KÖZÖSSÉGI ÜNNEPÜNK

 

1456. évi nándorfehérvári győzelem évfordulóján,

július 22-én a Duna Ünnepe

 

„Nemzetünk, e nagy folyó, mely mindig százfelé szakadt,

egyesítve ünnepénél a különvált ágakat.” (Petőfi)

 

KÉRÉS, JAVASLAT

 

Mindenkinek, akit illet és számít a közösségünk.

 

Nem csak zenészek, énekesek, versmondók, bárki, akinek kedvesek az emlékeink és becsüli hagyományainkat, akinek nem közömbös, népünk és közösségünk megmaradása:

Kérjük, évente július 22-én Nándorfehérvár 1456. évi győzelmes védelmének   évfordulóján, a közösségi ünnepen, az önök által választott helyen, egyedül, családban, nagyobb közösségben, belhonban, külhonban vagy külföldön, énekeljék vagy mondják el, olvassák, hallgassák meg, Nagybáncsai Mátyás Hunyadi históriáját, a körülmények szerint választott részletét.

 

História az vitéz Hunyadi János vajdáról 1560

 

Az eddigi előadás módok új megoldásokkal gyarapodhatnak.

Van citerás változat. (Lásd: Segédlet, amely a Felhívás végén található leírás link segítségével elérhető!)

 

Külön érdekesség lenne külföldön, a hallgatóság által érthető nyelven, feltéve, hogy lesznek idegen nyelvre, nyelvekre fordított változatai.

Ezzel emlékezhetünk az elhunyt társakra is, Kobzos Kis Tamásra, Kátai Zoltánra, Garabonciás Váradi Istvánra és másokra.

Köszönettel

Duna Ünnepe Titkárság

az 566. évfordulón

 

 

Néhány énekelt részlet:

História az vitéz Hunyadi János vajdáról

Nagybáncsai Mátyás

rendelé versekbe Nagyszombat várasában,

ezerben ötszázban és az felett hatvanban

Részletek:

 

1   Néktök emléközöm – ha meghallgatjátok – jó Hunyadi Jánosról,
     Nagy jámborságárúl, hív szolgálatjáról, erős viadaljáról,
     Az ő idejében két László királyról, Amurátes császárról,
     NándorfejírvárrúlJankula vajdának utólszor haláláról

 

102   Vala nagy örömök Hunyadi Jánossal az sok jámbor vitéznek,
         Szép dicséreteket, háláádásokkal tésznek az Úristennek,
         Ki nagy kevélségét, hatalmas ereit megrontá Mahumetnek,
         És nagy győzedelmet áda Fejírvárban szegén keresztyéneknek.

103   Egy üstökös csillag láttaték az égben akkor Magyarországban,
         Mikor írnak vala ezernégyszázban és az ötvenhatodikban;
         Jó Hunyadi János betegedék akkor halálra Fejérvárban,
         Szemlénben az vízen hozák János vajdát magyarok egy sajkában.

104   Meghala Szemlinben, testét az magyarok nagy sírással felvivék
         Az kéncses Erdölbe, Gyulafejérvárban tisztességgel temeték,
         Kinek ő halálát Erdöl, Magyarország sok ideig kesergék,
         Mert a két országnak és az végházaknak fő oltalma elesék.

106   Két szép vitéz fia: László és az Mátyás, vajdának maradának,
         Kik nagy siralommal és keserves gyásszal az atyjokat gyászolják,
         Kinek az kisebbik nagyokat szolgála végre Magyarországnak.
         Támasszon az Isten ilyen hadnagyokat az nyomorult országnak!


107   Mikoron írnának ezerben ötszázban és az felett hatvanban,
         Hunyadi Jánosnak sok viadaljáról gyakran gondolatjában,
         Nagybáncsai Mátyás rendelé versekben, Nagyszombat várasában,
         Az vitézlő népnek ajánlá, kik vadnak környül az végházakban.

 

Kobzos Kiss Tamás • Énekelt Történelem | Album | 1988 | históriás és régi magyar énekek (50:01)

 

Reneszánsz zene Erdélyben • Bakfark Bálint Lant Trió (Vinyl) Teljes Album | történelmi zene régizene 00:00 História az vitéz Hunyadi János vajdáról - részlet (1560) (Nagybáncsai Mátyás verse) 03:38 Honterus János: Odae cum Harmoniis; a) Rectius vives - b) Vitam que faciunt - Melly igen jó legyen az egyenesség (1548) (Horatius (a) és Martialis (b) verse) 05:36 Tinódi Lantos Sebestyén: Erdélyi história - részlet (1554) 08:40 Gonosz asszonyembereknek erkölcsekről való ének - részlet (1550) (Ormprust Kristóf verse)

 

A teljes história elérhető:

1.Nagybáncsai Mátyás: Historia az vitez Hvniadi Ianos ...

https://mek.oszk.hu › html

2. Duna Ünnepe

http://duna.atw.hu

A honlapon elérhető olyan segédlet is, ami egy helyen több ismeretet, gyorsan elérhetően tartalmazva, időt takarít meg az érdeklődőknek:   

2-kuld-segedlet-NagybancsaiM-Hunyadi.docx