„MOZAIKOK – MONOLÓGOK – VÍZTÜKRÖK”

 

DURKÓ PÉTER Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, köszöntése 50. születésnapja alkalmából

 

A születésnapi est megnyitása: Durkó Péter a kép jobb oldalán. Háttal (balról jobbra): Újváriné dr. Illés Mária, Dinnyés Zsuzsa és Kőrösi Györgyi

(A beszámó fotóit Nagy Gerda, a Somogyi-könyvtár zenei munkatársa készítette)

 

Durkó Péter 2022. szeptember 28-án töltötte be a jeles és kerek évfordulót, s nagy örömmel fogadta, hogy Szegeden kerül sor köszöntésére a Vántus István Társaság Egyesület és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szervezésében, hiszen – amint ezt többször is elmondta – ő haza jön Szegedre, ez a város mindig kedves volt számára, mindenekelőtt természetesen azért, mert zseniális édesapja, Durkó Zsolt (1934–1997) Erkel Ferenc- és Kossuthdíjas zeneszerző szülővárosa (édesanyja Gerencsér Rita zenetörténész volt, sajnos, már szintén elhunyt), de itt nyert először – még zeneakadémista korában, 21, ill. 23 évesen – zeneszerzői versenyt is. A könyvtár bensőséges zeneszobája adott otthont a beszélgetésnek (Sikaláné Sántha Ildikó, a könyvtár igazgatója még a rendezvény előtt köszöntötte a komponistát), mely mindvégig derűs hangulatban zajlott le. Gyermekkorából két kedves, de fontos epizódot idézett fel: 4 éves korában hallás után megtanulta a Beethoven-hegedűversenyt (bizonyára a mű jellegzetes motívumait), később pedig ellopott egy 32 oldalas partitúra-kottapapírt apjától, s azt teleírta. Első mestere édesapja volt, aki még zeneakadémista korában is sokat segített neki; de „hivatalosan” Kocsár Miklóstól kapta az első zeneszerzés órákat, kinek hálás szívvel emlékezett vissza bölcsességére, pedagógiai érzékére. A Zeneakadémián Petrovics Emil, Bozay Attila és Balassa Sándor tanítványa volt; Erkel Tibor tanította zongorázni; mindig áhítattal gondol a Zeneakadémia légkörére, melyet egyedülállónak érez, s amilyet sehol máshol – pedig eddig 8 országgal került kapcsolatba — nem érzékelt. Sajnos, 1997-ben súlyos gyász érte: édesapja gyógyíthatatlan betegségben elhunyt, már nem érte meg fia zeneszerzői oklevele átvételét. Durkó Péter útja ezután Franciaországba vezetett, a Párizsi Conservatoire-be, ahol Jacques Charpentier mesteriskolájában tanult, ekkor alkotta meg Apollinaire-dalciklusát; különleges feladat volt a francia prozódia szabályainak érvényesítése a kompozícióban.

 

Ezután London következett, a Királyi Zeneakadémia mesteriskolája, ahol többek között a szegedi Várnagy Katalin közreműködésével mutatták be I. vonósnégyesét; hazatérve pedig Szokolay Sándor segítségével Corvin-ösztöndíjas lehetett. A beszélgetést zenével folytattuk: A csellóverseny víztükre „tükrével”, azaz zongoraváltozatával; Durkó Péter különleges finomsággal játszotta igen szép darabját.

 

Az ünnepelt „A csellóverseny víztükre” c. művéről beszél

 

 

1999-ben – négy év késéssel – Szegeden, a Vántus István Kortárszenei Napokon bemutattuk Vonósötösét, majd a 2002-ben újraindított szegedi zeneszerzői versenyeken 2004-ben díjazott lett Mozaik két csellóra c. műve. E darabja meg is szólalt Kőrösi Györgyi és Dinnyés Zsuzsa ihletett előadásában, akik minden szempontból tökéletesen játszották az Ünnepelt alkotását.

 

Kőrösi Györgyi és Dinnyés Zsuzsa

 

Számos sikeres vokális műve után tervez-e operát írni? „Rengeteg még a megoldani valóm.” – tért ki a direkt válaszadás elől – „kedves kollégáim, Hollós Máté és Tihanyi László tanácsai alapján igyekszem átfésülni korábbi darabjaim.” Mindazonáltal az ezredfordulótól kezdve egymás után kapta a díjakat: a Francia Művészeti Akadémia és a francia jogvédő SACEN-díja (2000), a Magyar Zeneszerzők Egyesülete Istvánffy Benedek-díja (2001), majd 2006-ban az Erkel Ferenc-díj. Most Fúvósötöst ír (reménykedve a Nemzeti Kulturális Alap támogatásában), IV. vonósnégyese félig már készen van, s épp születésnapja előtt egy héttel került bemutatásra 7 rézfúvósra írt műve Szentpáli Roland vezényletével. Rendkívül hálás Hollós Máténak, aki a vezetése alatt álló Akkord Zenei Kiadó projektjeként számos művét jelentette meg nyomtatásban, emellett tetszetős füzetet is adott ki róla, fotóval, kottapéldákkal.

 

Meglepetés következett ezután: Kalmár Zoltán harsonaművész már hónapokkal ezelőtt vállalkozott arra, hogy Durkó Péter Monológ harsonára c. művét előadja a születésnapi esten, ám pár nappal korábban megbetegedett, elküldte azonban játékát videofelvételen, amit sikerült levetítenünk. A művész köszöntő szavai és játéka után az estet szervező Vántus István Társaság Egyesület nevében Újváriné dr. Illés Mária főiskolai docens, a Társaság titkára és a jelen sorok írója adott át szerény ajándékot az Ünnepeltnek. Akiről végig sugárzott az alázat és a szerénység, s akitől csak néhány hétre búcsúztunk, hiszen a Vántus–napok első Kamaraestjén, 2022. november 21-én, a Szent-Györgyi Albert Agórában elhangzik Tájkép és emlék c. trombitaműve, Samodai Bence előadásában.

 

 

 

Boldog születésnapot! Durkó Péter, Újváriné dr. Illés Mária és Kiss Ernő

 

 

A véletlen folytán még harangzúgás is kísérte (a könyvtár közvetlenül a Szegedi Dóm mellett van) a jelenlévők jókívánságait: Isten éltesse sokáig Durkó Pétert, sok-sok sikeres alkotóévet kívánunk Neki!

 

 

Kiss Ernő