„EZT A 4 PRELŰDÖT MINDENKINEK HALLANIA KELL”!

 

Magda Dávid szerzői estje a szegedi Korzó Zeneházban

 

I.

Magda Dávid

 

Ez az idézet Baranyi Gábortól származik, aki igen lelkesen szólt-írt Magda Dávid négy szép zongoradarabjáról[1]. Való igaz: a négy közismert személyiségtípust zenei eszközökkel bemutató művet játszani és hallani egyaránt jó érzés. A Flegmatikus lassú, hömpölygő, ismételődő ritmusú akkordokkal indul, melyekre nyugodt dallam érkezik; a Kolerikus sűrű, sokszólamú, homofon, disszonáns akkordjai a tépelődés lelkiségét idézik, ezt variációs rész követi, majd rövid unisono dallamok után következik a kontrasztos coda. A Melankolikus sicilianoszerű arabeszk, végül a Szangvinikus szeszélyes, virtuóz, szinte kiszámíthatatlan. Dusik István zongoraművész tökéletesen interpretálta a négy zongoradarabot, a művek valamennyi színét maradéktalanul idézte meg.

 

Két igazán szépséges dal következett ezután: Szabó Lőrinc Fény, fény, fény c. kötete Hangok c. versének, majd Juhász Gyula A csillagok szerelme c. költeményének megzenésítése. Két különböző időpontban írt mű került így egymás mellé, két teljesen különböző karakterű költő két különböző stílusú verse; a zeneszerző azonban mégis „zenei testvérekké” varázsolta e két darabot. A két dal igazán rangos előadásban szólalt meg: Temesi Mária Liszt Ferenc-díjas énekesnő, a Bartók Béla Művészeti Kar tanszékvezető professzora gyönyörűen énekelt, a zongorakíséretet pedig a lehető legautentikusabb művész: maga a szerző játszotta.  Játékos, virtuóz darab már címében is a Macska a marimbán, mely Szives Márton előadásában minden szempontból üdítő színfoltja volt a koncertnek.

 

Ezután az Argenteus Kamarakórus lépett a pódiumra, Kovács Gábor karnagy vezetésével: Tóth Árpád: A fa c. verséből komplex eszközökkel alkotott kórusművet a szerző. E műve klasszikus kórusmű-szerkesztési építkezéssel kezdődik, de épp attól válik különlegessé, hogy a költemény dramaturgiailag talán legfontosabb pontján – Virágja nincs már, csak gyümölcse – dallamnélküli suttogásra tér át, s bár ezután visszatérnek a klasszikus elemek, a befejezés egészen különleges: a „testtelen” szó igen szép megoldással tűnik el, a szerző utasítása szerint: „A darab végére énekhang nélkül, az e magánhangzót önmagába megszólaltatott hang, melyet átmenettel kell megoldani.” – a szólamok egymás után „szűnnek meg”, négyszeres pianissimoban. Az Argenteus és Kovács Gábor ezt a lehető legszebben oldotta meg, miként az egész kórusmű interpretálását.

 

Hibay Éva fuvolaművésznek ajánlotta a zeneszerző öt tételes Szvitjét, s igazán elismerésre méltó, hogy a fiatal művész vállalta: személyesen szólaltatja meg a neki ajánlott művet. A barokk mintát követő darab tételei a Bach-szvitek hangulatát idézik: Allemande, Courante, Sarabande, Air, Gigue, de Magda Dávid stílusában, így például egyedi jellegűek a Courante és az Air ritmikai megoldásai, áthelyezett hangsúlyai. Hibay Éva játékát igazi öröm volt hallani. 

 

A fiatal komponista egri születésű, tanít is az egri Eszterházy Károly Egyetemen, egy különleges darabjával szülővárosa legnagyobb történelmi eseményéről, az 1552-es győzelemről emlékezett meg. Az MDLII a Summáját írom Eger várának c. általános ismert dallamra alkotott vibrafon fantázia, melyben megidéződik a harc szelleme (szó szerint) is. E műben egy–egy villanásra ugyanúgy megjelennek speciális effektek, mint A fa c. kórusműben; Szives Márton e darab virtuóz előadásában is remekelt. 

 

A szerzői est a zeneszerző egyik igen nagyszabású művével zárult, a nemrégiben befejezett szaxofon-zongora-szonátával. A háromtételes kamaramű egyes tételei elé nem írt címet, vagy szerzői utasítást a komponista (csak a harmadik tétel előtt fedezhető fel egy szerény „vivace” jelzés), érthető módon, hiszen minden egyes tétel számtalan rétegből épül fel, miközben a klasszikus szonátaforma pontosan tetten érhető. E mű hosszabb elemzést érdemelne: zenei és filozófiai kifejezésben gazdag alkotás; talán csak egy-két különlegességet érdemes ehelyütt kiemelni. A nyolcados, siciliano-lüktetéssel kezdődő I. tétel versenymű hatását is kelti, hiszen a kidolgozási rész vége szabad metrumú kadenciába torkoll; az arioso-jellegű II. tételben egymás után jelennek meg a speciális effektek, a gigue-jellegűen induló III. tételben előbb a zongora a domináns hangszer, a gigue-ritmusok a szaxofonon először slap-játékban (ventilbillentyű-ütögetés) szólalnak meg, a zárótétel az egész mű összefoglalása is. A szaxofon-irodalom igen nagyot gazdagodott Magda Dávid szonátájával; Szabó Dávid szaxofonművész és Dusík István zongoraművész hatalmas teljesítményt nyújtott ezen – nekik ajánlott – rendkívül nehéz mű világszínvonalú megszólaltatásával.

 

Magda Dávid régóta kötődik Szegedhez: orgonaművészi tanulmányai meghatározó részét az SZTE Zeneművészeti Karán abszolválta dr. Csanádi László tanítványaként, hallgatójaként. A legendás Delley József (1937–2006) zongoraművész, főiskolai tanár unokaöccse, Tóth Árpád versére írt „Szeptember” c. kantátáját az Ő emlékének ajánlotta (a bemutató 2009. május 25-én volt, a Szegedi Zsinagógában). Miközben a világot járta és Egerben élt, dolgozott, állandóan tartotta a kapcsolatot Szegeddel, művei megszólaltak a Vántus István Kortárszenei Napokon és a Fiatal Zeneszerzők Szegedi Fesztiváljain. Alig egy évvel ezelőtt Szegedre költözött, de szebb, ha így fogalmazunk: hazatért hozzánk. 2022. május 28-i szerzői estje, koncertjei – Sinfoniettája bemutatójáról a Kortárszenei Korzó kritikájában teszünk említést – azt erősítik bennünk, hogy művészete, jelenléte nagy nyereség városunknak, városunk zenei életének. Nagyon sikeres alkotói, művészi pályát kívánunk Neki!

 

Kiss Ernő

 

II.

 

Magda Dávid: Négy zongoradarab

(Flegmatikus, Kolerikus, Melankolikus, Szangvinikus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] A művek kottája a II. fejezetben.