Ugrás a főoldalra

 

I.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja

 

Az űrlap teteje

·         Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja - bevezető

 

·         Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja (1. melléklet)

 

·         Az alapfokú művészetoktatás cirkuszművészeti ágának alapprogramja

 

Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja (2022/2023-as tanévtől hatályba lépő 2. számú melléklet)

Képző- és iparművészeti ág


              Színművészeti – bábművészeti ág


         Táncművészeti ág


           Zeneművészeti ág:

1.      klasszikus zene

2.      népzene

3.      jazz zene

4.      elektroakusztikus műfaj

 

 

 

 

 

 

II.

 

Művészeti versenykiírások 2022/2023.

 

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye „Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata" közzétételéről

A Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

 

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumokba járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a kiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

 

Az országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben – NEVEZÉSI lapok és NYILATKOZATOK (szerkeszthető formátumban)

 

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakgimnázium tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

NEVEZÉSI lapok és NYILATKOZATOK (szerkeszthető formátumban)

·         X. Országos Ádám Jenő Dalverseny

·         VII. Országos Csembalóverseny

·         VII. Országos Drámajáték-Színjátékverseny

·         VI. Országos Fém- és Zománcműves Verseny

·         XI. Országos Fuvola-Duó Verseny

·         VII. Országos Klasszikus Balettverseny

·         XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny

·         XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny

·         VI. Országos Néptáncverseny (Kamara)

·         IX. Országos Népzenei Verseny

·         VIII. Országos Szaxofonverseny (A szaxofonverseny első és második fordulójában a „Mini” és I-IV. korcsoportok számára előírt kötelező mű kottája itt tölthető le.)

·         XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny

·         X. Országos Verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára

·         II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny

·         X. Országos Zenekari Verseny

 

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok részére

A művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

 

NEVEZÉSI lapok és NYILATKOZATOK (szerkeszthető formátumban)

 

·         VIII. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny (A brácsaverseny második fordulójában az I. korcsoport számára előírt kötelező mű kottája itt tölthető le.)

·         VII. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny

·         XVIII. Országos Hegedűverseny

·         X. Országos Kamarazene Verseny

·         X. Országos Klasszikus Balett- és Modern-Kortárs Tánc Verseny

·         XIV. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési Verseny

·         XXV. Országos Mintázásverseny

·         XXII. Országos Népművészeti Verseny

·         XXXI. Országos Rajzverseny

·         XIV. Országos Starker János Gordonkaverseny

·         VIII. Országos Zeneszerzés-Verseny