Emlékkoncert Paloznakon

 

Szabó Lajos Konrád

(1964-2021)

 

Mindannyian nehéz napokat éltünk át az elmúlt másfél évben, melynek hatása napjainkig tart. Köztudott, hogy a kórusok nem találkozhattak, több hónapon keresztül nem próbálhattak a világjárvány miatt. Sajnos több kórustársaság döntött úgy, hogy véglegesen befejezi működését. A pandémia nemcsak a kóruséletet viselte meg, személyes áldozatokat is követelt: 2021. június 28-án hunyt el Szabó Lajos Konrád, a Paloznaki Kórus karnagya, akinek életművét 2022. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a KÓTA posztumusz KÓTA-díjjal ismerte el. A posztumusz karvezetői kitüntetést felesége és fia vett át a díjátadón, a budapesti Szent Imre Gimnázium dísztermében.

 

 

Haláleset kapcsán csak kavarognak az emberben az érzések, amiket reménytelenül igyekszünk szavakba önteni, s próbáljuk felfogni a megmagyarázhatatlant. Ebben a küzdelmes útvesztőben talán mégis kijelenthetjük, hogy létezik egy transzcendens segítség. Ez a csoda, a zene, mivel a muzsika hangjai egyszerre lehetnek felemelőek és vigasztalóak. Ezt az állítást igazolhatja, aki jelen volt a Paloznaki Kórus 2022. június 26.-i hangversenyén.

       A paloznaki katolikus templomban emlékezett a kórus szeretett alapító karnagyára, néhai Szabó Lajos Konrádra. A paloznakiak megkeresték karnagyuk volt főiskolai karvezető tanárát, Vinczeffy Adrienne-t, hogy készítse fel a kórust a júniusra kitűzött emlékkoncertre. Vinczeffy Adrienne rutinos karnagy, tudja, olyan műsort kell összeállítani, amit a kórus szeret: megszavaztatta a kórustagokat, milyen darabokat szeretnének műsorra tűzni. Így állt össze néhány új kórusművel kiegészülve az a program, ami mindenkinek megelégedésére szolgált.

 

Szabó Lajos Konrádra, az egy éve fiatalon elhunyt karnagyra emlékezett a Paloznaki Kórus, a helyi katolikus templomban az elmúlt hétvégén

Koncert Szabó Lajos emlékére (8:42)

(Fotó: Füred Televízió)

 

Elsőként Hans Leo Hassler Őszi fák c. madrigálja szólalt meg Vinczeffy Adrienne keze alatt, majd Josquin des Prés ,,Ave vera virginitas-át és W. A. Mozart egyik utolsó művét, az ,,Ave verum corpus”-t  Urmai Rita dirigálta. Mendelssohn ,,Búcsú az erdőtől” c. darabja után a község polgármestere, Czeglédy Ákos emlékezett kedves barátjára, kollégájára. A gazdag életmű ismertetése után Liszt Ferenc ,,Ave Maria”-ja és Kodály Zoltán ,,Adventi ének”-e hangzott el. Az est második részében XX. és XXI. századi művek csendültek fel: Farkas Ferenc ,,Pataki diákdalok”, Petrovics Emil ,,Játszik a szél” és Udvardy László ,,Bájoló” c. szerzeménye. Kocsár Miklós Mária-énekeit a szerző a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola vegyeskara és karnagya, Vinczeffy Adrienne számára komponálta. A sorozatból három tétel szólalt meg: ,,Maria fons aque vivae”, ,,Ave Rosa sine spina” és ,,O, Maria, mater pia”, melyek új darabként gazdagítják a kórus repertoárját.

 

A hangverseny műsora Daróci Bárdos Tamás a ,,Muzsikus dal”-ával és egy Petőfi vers megzenésítésével, a ,,Szerelem, szerelem” kórusművel zárult. Az emlékkoncerten Vinczeffy Adrienne Artisjus-díjas karnagy vezényelt, zongorán és orgonán e sorok írója kísért. Búcsúzóul egy ír áldást, az ,,Úton” c. dalt énekelték el. Mivel a templom befogadóképessége korlátozott, a nagyszámú közönség szabad téren lehetett részese a megható emlékezésnek, s hallgathatta a technika segítségével a magas színvonalú programot.

 

Azt tartja a mondás, nincs pótolhatatlan ember, ami szerintem nem helytálló. Minden egyes ember külön-külön személyiség. Szabó Lajos is nagyon karakteres, utánozhatatlan egyéniség volt. Már évtizedek óta egyre kevesebb a férfi a pedagógus pályán. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 7 féléven keresztül volt növendékem Lajos. A kötelező egy évi katonaszolgálat után lelkes hallgatója lett az Ének-zene és a Történelem Tanszéknek. Öröm volt figyelni, mint bontakozik ki a tehetsége a nagyon szorgalmas, szerény, halk szavú fiatalembernek. Diplomával a kezében tanári állást vállalt a Csopaki Általános Iskolában, ahol a tanítás mellett a gyermekkórust is vezette. Nagyon szerette munkahelyét, tanítványait, kollégáit, az oktatást, de engedett a csábításnak, amikor állást ajánlottak neki Balatonfüreden: az Önkormányzati Hivatal Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályán oktatási referens, majd osztályvezető lett. Közben saját településén, Paloznakon, – ahol alpolgármesterként is aktívan tevékenykedett –, megalapította azt a kamarakórust, amellyel igen nagy sikereket értek el közel két évtized alatt. 2011 novemberében a Veszprém Megyei Kórustalálkozón a KÓTA Éneklő Magyarország Országos Kórusminősítésének szervezésében a Paloznaki Kórus Arany, majd 2014 májusában ,,Gála kórus” minősítést kapott. ,,Köszöntő” c. CD-jüket 2009 pünkösdjén mutatták be.

 

Büszkén őrizte Szőnyi Erzsébet dicsérő szavait tartalmazó kézírását. Miután megalakult a Klebersberg Intézet, a Balatonfüredi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója lett, ahol segített, akinek csak tudott… csak saját magán nem… legyőzte a betegség.

 

Utoljára 2020. karácsonyán beszéltem vele. Akkor veszítette el édesapját, mégis teli tervekkel, bizakodó hittel várta az új évet…négy hónapig küzdött….

 

Szelleme tovább él, reméljük, kórusa Urmai Rita keze alatt még sokáig büszke lesz rá

 

Nagy Márta

KÓTA-díjas zongoraművész