjaiból.

 

Oszkár bácsi még Miskolcon tanította Eötvös Pétert, aki kérésemre – több tanítvány írta le gondolatait – köszöntőt küldött a 90. és 95. születésnapra is, melyek a Parlando-ban jelenhettek meg. „Jó talajba hullott a mag, melyet elvetettél” fogalmazott a híres komponista.

 

Példa volt Eötvös számára, hogy támogatni kell a fiatalságot, tovább kell adni a tudást a fiatalabb generációknak.

 

Frank Oszkár zenepedagógiai tevékenységét többször is elismerték, csak a közelmúlt díjait említem: 1997   Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskereszt

 

                                         2006   Weiner Leó Zenepedagógiai Díj

                                         2018   MMA Zenepedagógiai Díj

 

Emlékezésemet hadd zárjam egy régi tanítvány mondataival.

 

Dr. Drotár Gabriellát még a miskolci konziban tanította Oszkár bácsi.: „A tanulást, gyakorlást, Nála nem éreztük tehernek. Egy család voltunk a zene megismerésének, megértésének folyamatában” – így ragadta meg a lényeget Gabriella.

 

Bízzunk benne, hogy még hosszú időn keresztül élni fog Oszkár bácsi szellemisége az általa a tanítványainak átadott tudás révén!

 

Nem felejtjük el Tanár Urat!

 

 

Szendi Ágnes zongoratanár, zeneszerző

 

 

 

II.

 

Frank Oszkár és felesége sírja a Megyeri temetőben

(Fotó: Kollarik Edina)

 

Tanítványok és kollégák egy kis csapata emlékezett a 100 éve született Frank Oszkár zenepedagógusra, zeneíróra, zeneszerzőre a tisztelgés virágaival, koszorúival. Várhegyi Fanni, Frank Oszkár egykori tanítványa Gluck: Boldog lelkek tánca c. művét szólaltatta meg fuvolán, a közös éneklés pedig J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek korál dallama és az „Erdő mellett estvéledtem” c. népdal volt. (A fuvola- és az énekszó az alábbi linken meghallgatható!) Majd felidéztük Tanár Úrral kapcsolatos emlékeinket.

https://files.fm/u/yzhdwsfqj

(A filmen a sírnál elhangzott furulya-és énekszó megtekinthető)

(Kollarik Edina felvétele)

 

Várhegyi Fanni fuvolaművész-tanár Christoph Willibald Gluck: Orfeusz és Eüridiké c. operájából a „Boldog lelkek tánca” c. részt szólaltatta meg.

(Fotó: Kollarik Edina)

 

A résztvevők egy korállal és egy népdallal emlékeztek

(Fotó: Szendi Ágnes)

 

Az emlékezők egy csoportja

(Fotó: Szendi Ágnes)

 

Keuler Jenő

(Fotó: Szendi Ágnes)

 

Dr. Mindszenty Zsuzsánna, Gyombolai Bálint, Kindler Edit

(Fotó: Szendi Ágnes)

 

 

 

 

 

 [1] Elhangzott 2022. augusztus 24-én Budapesten, a Megyeri temetőben Frank Oszkár sírjánál.