ELHUNYT BALÁZS FERENCNÉ NAGY IBOLYA

 

a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete egykori titkára

(1935-2022)

 

Balázs Ferencné sz. Nagy Ibolya

 

Nagy Ibolya 1935. március 26-án született, Bicskén. Diákéveit Székesfehérváron töltötte. Mindig kiváló tanuló volt, a közösség mozgató rugója, jó eszű, jó sportoló, így érettségi után jelentkezett a budapesti Testnevelési Főiskolára, és testnevelő tanárként kezdte a pályáját.

 

Budapesten élt ezt követően az utolsó 3 év kivételével, 2019-ben költözött Székesfehérvárra.

 

Tanári karrierje rövid volt, a 60-as, 70-es évektől az ifjúsági mozgalomban, majd szakszervezeti vonalon vezetőként dolgozott, a nyugdíj előtti évtizedekben a Zeneművész Szakszervezet titkáraként. Ez utóbbi minőségében szívvel -lélekkel segítette, támogatta a zenepedagógusok élet- és munkakörülményeit, szakmai továbbképzését, így többek között a Parlando c. zenepedagógiai folyóirat zavartalan kiadását és az Országos Zenepedagógus Szakosztályt, a ZETA elődjét.

 

Családja és kollégái is pozitív, segítőkész, vidám, szeretetteljes emberként ismerték. Ha röviden kellene őt jellemezni: csupa szív, szeretet ember volt. Mindenkit biztatott, támogatott, erőt adott, őt az éltette, ha másoknak szükségük volt rá. Szeretett tanulni, élni, utazni, tájékozott volt a világ dolgaiban.

 

Balázs Ferencné sz. Nagy Ibolya búcsúztatója 2022. X. 14-én volt Székesfehérvárott. A fenti nekrológ az ott elhangzott gyászbeszéd rövidített változata. Köszönjük a család nevében Kaiser Krisztina szíves együttműködését. (A Szerk. megj.)