CSÍKY BOLDIZSÁR 85 ÉVES

 

Erdélyi életutak: Csíky Boldizsár (36:12)

 

Csíky Boldizsár magyar zeneszerző, tanár, muzikológus 1937. október 3-án született Marosvásárhelyen. Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Líceum (1954) és a Művészeti Líceum (1955) növendéke volt. 1961-ben végezte tanulmányait a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban. 1961-től 1990-ig a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia művészeti titkára, majd 1990–1997 között igazgatója, 1997–2000 között pedig tanácsosa. 2006–2013 között a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem zenetanárképző karának összhangzattan, ellenponttan, zenei formatan és kamarazene-professzora.


1968-tól a Romániai Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetségének tagja. 1994-től a Magyar Zeneszerzők Szövetségének tagja.

 

Csíky Boldizsár

(jatekter.ro)

 

Tanulmányait, kritikáit, interjúit romániai és magyarországi szaklapok és folyóiratok közölték (pl. az Utunk, Korunk, Új Élet). Kutatásokat végzett a marosvásárhelyi zenei élet múltjában, tanulmánya jelent meg A zenekari muzsika Marosvásárhelyen címmel (a Zenetudományi írások c. gyűjteményben, 1977). Zenekari művei közt Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekeinek feldolgozása szerepel; vokálszimfonikus műve, a Fáklyavivők, Veress Zoltán szövegére, Október c. kantátája Bodor Pál versére készült, kamaraoperája, a Görög Ilona, ballada-feldolgozás, s vokálszimfonikus művön dolgozva, a Barcsai-ballada foglalkoztatja. Népdalszvitjei, csángó és szilágysági táncszvitjei, népi kórusművei adják meg a művészi alapállást a magyar klasszikusok és jelenkori írók (Arany, Ady, József Attila, Weöres Sándor), valamint a hazai magyar költők (Hajdu Zoltán, Horváth Imre, Márki Zoltán, Szilágyi Domokos) verseinek megzenésítéséhez. A hegy c. szimfonikus költeményét az 1979-es Zenei Napok alkalmából mutatták be Marosvásárhelyen. Tanulmánya jelent meg A zenekari muzsika Marosvásárhelyen címmel (a Zenetudományi írások c. gyűjteményben, 1977).
70 éves születésnapja alkalmából hangversenyt tartottak tiszteletére az Óbudai Társaskörben 2007. november 17-én.

 

Díjak:
1986 - Bartók Béla–Pásztory Ditta-díj
1980 - a Román Akadémia George Enescu-díja
1999 - a Magyar Berzsenyi Társaság Berzsenyi Dániel-díja
2002 - a Magyar Kulturális Kormányzat Erkel Ferenc-díja
2003 - Honoris Causa Civitate Donatus - Marosváráhely díszpolgára
2013 - a Magyar Érdemrend tisztikeresztje

További elismerések:
Premiu de excelenţă şi distincţiaFibula de la Suseni” a Prefecturii Mureş
Premiu de excelenţă a Primăriei Târgu Mureş
Rotary International Paul Harris Fellow, France

 

Válogatás Csiky Boldizsár YouTube-n található műveiből:

Csíky Boldizsár: Dicsérje az Istent minden nép (Karanténkórus) (0:47)

Csíky Boldizsár: Dicsérje az Istent minden nép

Szoprán: Béldi Tímea (csak hang), Gurka-Balla Ilona, Kádár Brigitta, Rácz Tünde, Tőkés Orsolya

Alt: Florea Anna, Gáspár Zsuzsa

Tenor: Komáromy László

Basszus: Horváth Csaba

Karnagy: Halmos Katalin

 

CSÍKY Boldizsár: Szabó Erzsi balladája / The Ballad of Erzsi Szabó 6:08)

Az „Aranyszín köntösbe” albumból.

Vezényel: Gráf Zsuzsanna

 

Boldizsár Csíky (*1937): Symphonic poem "The mountains" (1979) (12:56)

1. The mountains (A hegy). Symphonic poem for large orchestra (1979)

2. Masiv conturat în neguri (Körvonalak a ködben / Contours in the mist) 0:00

3. Chemarea abisului (Mélységiszony / Fear of heights) 2:11

4. Obsesia piscului (A csúcs vonzása / The attraction of the peak) 6:55

5. Nostalgia înălţimilor (Magasság nosztalgia / Nostalgia of the heights) 9:03

Orchestra a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, vezényel: Cristian Mandeal

 

Boldizsár Csíky (*1937): Old Transylvanian songs and dances (1973) (10:57)
Csíky Boldizsár: Régi erdélyi énekek és táncok vonószenekarra (1973)

1. Sostenuto - agitato 0:00

2. Moderato - allegro 4:42

Orchestra Naţională Radio, vezényel Ilarion Ionescu-Galaţi